မိုဘိုင္းဖုန္းနဲ႔ ေငႊလႊဲျခင္းျပဳလုပ္ႏိုင္မယ့္ M ပိုက္ဆံ(M-Pitesan) ဝန္ေဆာင္မႈစတင္

ျပည္တြင္းရွိ ေနရာအႏွံ႔အျပားသို႔ မိုဘိုင္းဖုန္းနဲ႔ ေငြလႊဲပို႔ျခင္းဝန္ေဆာင္မႈကို လုပ္ေဆာင္သြားမယ္လို႔ Ooredoo Myanmar မွ Acting CEO ျဖစ္သူ Mr. Vikram Sinha က ေျပာပါတယ္။

ျပည္တြင္းမွာရွိတဲ့ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာသူေတြက လစဥ္မိမိေနရပ္ကို ေငြလဲႊျခင္းေတြ ျပဳလုပ္လ်က္႐ွိေၾကာင္းနဲ႔ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာပါတယ္။

” M ပိုက္ဆံ (M-Pitesan) က လံုျခံဳစိတ္ခ်မႈ႐ွိ႐ွိနဲ႔ ေငြေၾကးကိုအခ်ိန္မေရြး လႊဲေျပာင္းႏိုင္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္မွာပါ။ ေစ်းကြက္အေနအထားအရ မိုဘိုင္းေငြေၾကးရဲ႕ ေနာက္တစ္ဆင့္ ထြန္းကားလာမႈအတြက္ M ပိုက္ဆံ (M-Pitesan) ကစီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြအတြက္ပါ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္စြမ္းျမင့္မားတဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ိးဳျဖစ္လာမွာပါ” လို႔ ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားပါတယ္။

အဲဒီ M ပိုက္ဆံ (M-Pitesan) ကို လက္ရွိမွာ ရန္ကုန္၊ ေနျပည္ေတာ္နဲ႔ မႏၲေလးတို႔မွာ စတင္အသံုးျပဳႏုိင္ကာ ေငြလႊဲပို႔ ေပးျခင္းအတြက္ ဘယ္လို ဆင္းကတ္ကိုမဆို ေငြလႊဲေျပာင္းေပးႏုိင္မွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ M ပိုက္ဆံ (M-Pitesan) အခ်င္းခ်င္း လႊဲေျပာင္းရာတြင္ ေငြလႊဲခေပးရန္ ထပ္မလိုဘဲ M ပိုက္ဆံ မဟုတ္တဲ့ တစ္ျခား ေငြလႊဲ ျခင္းအတြက္ကို လႊဲေျပာင္းခ ေကာက္ခံသြားမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

-ေအာင္သက္ကို