၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲတွင် အကျဥ်းထောင်မှ အောင်မြင်သူ ၁၀၈ ဦး ရှိ

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲများကို ၂၀၂၀ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၉ ရက် တွင် အောင်စာရင်း ထုတ်ပြန်ခဲ့ရာ လေးဘာသာဂုဏ်ထူးရှင် ၁ ဦး၊ သုံးဘာသာဂုဏ်ထူးရှင် ၁၁ ဦး၊ နှစ်ဘာသာဂုဏ်ထူးရှင် ၂၈ ဦး၊ တစ်ဘာသာဂုဏ်ထူးရှင် ၃၈ ဦး၊ ရိုးရိုးအောင်မြင်သူ ၃၈ ဦး၊ စုစုပေါင်း အောင်မြင်သူ ကျား ၁၀၀ ဦး၊ မ ၈ ဦး၊ စုစုပေါင်း ပေါင်း ၁၀၈ ဦးရှိခဲ့တယ်လို့ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အကျဉ်းဦးစီးဌာန မှသိရပါတယ်။

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲတွင်အကျဉ်းထောင် ၁၁ ခုမှ အကျဉ်းသား ၁၆၂ ဦး၊ အကျဉ်းသူ ၁၃ ဦး၊ အချုပ်သား ၂ ဦး၊ အချုပ်သူ ၁ ဦး၊ စုစုပေါင်း ကျား ၁၆၄ ဦး၊ မ ၁၄ ဦး၊ ပေါင်း ၁၇၈ ဦး တို့သည် ဝင်ရောက်ဖြေဆိုခဲ့ပါတယ်။ ၁၇၈ ဦးဝင်ရောက်ဖြေဆိုခဲ့ရာ ၁၀၈ ဦးအောင်မြင်သဖြင့် အောင်မြင်မှုရာခိုင်နှုန်းအနေနဲ့ ၆၀.၆၇ ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ပါတယ်။

လေးဘာသာဂုဏ်ထူးရှင်တစ်ဦးမှာ အကျဥ်းသား တစ်ဦးဖြစ်ပြီး သုံးဘာသာဂုဏ်ထူးရှင် ၁၁ ဦးမှာ လည်း အကျဥ်းသား ဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်ဘာသာ ဂုဏ်ထူး ၂၈ ဦးမှာ အကျဥ်းသား ၂၅ ဦး၊ အကျဥ်းသူ ၃ ဦး၊ တစ်ဘာသာဂုဏ်ထူး ၃၈ ဦးတွင် အကျဥ်းသား ၃၄ ဦး၊ အကျဥ်းသူ ၄ ဦး ဖြစ်ပြီး ရိုးရိုးအောင် ၃၀ ဦးတွင် အကျဥ်းသား ၂၉ ဦးနဲ့ အကျဥ်းသူ ၁ တစ်ဦး ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။