အ႒မတန္းမွစတင္ကာ အဂၤလိပ္ဘာသာကို စြမ္းရည္ေလးမ်ိဳးပါဝင္တဲ့ စနစ္ျဖင့္ ေျပာင္းလဲသင္ၾကားရန္ အဆို ကန္႔ကြက္မဲမ်ား၍ မွတ္တမ္းအျဖစ္သာထားရွိ

အ႒မတန္းမွစတင္ကာ အဂၤလိပ္ဘာသာကို ေခတ္နဲ႔အညီ ေလ်ာ္ညီစြာ စြမ္းရည္ ေလးမ်ိဳးပါ၀င္တဲ့ စနစ္ျဖင့္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲသင္ၾကားရန္ အဆိုကို အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကရာ ကန္႔ကြက္မဲ မ်ား၍ မွတ္တမ္းအျဖစ္သာထားရွိမယ္ လုိ႔သိရပါတယ္။

ဒီအဆုိကုိ ဇန္နဝါရီလ ၂၂ ရက္က က်င္းပတဲ့ ဒုတိယအႀကိမ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ သတၱမပံုမွန္အစည္းအေဝးမွာ ေဆြးေႏြးခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ေထာက္ခံမဲ ၉၆ မဲ၊ ကန္႔ကြက္မဲ ၁၀၂ မဲနဲ႔ ၾကားေနမဲ ၁ မဲ တို႔ရရွိခဲ့တဲ့အတြက္ အတည္မျပဳခဲ့ တာျဖစ္ပါတယ္။၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ပထမတန္း အဂၤလိပ္စာဘာသာရပ္ ေက်ာင္းသုံးစာအုပ္ကို အဂၤလိပ္စာ စြမ္းရည္ေလးမ်ဳိး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ျပဳစုထားၿပီး အဂၤလိပ္စာ သင္ၾကားနည္းကုိလည္း Participatory method, Interactive method ေတြနဲ႔ အဂၤလိပ္စာ စြမ္းရည္ေလးမ်ဳိး ရရွိေအာင္ သင္ၾကားနည္းသစ္မ်ားသုံး၍ ေျပာင္းလဲသင္ၾကားႏိုင္ရန္ သင္႐ိုးေတြေရးဆြဲေနပါတယ္လုိ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။

၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာသင္ႏွစ္မွာ ပထမတန္းမွ ဒြါဒသမတန္းအထိ စြမ္းရည္ေလးမ်ဳိးကို အေျခခံတဲ့ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း အသစ္ေတြနဲ႔ သင္ၾကားသြားမယ္လုိ႔လဲ သိရပါတယ္။

-သႏၲာ