စုအသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း သိပၸံ (လိႈင္သာယာ) ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ေဒၚညိဳညိဳႏွင့္ ေတြ႕ဆံု ေမးျမန္းျခင္း

[ Zawgyi ]

ေက်ာင္းပညာၿပီးဆံုးေအာင္ မသင္ႏိုင္ဘဲ လုပ္ငန္းခြင္ ဝင္ေရာက္ရတဲ့သူေတြအတြက္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ပညာရပ္တစ္ခုခု တတ္ေျမာက္ဖို႔က အေရးႀကီးပါတယ္။ အဲဒီလိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ေပးႏိုင္ဖို႔ ၿပီးခဲ့တဲ့ (၂၀၁၈) ခုႏွစ္မွာပဲ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ပညာေရးကြန္ရက္ရဲ႕ ဦးေဆာင္မႈနဲ႔ စုအသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းသိပၸံကို ဖြင့္လွစ္သင္ ၾကားေပးခဲ့ပါတယ္။ ေက်ာင္းကို စတင္ဖြင့္လွစ္ခ်ိန္မွာ စိတ္ဝင္စားမႈ နည္းတာေၾကာင့္ တက္ေရာက္သူ နည္းပါးေပမယ့္ လက္ရွိမွာေတာ့ ေက်ာင္းတက္ဖို႔ ေလွ်ာက္ထားသူေတြ မ်ားလာပါတယ္။

စုအသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္း သိပၸံ (လိႈင္သာယာ) ရဲ႕ ေက်ာင္းသား လက္ခံသင္ၾကားေပးမႈ အေျခေနေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမႀကီး ေဒၚညိဳညိဳနဲ႔ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈေတြထဲက တခ်ိဳ႕ကို ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပပါတယ္။

လက္ရွိမွာ ဘယ္လိုသင္တန္းေတြကို ဖြင့္လွစ္ထားသလဲ။

ကၽြန္မတုိ႔ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းသိပၸံ လိႈင္သာယာက ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလမွာစၿပီး ဖြင့္လွစ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ စၿပီးဖြင့္တယ္ဆိုရင္ပဲ ဘာသာစကားအေနနဲ႔ အဂၤလိပ္စာ၊ ဂ်ပန္၊
ကိုရီးယား၊ တ႐ုတ္ ဘာသာစကား (၄) မ်ိဳးကို သင္ေပးပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ကြန္ပ်ဴတာသင္တန္း ရွိပါတယ္။ ေနာက္ဟန္းဆက္ျပဳျပင္တဲ့ သင္တန္း၊ အိမ္သံုးလွ်ပ္စစ္ျပဳျပင္ျခင္း သင္တန္း၊ အခုဆိုရင္ ဒီေက်ာင္းမွာ ေမာ္တာစက္နင္း သင္တန္းေတြကိုလည္း ဖြင့္လွစ္ သင္ၾကားေပးေနပါတယ္။ အခ်ိန္ကာလက သင္တန္း (၁) ခုကို (၂) ပတ္ ၾကာျမင့္ၿပီး တစ္ႀကိမ္ကို သင္တန္းသားဦးေရ အေယာက္ (၂၀) သင္ေပးပါတယ္။ ကၽြမ္းက်င္ေအာင္ သင္ေပးတဲ့အတြက္ (၁) လမွ သင္တန္းသားသူ (၄၀)ဆင္းပါတယ္။

သင္တန္းၿပီးတဲ့ သူေတြအတြက္ အလုပ္အကိုင္ကိုေရာ ဘယ္လိုခ်ိတ္ဆက္ ေပးပါသလဲ။

သူတို႔ အားလံုးကိုလည္း အလုပ္ရေအာင္ အလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြေပးတယ္။ ဘာသာစကားသင္တဲ့ ကေလးေတြအတြက္လည္း အလုပ္အကိုင္ေတြ ရွာေပးတယ္။ ေက်ာင္းသား (၁၇၀၀) ေက်ာ္ သင္တန္းဆင္းၿပီးတာေၾကာင့္ (၇၅) ရာခိုင္ႏႈန္းကေတာ့ လုပ္ငန္းခြင္ထဲကုိ ေရာက္တဲ့အထိ ေဆာင္ရြက္ေပးၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ NLD ပညာေရးေကာ္မတီရယ္ လိႈင္သာယာေက်ာင္းေကာ္မတီ အဖြဲ႕ဝင္ေတြရယ္ အားလံုးေပါင္းၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္ေပးပါတယ္။ စက္႐ံု၊ အလုပ္႐ံုေတြကို ေက်ာင္းနာယကႀကီးနဲ႔ ေကာ္မတီက လူေတြက ဒီေက်ာင္းမွာ ဘယ္လို အရည္အခ်င္းရွိ္တဲ့ ေက်ာင္းသားေတြ ရွိပါတယ္လို႔ေျပာၿပီး သူတို႔နဲ႔ သက္ဆို္င္တဲ့ ဌာနေတြမွာ အလုပ္ေပးႏိုင္ရင္ ေပးႏိုင္ရင္ လာေရာက္ၿပီး အင္တာဗ်ဴးၾကည့္ပါ၊ ႀကိဳက္ရင္ အလုပ္ေပးပါလို႔ ခ်ိတ္ဆက္ေပးထားပါတယ္။ နီလာဒန္ေပါက္၊ KFC အျပင္ လိႈင္သာယာတို႔ ေရႊျပည္သာတို႔ဖက္က စက္႐ံု၊ အလုပ္႐ံု ေတြမွာ အလုပ္႐ံုေတြအားလံုး ခ်ိတ္ဆက္ေပးထားပါတယ္။

ေက်ာင္းအေနနဲ႔ေရာ အလုပ္အကိုင္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးမႈမွာ ဘယ္ေလာက္အထိ အေရးပါလဲ။

စုအသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း သိပၸံရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္က အသက္ (၁၇) ႏွစ္ျပည့္ၿပီး အေျခခံပညာ အလယ္တန္းအဆင့္ တတ္ေျမာက္ထားတဲ့ လူငယ္ေတြအတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း
ခ်ိတ္ဆက္ေပးဖို႔ အဓိကလက္ခံပါတယ္။ ဒီထက္ ပညာအရည္ အခ်င္းရွိတဲ့ ကေလးေတြကိုလည္း သင္ေပးပါတယ္ ဘာသာစကားမွာဆိုရင္ အဂၤလိပ္စာကို အဓိကသင္ေပးတယ္။ အဂၤလိပ္ကို တတ္ၿပီး တျခားဘာသာစကား တစ္ခုခုသင္ခ်င္တယ္ ဆိုရင္လည္း သင္လို႔ရပါတယ္။ ကြန္ပ်ဴတာကေတာ့ မနက္ပိုင္းေရာ ညေနပိုင္းေရာ သင္ေပးပါတယ္။ ေက်ာင္းသားဦးေရ ကန္႔သတ္ၿပီး ကြန္ပ်ဴတာက တစ္တန္းကို (၃၀) ဦးပဲ သင္ေပးတယ္။ တစ္ခန္းမွာ (၃၀) သင္ေပးတယ္။ ဘာသာစကားက (၄) မ်ိဳး၊ အိမ္တြင္းလ်ွပ္စစ္သြယ္တန္းျခင္း၊ ေမာ္တာစက္ခ်ဳပ္ပညာကို သင္ၾကားေပးေနတယ္။

ေက်ာင္းရဲ႕အဓိကစိန္ ေခၚမႈအေနနဲ႔ကဘာျဖစ္မလဲ။

အလုပ္သမားေတြ ကိုယ္တိုင္ဒီပညာရပ္ကို ရရွိေစဖုိ႔ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းဆရာေတြက သင္ေပးပါတယ္။ လိႈင္သာယာက ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား အမ်ားဆံုးေနထိုင္တာျဖစ္လို႔ ပညာအရည္အခ်င္းနဲ႔ ေျပာရရင္ မျပည့္စံုၾကပါဘူး။ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ကလည္း မိသားစုရဲ႕ စားဝတ္ေနေရးမွာ ျပန္ျပီးပါဝင္ လုပ္ကိုင္ေနၾကရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလုိုလုပ္ကိုင္ေပးရတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ သူတို႔ရဲ႕ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမွာ အရမ္းခိုင္ခိုင္ခံခံျဖစ္ဖို႔ အထူးလိုအပ္ပါတယ္။ စဖြင့္စအခ်ိန္မွာ လူငယ္ အမ်ားစုကစာနဲ႔ ေဝးေနတာျဖစ္လို႔ ေတာ္ေတာ္စည္း႐ံုး ရပါတယ္။ အခုဆိုရင္ေတာ့ သင္တန္းဖြင့္မယ္လို႔ ေျပာလိုက္တာနဲ႔ လာအပ္ၾကတာ လက္မခံႏိုင္တဲ့ အထိပါပဲ။ လိုအပ္မႈလို႔ ေျပာရင္ အဓိကက ေငြေရးေၾကးေရးပါ၊ ဆရာေတြကေစတနာဆ ရာေတြျဖစ္လို႔ လစာေပးစရာ မလိုေပမယ့္ ေက်င္းမွာလုိအပ္တဲ့ ဟာေတြအတြက္ ရွိတယ္။ ဥပမာ မီတာခေပါ့ ၊ ကေလးေတြအတြက္ ပညာေရးကြန္ရက္အတြက္ စာအုပ္ေဘာပင္ေတြလည္း လုိအပ္တယ္။ တကယ္ စီးပြားေရးၾကပ္တည္းတဲ့ ေဒသမွာထူေထာင္ထားတာျဖစ္လို႔ တကယ္လိုအပ္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ကေလးေတြက အတန္းဆက္တိုက္ တက္ရေတာ့ ထမင္းစားခ်ိန္ ျပန္မစားႏိုင္တာ၊ ထမင္းဗူးေတြ ပါမလာတာေတြ ရွိေတာ့ ကုိယ့္စရိတ္စိုက္ၿပီးေကၽြး ရတာလည္းရွိတယ္ ။

တျခား ဘယ္လိုသင္တန္းေတြ ထပ္ဖြင့္ေပးဖို႔ ရွိသလဲ။

တျခားသင္တန္းေတြဖြင့္ဖို႔နဲ႔ လာမယ့္ ေႏြရာသီမွာ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငနး္ အတြက္လည္း သင္ေပးဖို႔ စီစဥ္ေနပါတယ္။ ေက်ာင္းနဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီးအေျခခံ ပညာကိုေပးေနၿပီး အဆင့္ျမင့္ ပညာကိုေပးႏိုင္ဖို႔ စီစဥ္ေနတယ္။ အဲဒီ အေျခခံကေန အဒဗန္႔ကို႔ ကိုေပးႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားေနတယ္။ ဘာသာစကားေတြဆိုရင္လည္း အတူတူပါပဲ၊ အေျခခံကို အရင္သင္ေပးတယ္။ Level (1) ကေန (2) (3) ထိေပါ့ေနာ္၊ ဂ်ပန္ဘာသာစကားဆိုရင္လည္း (5) ကေန (4) အထိ သင္ေပးတယ္။

ျဖည့္စြက္ေျပာခ်င္တာရွိရင္ ေျပာၾကားေပးပါဦး။

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ပညာရပ္က လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ ဘဝရပ္တည္မႈမွာ အေရးႀကီးၿပီး ဒီပညာကို ခိုင္ခိုင္ခံ့ခံ့ တည္ေဆာက္ရမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ကိုယ့္ရဲ႕ အသက္တမ်ွ အေရးႀကီးပါတယ္။

-ေဝေဝ

[ Unicode ]

ကျောင်းပညာပြီးဆုံးအောင် မသင်နိုင်ဘဲ လုပ်ငန်းခွင် ဝင်ရောက်ရတဲ့သူတွေအတွက် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပညာရပ်တစ်ခုခု တတ်မြောက်ဖို့က အရေးကြီးပါတယ်။ အဲဒီလိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ပေးနိုင်ဖို့ ပြီးခဲ့တဲ့ (၂၀၁၈) ခုနှစ်မှာပဲ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ပညာရေးကွန်ရက်ရဲ့ ဦးဆောင်မှုနဲ့ စုအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသိပ္ပံကို ဖွင့်လှစ်သင် ကြားပေးခဲ့ပါတယ်။ ကျောင်းကို စတင်ဖွင့်လှစ်ချိန်မှာ စိတ်ဝင်စားမှု နည်းတာကြောင့် တက်ရောက်သူ နည်းပါးပေမယ့် လက်ရှိမှာတော့ ကျောင်းတက်ဖို့ လျှောက်ထားသူတွေ များလာပါတယ်။

စုအသက်မွေး ဝမ်းကျောင်း သိပ္ပံ (လှိုင်သာယာ) ရဲ့ ကျောင်းသား လက်ခံသင်ကြားပေးမှု အခြေနေတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျောင်းအုပ်ဆရာမကြီး ဒေါ်ညိုညိုနဲ့ တွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုတွေထဲက တချို့ကို ကောက်နုတ်ဖော်ပြပါတယ်။

လက်ရှိမှာ ဘယ်လိုသင်တန်းတွေကို ဖွင့်လှစ်ထားသလဲ။

ကျွန်မတို့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသိပ္ပံ လှိုင်သာယာက ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလမှာစပြီး ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ စပြီးဖွင့်တယ်ဆိုရင်ပဲ ဘာသာစကားအနေနဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ၊ ဂျပန်၊
ကိုရီးယား၊ တရုတ် ဘာသာစကား (၄) မျိုးကို သင်ပေးပါတယ်။ ပြီးတော့ ကွန်ပျူတာသင်တန်း ရှိပါတယ်။ နောက်ဟန်းဆက်ပြုပြင်တဲ့ သင်တန်း၊ အိမ်သုံးလျှပ်စစ်ပြုပြင်ခြင်း သင်တန်း၊ အခုဆိုရင် ဒီကျောင်းမှာ မော်တာစက်နင်း သင်တန်းတွေကိုလည်း ဖွင့်လှစ် သင်ကြားပေးနေပါတယ်။ အချိန်ကာလက သင်တန်း (၁) ခုကို (၂) ပတ် ကြာမြင့်ပြီး တစ်ကြိမ်ကို သင်တန်းသားဦးရေ အယောက် (၂၀) သင်ပေးပါတယ်။ ကျွမ်းကျင်အောင် သင်ပေးတဲ့အတွက် (၁) လမှ သင်တန်းသားသူ (၄၀)ဆင်းပါတယ်။

သင်တန်းပြီးတဲ့ သူတွေအတွက် အလုပ်အကိုင်ကိုရော ဘယ်လိုချိတ်ဆက် ပေးပါသလဲ။

သူတို့ အားလုံးကိုလည်း အလုပ်ရအောင် အလုပ်အကိုင် ရှာဖွေပေးတယ်။ ဘာသာစကားသင်တဲ့ ကလေးတွေအတွက်လည်း အလုပ်အကိုင်တွေ ရှာပေးတယ်။ ကျောင်းသား (၁၇၀၀) ကျော် သင်တန်းဆင်းပြီးတာကြောင့် (၇၅) ရာခိုင်နှုန်းကတော့ လုပ်ငန်းခွင်ထဲကို ရောက်တဲ့အထိ ဆောင်ရွက်ပေးပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ NLD ပညာရေးကော်မတီရယ် လှိုင်သာယာကျောင်းကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်တွေရယ် အားလုံးပေါင်းပြီးတော့ ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံတွေကို ကျောင်းနာယကကြီးနဲ့ ကော်မတီက လူတွေက ဒီကျောင်းမှာ ဘယ်လို အရည်အချင်းရှိ်တဲ့ ကျောင်းသားတွေ ရှိပါတယ်လို့ပြောပြီး သူတို့နဲ့ သက်ဆို်င်တဲ့ ဌာနတွေမှာ အလုပ်ပေးနိုင်ရင် ပေးနိုင်ရင် လာရောက်ပြီး အင်တာဗျူးကြည့်ပါ၊ ကြိုက်ရင် အလုပ်ပေးပါလို့ ချိတ်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ နီလာဒန်ပေါက်၊ KFC အပြင် လှိုင်သာယာတို့ ရွှေပြည်သာတို့ဖက်က စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ တွေမှာ အလုပ်ရုံတွေအားလုံး ချိတ်ဆက်ပေးထားပါတယ်။

ကျောင်းအနေနဲ့ရော အလုပ်အကိုင် ချိတ်ဆက်ပေးမှုမှာ ဘယ်လောက်အထိ အရေးပါလဲ။

စုအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း သိပ္ပံရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က အသက် (၁၇) နှစ်ပြည့်ပြီး အခြေခံပညာ အလယ်တန်းအဆင့် တတ်မြောက်ထားတဲ့ လူငယ်တွေအတွက် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း
ချိတ်ဆက်ပေးဖို့ အဓိကလက်ခံပါတယ်။ ဒီထက် ပညာအရည် အချင်းရှိတဲ့ ကလေးတွေကိုလည်း သင်ပေးပါတယ် ဘာသာစကားမှာဆိုရင် အင်္ဂလိပ်စာကို အဓိကသင်ပေးတယ်။ အင်္ဂလိပ်ကို တတ်ပြီး တခြားဘာသာစကား တစ်ခုခုသင်ချင်တယ် ဆိုရင်လည်း သင်လို့ရပါတယ်။ ကွန်ပျူတာကတော့ မနက်ပိုင်းရော ညနေပိုင်းရော သင်ပေးပါတယ်။ ကျောင်းသားဦးရေ ကန့်သတ်ပြီး ကွန်ပျူတာက တစ်တန်းကို (၃၀) ဦးပဲ သင်ပေးတယ်။ တစ်ခန်းမှာ (၃၀) သင်ပေးတယ်။ ဘာသာစကားက (၄) မျိုး၊ အိမ်တွင်းလျှပ်စစ်သွယ်တန်းခြင်း၊ မော်တာစက်ချုပ်ပညာကို သင်ကြားပေးနေတယ်။

ကျောင်းရဲ့အဓိကစိန် ခေါ်မှုအနေနဲ့ကဘာဖြစ်မလဲ။

အလုပ်သမားတွေ ကိုယ်တိုင်ဒီပညာရပ်ကို ရရှိစေဖို့ စေတနာ့ဝန်ထမ်းဆရာတွေက သင်ပေးပါတယ်။ လှိုင်သာယာက ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သား အများဆုံးနေထိုင်တာဖြစ်လို့ ပညာအရည်အချင်းနဲ့ ပြောရရင် မပြည့်စုံကြပါဘူး။ သူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်း မိသားစုရဲ့ စားဝတ်နေရေးမှာ ပြန်ပြီးပါဝင် လုပ်ကိုင်နေကြရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလိုုလုပ်ကိုင်ပေးရတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် သူတို့ရဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှာ အရမ်းခိုင်ခိုင်ခံခံဖြစ်ဖို့ အထူးလိုအပ်ပါတယ်။ စဖွင့်စအချိန်မှာ လူငယ် အများစုကစာနဲ့ ဝေးနေတာဖြစ်လို့ တော်တော်စည်းရုံး ရပါတယ်။ အခုဆိုရင်တော့ သင်တန်းဖွင့်မယ်လို့ ပြောလိုက်တာနဲ့ လာအပ်ကြတာ လက်မခံနိုင်တဲ့ အထိပါပဲ။ လိုအပ်မှုလို့ ပြောရင် အဓိကက ငွေရေးကြေးရေးပါ၊ ဆရာတွေကစေတနာဆ ရာတွေဖြစ်လို့ လစာပေးစရာ မလိုပေမယ့် ကျေင်းမှာလိုအပ်တဲ့ ဟာတွေအတွက် ရှိတယ်။ ဥပမာ မီတာခပေါ့ ၊ ကလေးတွေအတွက် ပညာရေးကွန်ရက်အတွက် စာအုပ်ဘောပင်တွေလည်း လိုအပ်တယ်။ တကယ် စီးပွားရေးကြပ်တည်းတဲ့ ဒေသမှာထူထောင်ထားတာဖြစ်လို့ တကယ်လိုအပ်ပါတယ်။ တချို့ကလေးတွေက အတန်းဆက်တိုက် တက်ရတော့ ထမင်းစားချိန် ပြန်မစားနိုင်တာ၊ ထမင်းဗူးတွေ ပါမလာတာတွေ ရှိတော့ ကိုယ့်စရိတ်စိုက်ပြီးကျွေး ရတာလည်းရှိတယ် ။

တခြား ဘယ်လိုသင်တန်းတွေ ထပ်ဖွင့်ပေးဖို့ ရှိသလဲ။

တခြားသင်တန်းတွေဖွင့်ဖို့နဲ့ လာမယ့် နွေရာသီမှာ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငနး် အတွက်လည်း သင်ပေးဖို့ စီစဉ်နေပါတယ်။ ကျောင်းနဲ့ ပတ်သတ်ပြီးအခြေခံ ပညာကိုပေးနေပြီး အဆင့်မြင့် ပညာကိုပေးနိုင်ဖို့ စီစဉ်နေတယ်။ အဲဒီ အခြေခံကနေ အဒဗန့်ကို့ ကိုပေးနိုင်အောင် ကြိုးစားနေတယ်။ ဘာသာစကားတွေဆိုရင်လည်း အတူတူပါပဲ၊ အခြေခံကို အရင်သင်ပေးတယ်။ Level (1) ကနေ (2) (3) ထိပေါ့နော်၊ ဂျပန်ဘာသာစကားဆိုရင်လည်း (5) ကနေ (4) အထိ သင်ပေးတယ်။

ဖြည့်စွက်ပြောချင်တာရှိရင် ပြောကြားပေးပါဦး။

အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပညာရပ်က လူတစ်ယောက်ရဲ့ ဘဝရပ်တည်မှုမှာ အရေးကြီးပြီး ဒီပညာကို ခိုင်ခိုင်ခံ့ခံ့ တည်ဆောက်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် ကိုယ့်ရဲ့ အသက်တမျှ အရေးကြီးပါတယ်။