၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွင်း ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာ လူတွေရဲ့ အသုံးပြုမှုအချိန်ပမာဏ