ဘားကမ့္ရန္ကုန္တြင္ ပါဝင္ဆြးေႏြးရန္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အား ဖိတ္ေခၚ

(၉) ႀကိမ္ေျမာက္အျဖစ္က်င္းပမယ့္ ဘားကမ့္ရန္ကုန္မွာ ပါဝင္ေဆြးေႏြးဖို႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းကို ဖိတ္ေခၚထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ပါဝင္အသိပညာေဝမွ် လိုသူေတြအေနနဲ႔ http:// register.barcampyangon.org မွာ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအခမ္းအနားကို ဇန္နဝါရီ ၂၇ ရက္နဲ႔ ၂၈ ရက္ေတြမွာ MICT Park မွာ က်င္းပမွာျဖစ္ၿပီး အခန္း(၈) ခန္း စီစဥ္ေပးထားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ BarCamp ဆိုတာဟာ ႀကိဳတင္စီစဥ္ထားျခင္းမရွိဘဲ တက္ေရာက္လာသူေတြရဲ႕ ကၽြမ္းက်င္ရာ အသိပညာပုိင္းဆိုင္ရာ၊ အတတ္ပညာ ပိုင္းဆုိင္ရာေတြကို တစ္ခ်ိန္တည္း၊ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ေဆြးေႏြးေဟာေျပာႏိုင္ရန္ စီစဥ္ဖန္တီးေပးမယ့္ အခမ္းအနားတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။

နည္းပညာဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာေတြ အပါအဝင္ အသိပညာ၊ အတတ္ပညာဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာေတြကို အသိပညာေဝမွ်ၾကမွာျဖစ္ၿပီး မည္သူမဆို ပါဝင္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံတကာမွာ တြင္က်ယ္လာတဲ့နည္းတူ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာလည္း ပထမဦးဆံုး BarCamp ကို ၂၀၁၀ ခုႏွစ္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ စတင္က်င္းပခဲ့ရာ အေရွ႕ေတာင္အာရွ တစ္ဝွမ္းအေအာင္ျမင္ဆံုး အခမ္းအနား တစ္ရပ္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ BarCamp Yangon, BarCamp Mandalay, BarCamp Taunggyi, Barcamp Pathein, BarCamp Laisho, Barcamp Pyay အစရွိသျဖင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ က်င္းပလာခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ အခုအခါ (၉) ႀကိမ္ေျမာက္ ရွိလာၿပီျဖစ္ပါတယ္။

-ေကာင္းျမတ္ထြန္း