စက္မႈဒီဇိုင္း မူပိုင္ခြင့္ဥပေဒၾကမ္း လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္း

စက္မႈဒီဇိုင္း မူပိုင္ခြင့္ဥပေဒၾကမ္းကို လႊတ္ေတာ္ကို တင္သြင္းခဲ့တယ္လို႔ ဒုတိယအႀကိမ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ သတၱမပံုမွန္ အစည္းအေဝး တတိယေန႔က်င္းပရာကေန သိရပါတယ္။

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီးက တင္သြင္းခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ စက္မႈဒီဇိုင္း မူပိုင္ခြင့္ဥပေဒၾကမ္း၊ တီထြင္မႈ မူပိုင္ခြင့္ဥပေဒမူၾကမ္း၊ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ မူပိုင္ခြင့္ဥပေဒၾကမ္းနဲ႔ စာေပႏွင့္အႏုပပညာ မူပိုင္ခြင့္ဥပေဒၾကမ္းေတြကို လႊတ္ေတာ္ကို တင္သြင္းခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အဲဒီဥပေဒၾကမ္းေတြနဲ႔ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီရဲ႕ အစီရင္ခံစာကို ေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာျမတ္ဉာဏစိုးက ဖတ္ၾကားရွင္လင္းခဲ့တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ေဆြးေႏြးလိုတဲ့ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြရွိပါက အမည္စာရင္တင္းသြင္းႏိုင္တယ္လို႔ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ မန္းဝင္းခိုင္သန္းက ေၾကညာခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

-ထြန္းထြန္း