ဂ်ပန္စာေပ ဘာသာျပန္ၿပိဳင္ပြဲႏွင့္ ပံုျပင္ဘာသာျပန္ပြဲ က်င္းပမည္

တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ဂ်ပန္စာေပဘာသာ ျပန္ၿပိဳင္ပြဲႏွင့္ ပံုျပင္ဘာသာျပန္ပြဲကို ရန္ကုန္နဲ႔ မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတြမွာ က်င္းပသြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ေလွ်ာက္လႊာပံုစံေတြကို ေဖေဖၚဝါရီလ ၁ ရက္မွ ေဖေဖၚဝါရီလ ၁၆ ရက္အထိ လူကိုယ္တိုင္လာေရာက္ ထုတ္ယူ၍ ျဖစ္ေစ ဒီေနရာတြင္ Download လုပ္၍ျဖစ္ေစ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္မယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ပါဝင္ယွဥ္ၿပဳိင္လိုသူေတြ အေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံသားျဖစ္ရမွာ ျဖစ္သလို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရဲ႕ မသင္မေနရ ပညာေရးစနစ္ကို ၃ ႏွစ္ႏွင့္အထက္ သင္ယူဖူးသူမျဖစ္ရဘူးလို႔ သိရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ယခင္ ဘာသာျပန္ၿပဳိင္ပြဲေတြမွာ ဆုရ႐ိွခဲ့ဖူးသူေတြ မျဖစ္ေစရဘူးလို႔ သိရပါတယ္။ အသက္အရြယ္အေနနဲ႔ ၁၈ ႏွစ္ မွ ၃၅ ႏွစ္အတြင္းျဖစ္ၿပီး ဂ်ပန္ဘာသာအရည္ အခ်င္း N1 (သုိ႔) N2 အဆင့္ရွိတဲ့ စကားလံုးေတြ ပါဝင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ဂ်ပန္ပံုျပင္ဘာသာျပန္ပြဲမွာေတာ့ ၂၀၁၈ ဂ်ပန္ဘာသာ အရည္အခ်င္း N3 အဆင့္ရွိေသာ စကားလံုးေတြ ပါဝင္မွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ေလွ်ာက္လႊာေတြကို ျမန္မာႏိုင္ငံဂ်ပန္ျပန္ ပညာသင္ေဟာင္းအသင္းတြင္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ၿပိဳင္ပြဲကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၄ ရက္၊ နံနက္ ၉ နာရီမွ ေန႔လယ္ ၁၂ နာရီအထိ ျပဳလုပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္ေတြကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ဂ်ပန္ျပန္ပညာသင္ေဟာင္း အသင္း ဖုန္း ၀၉- ၄၂၈၆၁၂၁၅၁ နဲ႔ ၀၉-၂၆၂၆၀၂၁၂၁ မွာ ဆက္သြယ္စုံစမ္းႏိုင္ပါတယ္။

-ေဝေဝ