အာဆီယံဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာဆိုင္ရာဝန္ႀကီးမ်ား အစည္းအေဝးက်င္းပခဲ့

အာဆီယံဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာဆိုင္ရာဝန္ႀကီးမ်ား အစည္းအေဝးကို ကေမာၻဒီယားႏိုင္ငံ Siem Reap ၿမိဳ႕မွာ က်င္းပခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

အဲဒီ (၁၇) ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝးကို ႏုိဝင္ဘာ ၃၀ ရက္ကေန ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္အထိ က်င္းပခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံကလည္း တက္ေရာက္ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အာဆီယံႏိုင္ငံေတြရဲ႕ ဆက္သြယ္ေရးနဲ႔ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးေတြ၊ ဒုတိယဝန္ႀကီးေတြနဲ႔ အာဆီယံဆက္သြယ္ေရးက႑ ေဆြးေႏြးဖက္ႏိုင္ငံေတြျဖစ္တဲ့ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၊ ကိုးရီးယားႏိုင္ငံေတြက ဒုတိယဝန္ႀကီးေတြ၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေၾကးနန္းအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ITU) မွ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ အာဆီယံစီးပြားေရး အသိုက္အဝန္းမွ ဒုတိယအေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဴပ္ အစရွိသူတို႔ တက္ေရာက္ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံက ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္မ်ိဳး တက္ေရာက္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အာဆီယံႏိုင္ငံေတြၾကား ေျပာင္းလဲတိုးတက္လာတဲ့ နည္းပညာဆိုင္ရာကိစၥ ရပ္ေတြအေပၚ အျမင္ေဆြးေႏြး ဖလွယ္ျခင္း၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္းမွာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့ လုပ္ငန္းေတြနဲ႔ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ေဆာင္ရြက္ၿပီး စီးခ်က္ေတြအေပၚ ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳျခင္း၊ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မယ့္ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြနဲ႔ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳ ထုတ္ျပန္ျခင္းေတြကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

အဲ့ဒါအျပင္ ေဆြးေႏြးဖက္ႏိုင္ငံေတြျဖစ္တဲ့ တ႐ုတ္၊ ဂ်ပန္၊ ကိုးရီးယားႏုိင္ငံေတြနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းေတြအေပၚ ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳျခင္း၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေၾကးနန္းဆက္သြယ္ေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္နဲ႔ အာဆီယံႏိုင္ငံေတြအၾကား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မယ့္ ကိစၥေတြနဲ႔စပ္လ်ဥ္းၿပီး ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳျခင္းေတြကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့တယ္လို႔ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရပါတယ္။

-ထြန္းထြန္း