မန္းမွာျပဳလုပ္မယ့္ Digital Currency မ်ား၏ အနာဂတ္အလားအလာ ေဆြးေႏြးပြဲ

VIF Myanmar က Digital Currency(Cryptocurrency) ေတြရဲ႕ အနာဂတ္အလားအလာ ေဆြးေႏြးပြဲကို ႏိုဝင္ဘာလ ၂၀ ရက္ ၊ ေန႔လယ္ ၃ နာရီ မွ ၅ နာရီအထိ Victory Investment Fund ၊ အမွတ္ ၂၂၄၊ ဒုတိယထပ္၊ ၃၁ လမ္း၊ ၈၄ လမ္းႏွင့္ ၈၅ လမ္းၾကား၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕မွာ ပထမဆုံးအႀကိမ္ ျပဳလုပ္သြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ျပည္တြင္းမွာ တစ္ေန႔တျခား စိတ္၀င္စားလူႀကိဳက္မ်ားလာတဲ့ Bitcoin အပါအ၀င္ နာမည္ေက်ာ္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေငြေၾကးစနစ္ေတြရဲ႕ လက္ရွိအေျခအေန၊လာမယ့္ အနာဂတ္မွာ တုိးတက္လာႏုိင္တဲ့အေနအထား၊ အသုံး၀င္ပုံ၊ အသုံးျပဳပုံႏွင့္ ရွာေဖြတူးေဖာ္ျခင္း စတာေတြရဲ႕ ေကာင္းက်ဳိး၊ဆုိးက်ိဳးေတြကုိ ဆရာဦးျပည့္စံုဦးက ေဆြးေႏြးေဟာေျပာ သြာမွာျဖစ္ပါတယ္။ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္ေတြကို ဖုန္း ၀၉၉၆၄၄၄၆၂၂၆ သို႔ ဆက္သြယ္စံုစမ္း စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။