၂၁၀၈ မွာ ဘာေတြထူးျခားခဲ့လဲ

[ Zawgyi ]

ဇန္နဝါရီလ

– ဆက္သြယ္ေရးက႑နဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ အေၾကာင္းအရာအတြက္ ဆက္သြယ္ေရးၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနက သေဘာထားမွတ္ခ်က္ ေတာင္းခံခဲ့ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ ဆက္သြယ္ေရးက႑နဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ စာရင္းအင္းကိန္းဂဏန္း အခ်က္အလက္ေတြ၊ အစီရင္ခံစာေတြကို တိက်မွန္ကန္စြာ အခ်ိန္နဲ႔တစ္ေျပးညီ တင္ျပႏိုင္ေရးအတြက္ ယခုလိုေတာင္းခံလိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

– မိုဘိုင္းေအာ္ပေရတာေတြရဲ႕ ကြန္ရက္ဆိုင္ရာ အရည္အေသြး စစ္ေဆးျခင္းဆိုင္ရာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အႀကံေပးေခၚယူႏိုင္ဖို႔ REOI (Request for expression of interest) ေခၚယူခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာ့တယ္လီကြန္းက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ကမ႓ာ႔ဘဏ္ရဲ႕ အကူအညီနဲ႔ ေဆာင္ရြက္တဲ့ေနရာမွာ တယ္လီကြန္းက႑အတြက္ အရည္အေသြး
တိုင္းတာျခင္းေတြ၊ စစ္ေဆးျခင္းေတြ ျပဳလုပ္ဖို႔ အႀကံေပးေခၚယူျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလ

– eGovernment Integrated Data Center (e-GIDC) တည္ေဆာက္ျခင္း စီမံကိန္းအလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပြဲကို ေနျပည္ေတာ္မွာ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ စီမံကိန္းရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ အက်ိဳးေက်းဇူးေတြ၊ Feasibility Study Result ေတြ၊ eGIDC တည္ေဆာက္သြားမယ့္ပံုစံ၊ ဒီဇိုင္းနဲ႔ နည္းပညာေတြ၊ အိုင္စီတီအေျခခံ အေဆာက္အဦ မွ်ေဝအသံုးျပဳမယ့္ နည္းလမ္းေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာမွာ GICD တည္ေဆာက္ အသံုးျပဳေနတဲ့ အေတြ႕အႀကံဳေကာင္းေတြကို ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့တယ္လို႔ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရပါတယ္။ ဇန္နဝါရီ ၃၁ ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ အဲဒီအလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပြဲမွာ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးနဲ႔ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ေတြရဲ႕တာဝန္ရွိသူေတြ၊ CIO ေတြ တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။

– eGovernment ဦးေဆာင္ေကာ္မတီကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါေကာ္မတီမွာ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က နာယကအျဖစ္ပါဝင္ကာ ဒုတိယသမၼတ (၁) ဦးျမင့္ေဆြက ဥကၠ႒အျဖစ္ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာ အသင္းခ်ဳပ္အေနနဲ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရး ေကာ္မတီထဲမွာ ပါဝင္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ကြန္ပ်ဴတာအသင္းခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ဦးခြန္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

– ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း လိုင္စင္ေၾကး လာေရာက္ေပးသြင္းျခင္းမရွိတဲ့ ကုမၸဏီအခ်ိဳ႕ကို လိုင္စင္အၿပီးအပိုင္ ပိတ္သိမ္းသြားမယ္လို႔ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဆက္သြယ္ေရးၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနက ေၾကညာပါတယ္။

– ျမန္မာ့စာတိုက္လုပ္ငန္းက ေစ်းဝယ္ပလက္ေဖာင္းတစ္ခု ျပဳလုပ္လိုက္ပါတယ္။ အြန္လိုင္းေပၚကေန ေစ်းေရာင္းခ်လိုသူေတြအတြက္ ေဆာင္ရြက္လိုက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဒီပလက္ေဖာင္းကို Za Information Technology ကုမၸဏီနဲ႔ ျမန္မာ့စာတိုက္လုပ္ငန္းက အက်ိဳးတူပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ marketplace.com.mm လိပ္စာကေန ေစ်းေရာင္းခ်ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

မတ္

– လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႕၏ သတင္းအခ်က္အလက္စနစ္ (SSB Infor-mation System) အတြက္ တင္ဒါေခၚယူခဲ့ပါတယ္။ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႕ကေန အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မယ့္ လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႕ရဲ႕ သတင္းအခ်က္အလက္စနစ္ (SSB Information System) အတြက္ လိုအပ္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြကို စီမံကိန္းတစ္ခုအေနနဲ႔ ေပါင္းစပ္ေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္ဖို႔ ေခၚယူခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ဧၿပီ

– အစိုးရရဲ႕ ေထာက္ပံ့မႈအစီအစဥ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တိုင္ၾကားႏိုင္ဖို႔ Help Line နံပါတ္ေတြကို ႏိုင္ငံပိုင္ သတင္းစာကေနတစ္ဆင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနက ထုတ္ျပန္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရရဲ႕ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ အစီအစဥ္ေတြမွာ အက်ံဳးဝင္ၿပီး အခ်ိန္မီမ ရရွိလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကေလးသူငယ္ေတြနဲ႔ အမ်ိဳးသမီးေတြအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း သတင္းေပးတိုင္ၾကားလိုတဲ့အခါ Help Line တယ္လီဖုန္းနံပါတ္ေတြျဖစ္တဲ့ ၀၆၇-၄၀၄၂၂၂၊ ၀၆၇-၄၀၄၉၉၉ နံပါတ္ေတြကို ၂၄ နာရီ တိုင္ၾကားႏိုင္ေၾကာင္း အသိေပးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

– စားသံုးသူေတြအေနနဲ႔ ဝယ္ယူသံုးစြဲတဲ့ ကုန္ပစၥည္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ နစ္နာမႈေတြရွိရင္ အြန္လိုင္းကေန စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာနကို ဝက္ဘ္ဆိုက္လိပ္စာ http://www.doca.gov.mm/complaint/public/ ကေနတစ္ဆင့္ တိုင္ၾကားႏိုင္ေၾကာင္း စားသံုးသူေရးရာ ဦးစီးဌာနက ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္

ေမ

– ဘဏ္ခြဲမရွိတဲ့ေနရာေတြမွာ မိုဘိုင္းဘဏ္လုပ္ငန္း ဝန္ေဆာင္မႈေတြ ခြင့္ျပဳေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႔ ေမ ၂၉ ရက္က က်င္းပခဲ့တဲ့ ျပည္သူ႔အတြက္ ဒုတိယ (၁) ႏွစ္တာကာလအတြင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ ဒုတိယဥကၠ႒ဦးစိုးသိန္းက ေျပာၾကားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဇြန္

– ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးရဲ႕ ဆက္သြယ္ေရး ကြန္ရက္အတြက္ MyanmarSat-2 နဲ႔ သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ပါတယ္။ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာႏွင့္ ဆိုက္ဘာလုံၿခဳံေရးဦးစီးဌာနနဲ႔ Intelsat Global Sales and Marketing Ltd တို႔ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈ ျပတ္ေတာက္မႈမရွိေစဖို႔နဲ႔ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလုံး ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္ လႊမ္းၿခဳံမႈရွိေစဖို႔အတြက္ Satellite Payload IRU Agreement for Myanmar Sat-2 လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း အခမ္းအနားကို ဇြန္လ ၁ ရက္က ေနျပည္ေတာ္မွာ က်င္းပခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

– ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးျဖစ္တဲ့ Tech-nical Specifications for Short Range Devices (SRD) မွာ သတ္မွတ္ေပးထားတဲ့ (919 MHz -923 MHz) ကို (919 MHz -924 MHz) နဲ႔ျပင္ဆင္ သတ္မွတ္လိုက္ေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနကေန သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

– eGovernment ဦးေဆာင္ေကာ္မတီရဲ႕ ဒုတိယအႀကိမ္လုပ္ငန္းညိႇႏိႈင္း အစည္းအေဝးကို ဇြန္လ ၂၇ ရက္က ေနျပည္ေတာ္မွာ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ eGovernment ဦးေဆာင္ေကာ္မတီ ပထမအႀကိမ္ အစည္းအေဝးကို ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၄ ရက္မွာ က်င္းပခဲ့ၿပီး အစည္းအေဝး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ (၅) ခ်က္ခ်မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈ (၁) ခ်က္ရွိၿပီး ေဆာင္ရြက္ဆဲ (၄) ခ်က္ က်န္ရွိေနေသးတာကို သိရွိရေၾကာင္း၊ ေဆာင္ရြက္ဆဲလုပ္ငန္းမ်ားကို အျမန္ၿပီးစီးႏိုင္ေရးအတြက္ အခ်ိန္တစ္ခုသတ္မွတ္၍ ပူးေပါင္းညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ၾကဖို႔ အေရးႀကီးေၾကာင္း eGovernment ဦးေဆာင္ေကာ္မတီဥကၠ႒ ဒုတိယသမၼတဦးျမင့္ေဆြက အစည္းအေဝးမွာ ေျပာၾကားခဲ့တယ္လို႔ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရပါတယ္။

– ဌာနအသီးသီးမွာ eGovernment အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္မႈအေျခအေနေတြကို စစ္တမ္းေကာက္ယူႏိုင္ဖို႔ ရည္ရြယ္ၿပီး eGovernment စစ္တမ္းေကာက္ယူႏိုင္ေရး လုပ္ငန္းညိႇႏိႈင္းအစည္းအေဝး က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ ဇြန္လ ၂၁ ရက္က ေနျပည္ေတာ္မွာ က်င္းပခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းမွာရွိတဲ့ အစိုးရဗဟို႐ံုးေတြ၊ ဝန္ႀကီးဌာနေတြ၊ တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ေတြ အစရွိတဲ့ဌာနအသီးသီးရဲ႕ လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ အေျခအေန၊ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမယ့္ အစီအစဥ္ေတြကို ဦးစြာသိရွိဖို႔ လိုအပ္တာေၾကာင့္ စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

– မူးယစ္ေဆးဝါးနဲ႔ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစႏိုင္တဲ့ ေဆးဝါးအႏၲရာယ္ တားဆီးကာကြယ္ႏွိမ္နင္းေရးအတြက္ ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ တိုင္ၾကားႏိုင္ဖုိ႔ သီးသန္႔တယ္လီဖုန္း၊ သီးသန္႔ဖက္စ္ဖုန္း၊ သီးသန္႔အီးေမးလ္လိပ္စာေတြ ဖြင့္လွစ္ထားရွိၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႐ံုးခ်ိန္အတြင္း အဲဒီတယ္လီဖုန္း၊ ဖက္စ္ဖုန္း၊ အီးေမးလ္လိပ္စာတို႔ကို လံုၿခံဳစိတ္ခ်စြာ တိုင္ၾကားႏိုင္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုး၊ မူးယစ္ေဆးဝါး အထူးသတင္း တိုင္ၾကားေရးဌာနကေန ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ ေအာ္တိုတယ္လီဖုန္းနံပါတ္ ၀၆၇-၅၉၀၂၀၀၊ ဖက္စ္ဖုန္းနံပါတ္ ၀၆၇-၅၉၀၂၃၃၊ အီးေမးလ္လိပ္စာ antinarcotics @presidentoffice.gov.mm ကို တိုင္ၾကားႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဇူလိုင္

– ဆက္သြယ္ေရးလိုင္စင္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းအသင္းျဖစ္ေျမာက္ေရး ဦးေဆာင္ေကာ္မတီ (Steering Committee) ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီ Myanmar Network Facilities Service Licensee Association အသင္းအဖြဲ႕ရဲ႕ ဒုတိယအႀကိမ္ အစည္းအေဝးမွာ ဖြဲ႕စည္းခဲ့တာျဖစ္ၿပီး အစည္းအေဝးကို ဇူလိုင္ ၁၃ ရက္က က်င္းပခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ အသင္းဖြဲ႕စည္းရာမွာ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ဖို႔ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြရွိတာေၾကာင့္ စနစ္တက်ဦးေဆာင္မႈနဲ႔ တာဝန္ခြဲယူမႈေတြရွိေစဖို႔ Steering Committee ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၾကတာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီမွာ ဥကၠ႒၊ ဒုတိယဥကၠ႒အပါအဝင္ စုစုေပါင္းေျခာက္ဦး ပါဝင္ေၾကာင္း၊ ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္ေတြအျဖစ္ ကိုးဦးပါဝင္ေၾကာင္း စာရင္းအရသိခဲ့ရပါတယ္။

– ဆိုက္ဘာလံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ ဆပ္ေကာ္မတီရဲ႕ ဒုတိယအႀကိမ္ လုပ္ငန္းညိႇႏိႈင္းအစည္းအေဝး တစ္ရပ္ကို က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ အမ်ိဳးသားဆိုက္ဘာလံုျခဳံေရး ဗဟိုဌာန၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၊ S12 အိတ္ခ်ိန္း၊ ေနျပည္ေတာ္မွာ ၂၃.၇.၂၀၁၈ ရက္က က်င္းပခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႔ MMCert ရဲ႕ ေဖ့စ္ဘုတ္စာမ်က္ႏွာကေန သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

– ျမန္မာႏိုင္ငံကုမၸဏီမ်ားဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား ၂၀၁၈ ကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားၿပီး ဝက္ဘ္ဆိုက္မွာ လႊင့္တင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီစည္းမ်ဥ္းေတြကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ www.dica.gov.mm မွာ ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈႏိုင္ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၈၊ ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္မွာ စတင္ထုတ္လႊင့္မယ့္ အီလက္ထရြန္နစ္ မွတ္ပံုတင္စနစ္ Myanmar Companies Online MyCO၊ www.myco.dica.gov.mm မွာလည္း ေဖာ္ျပေပးသြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနက ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။

ၾသဂုတ္

– ပုဂံဘုရားေတြရဲ႕ သမိုင္းေၾကာင္းနဲ႔ အခ်က္အလက္ေတြကို QR Code Scan ဖတ္ကာ ေလ့လာႏိုင္ဖို႔ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တယ္လို႔ ေရွးေဟာင္းသုေတသနႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပတိုက္ဦးစီးဌာန (ပုဂံ႐ံုးခြဲ) ကေန သိရပါတယ္။

ရန္ကုန္ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္နဲ႔ ထိုင္းႏိုင္ငံ Nation Electronics and Computer Technology Center (NECTEC) တို႔ပူးေပါင္းၿပီး အဆိုပါစနစ္ကို ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ကာ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ေဒသေတြမွာ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို အလြယ္တကူရႏိုင္ဖို႔ ရည္ရြယ္တယ္လို႔ ေရွးေဟာင္းသုေတသနနဲ႔ အမ်ိဳးသားျပတိုက္ဦးစီးဌာနက ပုဂံဌာနခြဲဦးစီးအရာရွိျဖစ္သူ ဦးၿဖိဳးျပည့္ကိုကိုက ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

– သတ္မွတ္ေပးထားတဲ့ လိႈင္းႏႈန္းခြင္ေတြအတိုင္း စနစ္တက်သံုးစြဲမႈရွိ၊ မရွိကို သြားေရာက္စစ္ေဆးခဲ့တယ္လို႔ ဆက္သြယ္ေရးၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ ဌာနလက္ေအာက္မွာရွိတဲ့ ေရဒီယိုလိႈင္းႏႈန္းစဥ္ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္စံခ်ိန္ စံၫႊန္းဌာနမွတိုင္းတာေရးအဖြဲ႕က ေဆာင္ရြက္တာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာေတြ၊ ဌာနဆိုင္ရာ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ အျခားေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းေတြထံကို သတ္မွတ္ေပးထားတဲ့ လိႈင္းႏႈန္းခြင္ေတြအတိုင္း စနစ္တက်သံုးစြဲမႈ ရွိ၊ မရွိ လစဥ္တိုင္းတာမႈေတြ ပံုမွန္ျပဳလုပ္ေပးျခင္း၊ ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာေတြက သူတို႔ရဲ႕ဆက္သြယ္ေရး ကြန္ရက္အတြင္း အျခားလိႈင္းႏႈန္း ေႏွာင့္ယွက္မႈေတြေၾကာင့္ (Network Quality) က်ဆင္းမႈေတြ ျဖစ္ေပၚလာရင္ အဲဒီ Complaint Site ေနရာေတြကို သြားေရာက္တိုင္းတာျခင္း၊ လိႈင္းႏႈန္းေႏွာင့္ယွက္မႈေတြ ရွင္းလင္းေပးျခင္းေတြကို ေဆာင္ရြက္ေပးေနတယ္လို႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ပါဝင္ပါတယ္။

– ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာနရဲ႕ ဝက္ဘ္ဆိုက္မိတ္ဆက္ျခင္း အခမ္းအနားကို ၾသဂုတ္ ၂၃ ရက္က ေနျပည္ေတာ္မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဝက္ဘ္ဆိုက္ မိတ္ဆက္ျခင္းအျပင္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရနဲ႔ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္း အခ်က္အလက္ Redatam Database နဲ႔ Online Interactive Maps ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္း အခမ္းအနားကိုလည္း ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီဝက္ဘ္ဆိုက္မွာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရနဲ႔ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္း အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ေတြနဲ႔ ေျမပံုေတြကို တစ္စုတစ္စည္းတည္း ရွာေဖြႏိုင္ေၾကာင္း၊ အင္တာနက္မွာ အသံုးျပဳႏိုင္မယ့္ ကိရိယာမ်ားကို ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာန၊ ကုလသမဂၢလူဦးေရနဲ႔ ရန္ပံုေငြအဖြဲ႕ UNFPA နဲ႔ အမ်ဳိးသားေျမပံုစနစ္ OneMap Myanmar တို႔က ပူးေပါင္း
စီစဥ္ထားတာျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ http://www.dop.gov.mm လိပ္စာမွာ ဌာနဆိုင္ရာကိစၥရပ္ေတြ၊ ေျမပံုဆိုင္ရာေတြ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို ၾကည့္႐ႈႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

စက္တင္ဘာ

– ဘ႐ူႏိုင္း ဒါ႐ုဆလမ္ႏိုင္ငံ၊ ဘန္ဒါဆရီဘီဂါဝန္ၿမိဳ႕မွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ ASEAN Cyberkids Camp 2018 (ACC 2018) ၿပိဳင္ပြဲမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံက တတိယဆု ရရွိခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီ ACC 2018 ၿပိဳင္ပြဲကို ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ အေျခခံပညာ ဦးစီးဌာနေအာက္ရွိ ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္ (၁) အေျခခံပညာ အလယ္တန္းေက်ာင္း၊ အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္း (ခြဲ) မွ ဆရာဦးေအာင္ခန္႔သာ ႀကီးၾကပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္ (၁) အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္း၊ ဆဌမတန္းမွ မခန္႔အိမ္စည္နဲ႔ ပၪၥမတန္းမွ ေမာင္သန္႔စင္တို႔က ျမန္မာႏိုင္ငံ ကိုယ္စားျပဳအေနနဲ႔ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကတာျဖစ္ၿပီး ပထမဆုကို ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံမွလည္းေကာင္း၊ ဒုတိယဆုကို အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံမွလည္းေကာင္း၊ တတိယဆုကို ျမန္မာႏိုင္ငံမွလည္းေကာင္း အသီးသီး ရရွိခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

– ပို႔ကုန္ျမႇင့္တင္ဖို႔နဲ႔ ေစ်းကြက္သတင္းအခ်က္အလက္ ဖလွယ္ဖို႔ ကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္ ကြန္ရက္ဝက္ဘ္ဆိုက္ကို လႊင့္တင္ခဲ့ပါတယ္။ https://myantrade.org/ ျဖစ္ၿပီး အဲဒီဝက္ဘ္ဆိုက္မွာ ကုန္ပစၥည္းေတြကို ေစ်းကြက္လိုအပ္ခ်က္နဲ႔အညီ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ဖို႔ ႏိုင္ငံတကာ ေစ်းကြက္သုေတသန စာတမ္းေတြ၊ ပို႔ကုန္လုပ္ငန္း စတင္ျပဳလုပ္လိုသူေတြအတြက္ လိုအပ္တဲ့အခ်က္အလက္ေတြကို လႊင့္တင္ထားပါတယ္။

– Myanmar National Portal ကို e-Goverment ေဖာ္ေဆာင္ေရးအတြက္ တည္ေထာင္ထားတာျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ပထမဦးဆံုး National အဆင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသန္႔စင္ေမာင္က ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ကမ႓ာ႔ဘဏ္ရဲ႕ေခ်းေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁.၆၅ သန္း အကုန္အက်ခံတည္ေဆာက္ ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး Myanmar National Portal မွာ ဗီယမ္နမ္အေျခစိုက္ FPT က တင္ဒါေအာင္ျမင္ၿပီး တည္ေဆာက္ေပးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ Portal လိပ္စာက https://myanmar.gov.mm ျဖစ္ပါတယ္။

ေအာက္တိုဘာ

– ေအာ္ပေရတာေတြနဲ႔ စပ္လ်ဥ္းတဲ့ Complaint ေတြကို လက္ခံေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရာမွာ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ေအာ္ပေရတာအလိုက္ သီးျခား Contact Person ေတြ ထားရွိေပးႏိုင္ေရးကို ေဆြးေႏြးခ့ဲပါတယ္။ ေအာ္ပေရတာေတြက ေဆာင္ရြက္ေနတ့ဲ ဝန္ေဆာင္မႈအစီအစဥ္ေတြနဲ႔ စပ္လ်ဥ္းၿပီး သုံးစြဲသူေတြကို ရွင္းလင္းစြာ သိရွိေစေရး သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူေတြ အစည္းအေဝး ျပဳလုပ္ခဲ့ရာမွာ ေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ အဲဒီအစည္းအေဝးကို ေအာက္တိုဘာ ၂ ရက္က ေနျပည္ေတာ္မွာ က်င္းပခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

– မိုဘုိင္းဖုန္းအသံုးျပဳသူေတြအေပၚ လိမ္လည္လွည့္ျဖားမႈေတြအတြက္ သံုးစြဲသူကာကြယ္ေရးလႈပ္ရွားမႈကို ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာေတြ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ မိုဘိုင္းဖုန္း အသံုးျပဳသူေတြအေပၚ လိမ္လည္လွည့္ျဖားေနမႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သံုးစြဲသူေတြ ပိုမိုသတိျပဳမိေစဖို႔နဲ႔ ေရွာင္ရွားႏုိင္မယ့္ နည္းလမ္းအေၾကာင္းအရာ အသိပညာေတြ မွ်ေဝဖို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာေတြျဖစ္တဲ့ MPT, Ooredoo, Telenor နဲ႔ MyTel တို႔ အတူတကြ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ မိုဘိုင္းဖုန္းအသံုးျပဳသူေတြအေပၚ လိမ္လည္လွည့္ျဖား သူေတြရဲ႕ ေသြးေဆာင္တဲ့ နည္းလမ္းအမ်ားစုကို Infographic နဲ႔ေဖာ္ျပၿပီး မွ်ေဝခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္ကေနစၿပီး ျပဳလုပ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

– အိႏၵိယႏိုင္ငံ နယူးေဒလီၿမိဳ႕မွာက်င္းပတဲ့ မိုဘိုင္းဆက္သြယ္ေရးညီလာခံ ၂၀၁၈ ကို ျမန္မာႏိုင္ငံကလည္း တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ဆက္သြယ္ေရးက႑ တိုးတက္ေျပာင္းလဲေနမႈေတြ အခက္အခဲေတြ စိန္ေခၚမႈ အစရွိတာေတြကို ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးဦးသန္႔စင္ေမာင္က ေျပာၾကားခဲ့တယ္လို႔ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရပါတယ္။

ႏိုဝင္ဘာ

– အေျခခံဆက္သြယ္ေရး လိုအပ္ခ်က္ ျဖည့္ဆည္းေရးဆိုင္ရာ ရန္ပံုေငြ (Universal Service Fund, USF) ထူေထာင္ျခင္း စည္းမ်ဥ္းဆိုင္ရာ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာတစ္ရပ္ကို ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ www.motc.gov.mm ဝက္ဘ္ဆိုက္မွာ ၾကည့္႐ႈႏိုင္ၿပီး Download ရယူႏိုင္ဖို႔လည္း ေဆာင္ရြက္ေပးထားတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ အမ်ားျပည္သူ အက်ိဳးငွာ ေနရာေဒသမေရြး အေျခခံဆက္သြယ္ေရး လိုအပ္ခ်က္ျဖည့္ဆည္းေရး အစီအစဥ္ေတြ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔ ဆက္သြယ္ေရးပုဒ္မ ၅၄ နဲ႔အညီ အေျခခံဆက္သြယ္ေရး လိုအပ္ခ်က္ျဖည့္ဆည္းျခင္းဆိုင္ရာ ရန္ပံုေငြတစ္ရပ္ထူေထာင္ၿပီး အဲဒီရန္ပံုေငြကို ႀကီးၾကပ္ဖို႔ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕ရဲ႕ သေဘာတူညီခ်က္နဲ႔ အဲဒီစည္းမ်ဥ္းကို ထုတ္ျပန္လိုက္တာလို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

– ဆိုက္ဘာေဘးကင္း (CyberBayKin)- Secure a Digital Myanmar Conference အခမ္းအနားကို ေနျပည္ေတာ္မွာ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၆ ရက္နဲ႔ ၂၇ ရက္မွာ က်င္းပတာျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဲဒီ Conference ကို ဆိုက္ဘာလုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာ အသိအျမင္ တိုးတက္ေစေရး၊ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရးအတြက္ ရည္ရြယ္က်င္းပခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီဇင္ဘာ

– YBS ဘတ္စ္ကားေတြနဲ႔ အျခားသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေတြမွာ ကတ္သံုးအီလက္ထေရာနစ္ ေငြေပးေခ်မႈျဖစ္ေပၚလာဖို႔နဲ႔ စတင္လုပ္ေဆာင္ဖို႔အတြက္ လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္း အစည္းအေဝးကို ဒီဇင္ဘာ ၁၀ ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၊ ကရင္တိုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီး ေနာ္ပန္းသၪၨာမ်ိဳးနဲ႔ Asia Srarmar Transport Intelligent
Co.,Ltd ကတာဝန္ရွိသူေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။

– ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္က ေနျပည္ေတာ္မွာက်င္းပျပဳလုပ္တဲ့ ဒုတိယအႀကိမ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဒႆမပုံမွန္အစည္းအေဝး (၁၃) ရက္ေျမာက္ေန႔ အစည္းအေဝးမွာ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးသာဦးက ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္း ဥပေဒမူၾကမ္းကို အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြးဖို႔အတြက္ တင္သြင္းခဲ့ပါတယ္။ ဒီဥပေဒမူၾကမ္းကို ျပ႒ာန္းမယ္ဆိုရင္ ႏိုင္ငံေတာ္က အရင္းအႏွီးအားလံုး ပိုင္ဆိုင္ၿပီး စီမံခန္႔ခြဲေရး၊ ေငြေရးေၾကးေရးနဲ႔ လုပ္ငန္းကိစၥေတြကို ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္နဲ႔အညီ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မယ့္ ႏိုင္ငံပိုင္ေကာ္ပိုေရးရွင္း တစ္ခုထြက္ေပၚလာမယ့္ အခ်က္အပါအဝင္ ေကာင္းက်ဳိး (၅) ခုကို ရရွိမွာျဖစ္တယ္လို႔ ဒုဝန္ႀကီးကေျပာၾကား ခဲ့ပါတယ္။ အဆိုပါဥပေဒၾကမ္းကို ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ံုးတို႔ရဲ႕ အႀကံျပဳခ်က္ေတြနဲ႔ ေရးဆြဲထားေၾကာင္း၊ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္း ဥပေဒမူၾကမ္းမွာ အခန္း (၁၁) ခုပုဒ္မ (၄၈) ခုပါဝင္ၿပီး ေကာ္ပိုေရးရွင္းဖြဲ႕စည္းျခင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႕ဖြဲ႕စည္းျခင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲေရးနဲ႔ ေကာ္ပိုေရးရွင္းတို႔ရဲ႕ လုပ္ငန္းတာဝန္ေတြ၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြ သတ္မွတ္ေပးျခင္း၊ ဝန္ထမ္းေရးရာ ကိစၥရပ္ေတြအျပင္ ေကာ္ပိုေရးရွင္းရဲ႕ ဘ႑ာေရးရာကိစၥေတြကို ျပည့္စံုစြာ ထည့္သြင္းေရးသားထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

– လာမယ့္ႏွစ္ ပထမသံုးလပတ္အတြင္း မိုဘိုင္းဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာေတြကို တင္ဒါေခၚယူကာ မိုဘိုင္းဆက္သြယ္ေရး စခန္းေတြကို တိုးခ်ဲ႕သြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးသာဦးက ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ဒီဇင္ဘာ ၁၄ ရက္က ျပဳလုပ္တဲ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးမွာ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး တင္ဒါေခၚယူၿပီး  ေက်းလက္ေဒသက ျပည္သူေတြအတြက္ မိုဘိုင္းဆက္သြယ္ေရးစခန္းေတြကို တည္ေဆာက္ေပးသြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

– ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း တရားဥပေဒစုိးမိုးေရးနဲ႔ လံုၿခံဳေရးလုပ္ငန္းေတြကို အခ်ိန္နဲ႔တစ္ေျပးညီ ေဆာင္ရြက္ဖို႔အတြက္ CCTV ကင္မရာေတြ တပ္ဆင္သြားမယ္လို႔ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရၿပီး အဆုိပါလုပ္ငန္းစဥ္ လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔အတြက္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕႐ံုးမွာ Vanguard Engineering Solution က တာဝန္ရွိသူေတြနဲ႔ ရန္ကုန္တိုင္း
ေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းတို႔ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

– ေနျပည္ေတာ္မွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဒႆမပုံမွန္အစည္းအေဝး ဒႆမေန႔အစီအစဥ္မွာ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ သတင္းအခ်က္အလက္ ဗဟိုဌာန eGIDC (eGovernment Integrated DATA Center) တည္ေဆာက္ဖို႔ ကိုရီးယားသမၼတႏိုင္ငံ စီးပြားဖြံၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးရန္ပံု
ေငြမွ ေခ်းေငြကန္ေဒၚလာ ၉၃.၇၇၉ သန္းရယူရန္ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ရာမွာ အတည္ျပဳႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ကိုရီးယားေခ်းေငြနဲ႔ တည္ေဆာက္မယ့္ သတင္းအခ်က္အလက္ ဗဟိုဌာန eGIDC (eGovernment Integrated DATA Center) ဟာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအခ်က္အခ်ာက်တဲ့ ေနျပည္ေတာ္မွာ တည္ေဆာက္သြားမွာျဖစ္ၿပီး သဘာဝေဘးေၾကာင့္ အခ်က္အလက္မ်ား ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ ကီလိုမီတာ (၄၀၀) ကြာေ၀းတဲ့ သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္မွာ Disaster Recovery Center (DRC) တစ္ခုကိုပါ တည္ေဆာက္သြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ eGIDC မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ကိုယ္ပိုင္ Cloud ကို တည္ေဆာက္သြားမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ မိမိႏိုင္ငံက သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို ျပည္ပႏိုင္ငံေတြမွာ ထားစရာမလိုဘဲ ျပည္တြင္းမွာပဲ ထားရွိႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

– ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္ စင္တာတည္ေဆာက္သြားဖို႔ Oxaio Networks က တာဝန္ရွိသူေတြနဲ႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕၊ ရန္ကုန္တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းတို႔ ဒီဇင္ဘာ ၂၇ ရက္က ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕႐ံုး၊ ခန္းမ ၄ မွာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရပါတယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြင္း LED နဲ႔ CCTV Fiber Optoc စီမံကိန္းေတြကို BOT စနစ္နဲ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ သေဘာတူညီမႈစာခြ်န္လႊာ MOA နဲ႔လမ္းမီးတိုင္ေတြ၊ ဖိုက္ဘာေကဘယ္လ္ ေတြကို စနစ္တက်ေစာင့္ၾကည့္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္စင္တာ (Information Center) ကို တည္ေဆာက္သြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

[ Unicode ]

ဇန်နဝါရီလ

– ဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ အကြောင်းအရာအတွက် ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနက သဘောထားမှတ်ချက် တောင်းခံခဲ့ပါတယ်။ နိုင်ငံတော်ရဲ့ ဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ စာရင်းအင်းကိန်းဂဏန်း အချက်အလက်တွေ၊ အစီရင်ခံစာတွေကို တိကျမှန်ကန်စွာ အချိန်နဲ့တစ်ပြေးညီ တင်ပြနိုင်ရေးအတွက် ယခုလိုတောင်းခံလိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။

– မိုဘိုင်းအော်ပရေတာတွေရဲ့ ကွန်ရက်ဆိုင်ရာ အရည်အသွေး စစ်ဆေးခြင်းဆိုင်ရာတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အကြံပေးခေါ်ယူနိုင်ဖို့ REOI (Request for expression of interest) ခေါ်ယူခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာ့တယ်လီကွန်းကဏ္ဍ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအတွက် ကမ႓ာ့ဘဏ်ရဲ့ အကူအညီနဲ့ ဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာ တယ်လီကွန်းကဏ္ဍအတွက် အရည်အသွေး
တိုင်းတာခြင်းတွေ၊ စစ်ဆေးခြင်းတွေ ပြုလုပ်ဖို့ အကြံပေးခေါ်ယူခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။

ဖေဖော်ဝါရီလ

– eGovernment Integrated Data Center (e-GIDC) တည်ဆောက်ခြင်း စီမံကိန်းအလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲကို နေပြည်တော်မှာ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ စီမံကိန်းရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေ၊ Feasibility Study Result တွေ၊ eGIDC တည်ဆောက်သွားမယ့်ပုံစံ၊ ဒီဇိုင်းနဲ့ နည်းပညာတွေ၊ အိုင်စီတီအခြေခံ အဆောက်အဦ မျှဝေအသုံးပြုမယ့် နည်းလမ်းတွေနဲ့ နိုင်ငံတကာမှာ GICD တည်ဆောက် အသုံးပြုနေတဲ့ အတွေ့အကြုံကောင်းတွေကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရပါတယ်။ ဇန်နဝါရီ ၃၁ ရက်က ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ အဲဒီအလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲမှာ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးနဲ့ တိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့တွေရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေ၊ CIO တွေ တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။

– eGovernment ဦးဆောင်ကော်မတီကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း အဆိုပါကော်မတီမှာ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က နာယကအဖြစ်ပါဝင်ကာ ဒုတိယသမ္မတ (၁) ဦးမြင့်ဆွေက ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာ အသင်းချုပ်အနေနဲ့ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရေး ကော်မတီထဲမှာ ပါဝင်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ ကွန်ပျူတာအသင်းချုပ် ဥက္ကဋ္ဌဦးခွန်ဦးက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။

– ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း လိုင်စင်ကြေး လာရောက်ပေးသွင်းခြင်းမရှိတဲ့ ကုမ္ပဏီအချို့ကို လိုင်စင်အပြီးအပိုင် ပိတ်သိမ်းသွားမယ်လို့ ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနက ကြေညာပါတယ်။

– မြန်မာ့စာတိုက်လုပ်ငန်းက စျေးဝယ်ပလက်ဖောင်းတစ်ခု ပြုလုပ်လိုက်ပါတယ်။ အွန်လိုင်းပေါ်ကနေ စျေးရောင်းချလိုသူတွေအတွက် ဆောင်ရွက်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပြီး ဒီပလက်ဖောင်းကို Za Information Technology ကုမ္ပဏီနဲ့ မြန်မာ့စာတိုက်လုပ်ငန်းက အကျိုးတူပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ marketplace.com.mm လိပ်စာကနေ စျေးရောင်းချနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။

မတ်

– လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့၏ သတင်းအချက်အလက်စနစ် (SSB Infor-mation System) အတွက် တင်ဒါခေါ်ယူခဲ့ပါတယ်။ အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အား ဝန်ကြီးဌာန၊ လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့ကနေ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မယ့် လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့ရဲ့ သတင်းအချက်အလက်စနစ် (SSB Information System) အတွက် လိုအပ်တဲ့ လုပ်ငန်းတွေကို စီမံကိန်းတစ်ခုအနေနဲ့ ပေါင်းစပ်ဆောင်ရွက်သွားနိုင်ဖို့ ခေါ်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။

ဧပြီ

– အစိုးရရဲ့ ထောက်ပံ့မှုအစီအစဉ်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တိုင်ကြားနိုင်ဖို့ Help Line နံပါတ်တွေကို နိုင်ငံပိုင် သတင်းစာကနေတစ်ဆင့် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနက ထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတော် အစိုးရရဲ့ လူမှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု အစီအစဉ်တွေမှာ အကျံုးဝင်ပြီး အချိန်မီမ ရရှိလျှင်သော်လည်းကောင်း၊ ကလေးသူငယ်တွေနဲ့ အမျိုးသမီးတွေအပေါ် အကြမ်းဖက်မှုတွေနဲ့ ပတ်သက်၍သော်လည်းကောင်း သတင်းပေးတိုင်ကြားလိုတဲ့အခါ Help Line တယ်လီဖုန်းနံပါတ်တွေဖြစ်တဲ့ ၀၆၇-၄၀၄၂၂၂၊ ၀၆၇-၄၀၄၉၉၉ နံပါတ်တွေကို ၂၄ နာရီ တိုင်ကြားနိုင်ကြောင်း အသိပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။

– စားသုံးသူတွေအနေနဲ့ ဝယ်ယူသုံးစွဲတဲ့ ကုန်ပစ္စည်း၊ ဝန်ဆောင်မှုတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ နစ်နာမှုတွေရှိရင် အွန်လိုင်းကနေ စားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာနကို ဝက်ဘ်ဆိုက်လိပ်စာ http://www.doca.gov.mm/complaint/public/ ကနေတစ်ဆင့် တိုင်ကြားနိုင်ကြောင်း စားသုံးသူရေးရာ ဦးစီးဌာနက ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်

မေ

– ဘဏ်ခွဲမရှိတဲ့နေရာတွေမှာ မိုဘိုင်းဘဏ်လုပ်ငန်း ဝန်ဆောင်မှုတွေ ခွင့်ပြုဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ မေ ၂၉ ရက်က ကျင်းပခဲ့တဲ့ ပြည်သူ့အတွက် ဒုတိယ (၁) နှစ်တာကာလအတွင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့မှု သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးစိုးသိန်းက ပြောကြားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။

ဇွန်

– မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးရဲ့ ဆက်သွယ်ရေး ကွန်ရက်အတွက် MyanmarSat-2 နဲ့ သဘောတူ လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါတယ်။ သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာနှင့် ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဦးစီးဌာနနဲ့ Intelsat Global Sales and Marketing Ltd တို့ လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှု ပြတ်တောက်မှုမရှိစေဖို့နဲ့ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံး ဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက် လွှမ်းခြုံမှုရှိစေဖို့အတွက် Satellite Payload IRU Agreement for Myanmar Sat-2 လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း အခမ်းအနားကို ဇွန်လ ၁ ရက်က နေပြည်တော်မှာ ကျင်းပခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။

– ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့ Tech-nical Specifications for Short Range Devices (SRD) မှာ သတ်မှတ်ပေးထားတဲ့ (919 MHz -923 MHz) ကို (919 MHz -924 MHz) နဲ့ပြင်ဆင် သတ်မှတ်လိုက်ကြောင်း ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနကနေ သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။

– eGovernment ဦးဆောင်ကော်မတီရဲ့ ဒုတိယအကြိမ်လုပ်ငန်းညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးကို ဇွန်လ ၂၇ ရက်က နေပြည်တော်မှာ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ eGovernment ဦးဆောင်ကော်မတီ ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေးကို ၂ဝ၁၈ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၄ ရက်မှာ ကျင်းပခဲ့ပြီး အစည်းအဝေး ဆုံးဖြတ်ချက် (၅) ချက်ချမှတ်ခဲ့ကြောင်း၊ ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု (၁) ချက်ရှိပြီး ဆောင်ရွက်ဆဲ (၄) ချက် ကျန်ရှိနေသေးတာကို သိရှိရကြောင်း၊ ဆောင်ရွက်ဆဲလုပ်ငန်းများကို အမြန်ပြီးစီးနိုင်ရေးအတွက် အချိန်တစ်ခုသတ်မှတ်၍ ပူးပေါင်းညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ကြဖို့ အရေးကြီးကြောင်း eGovernment ဦးဆောင်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဒုတိယသမ္မတဦးမြင့်ဆွေက အစည်းအဝေးမှာ ပြောကြားခဲ့တယ်လို့ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရပါတယ်။

– ဌာနအသီးသီးမှာ eGovernment အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်မှုအခြေအနေတွေကို စစ်တမ်းကောက်ယူနိုင်ဖို့ ရည်ရွယ်ပြီး eGovernment စစ်တမ်းကောက်ယူနိုင်ရေး လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ ဇွန်လ ၂၁ ရက်က နေပြည်တော်မှာ ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတစ်ဝန်းမှာရှိတဲ့ အစိုးရဗဟိုရုံးတွေ၊ ဝန်ကြီးဌာနတွေ၊ တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့တွေ အစရှိတဲ့ဌာနအသီးသီးရဲ့ လက်ရှိဆောင်ရွက်နေတဲ့ အခြေအနေ၊ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမယ့် အစီအစဉ်တွေကို ဦးစွာသိရှိဖို့ လိုအပ်တာကြောင့် စစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။

– မူးယစ်ဆေးဝါးနဲ့ စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေနိုင်တဲ့ ဆေးဝါးအန္တရာယ် တားဆီးကာကွယ်နှိမ်နင်းရေးအတွက် ပြည်သူတွေအနေနဲ့ တိုင်ကြားနိုင်ဖို့ သီးသန့်တယ်လီဖုန်း၊ သီးသန့်ဖက်စ်ဖုန်း၊ သီးသန့်အီးမေးလ်လိပ်စာတွေ ဖွင့်လှစ်ထားရှိပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ ရုံးချိန်အတွင်း အဲဒီတယ်လီဖုန်း၊ ဖက်စ်ဖုန်း၊ အီးမေးလ်လိပ်စာတို့ကို လုံခြံုစိတ်ချစွာ တိုင်ကြားနိုင်ကြောင်း၊ နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး၊ မူးယစ်ဆေးဝါး အထူးသတင်း တိုင်ကြားရေးဌာနကနေ ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ အော်တိုတယ်လီဖုန်းနံပါတ် ၀၆၇-၅၉၀၂၀၀၊ ဖက်စ်ဖုန်းနံပါတ် ၀၆၇-၅၉၀၂၃၃၊ အီးမေးလ်လိပ်စာ antinarcotics @presidentoffice.gov.mm ကို တိုင်ကြားနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။

ဇူလိုင်

– ဆက်သွယ်ရေးလိုင်စင်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းအသင်းဖြစ်မြောက်ရေး ဦးဆောင်ကော်မတီ (Steering Committee) ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ Myanmar Network Facilities Service Licensee Association အသင်းအဖွဲ့ရဲ့ ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးမှာ ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပြီး အစည်းအဝေးကို ဇူလိုင် ၁၃ ရက်က ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အသင်းဖွဲ့စည်းရာမှာ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ဖို့ လုပ်ငန်းစဉ်တွေရှိတာကြောင့် စနစ်တကျဦးဆောင်မှုနဲ့ တာဝန်ခွဲယူမှုတွေရှိစေဖို့ Steering Committee ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြတာဖြစ်ကြောင်း၊ ဦးဆောင်ကော်မတီမှာ ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌအပါအဝင် စုစုပေါင်းခြောက်ဦး ပါဝင်ကြောင်း၊ ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်တွေအဖြစ် ကိုးဦးပါဝင်ကြောင်း စာရင်းအရသိခဲ့ရပါတယ်။

– ဆိုက်ဘာလုံခြံုရေးဆိုင်ရာ ဆပ်ကော်မတီရဲ့ ဒုတိယအကြိမ် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး တစ်ရပ်ကို ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ အမျိုးသားဆိုက်ဘာလုံခြုံရေး ဗဟိုဌာန၊ အစည်းအဝေးခန်းမ၊ S12 အိတ်ချိန်း၊ နေပြည်တော်မှာ ၂၃.၇.၂၀၁၈ ရက်က ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ MMCert ရဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ်စာမျက်နှာကနေ သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။

– မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများ ၂၀၁၈ ကို ထုတ်ပြန်ကြေညာထားပြီး ဝက်ဘ်ဆိုက်မှာ လွှင့်တင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီစည်းမျဉ်းတွေကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန အင်တာနက်စာမျက်နှာ www.dica.gov.mm မှာ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ကြောင်း၊ ၂၀၁၈၊ သြဂုတ်လ ၁ ရက်မှာ စတင်ထုတ်လွှင့်မယ့် အီလက်ထရွန်နစ် မှတ်ပုံတင်စနစ် Myanmar Companies Online MyCO၊ www.myco.dica.gov.mm မှာလည်း ဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ကြောင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများ ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနက ကြေညာခဲ့ပါတယ်။

သြဂုတ်

– ပုဂံဘုရားတွေရဲ့ သမိုင်းကြောင်းနဲ့ အချက်အလက်တွေကို QR Code Scan ဖတ်ကာ လေ့လာနိုင်ဖို့ ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့ ရှေးဟောင်းသုတေသနနှင့် အမျိုးသားပြတိုက်ဦးစီးဌာန (ပုဂံရုံးခွဲ) ကနေ သိရပါတယ်။

ရန်ကုန်ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်နဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံ Nation Electronics and Computer Technology Center (NECTEC) တို့ပူးပေါင်းပြီး အဆိုပါစနစ်ကို ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ကာ ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်ဒေသတွေမှာ သတင်းအချက်အလက်တွေကို အလွယ်တကူရနိုင်ဖို့ ရည်ရွယ်တယ်လို့ ရှေးဟောင်းသုတေသနနဲ့ အမျိုးသားပြတိုက်ဦးစီးဌာနက ပုဂံဌာနခွဲဦးစီးအရာရှိဖြစ်သူ ဦးဖြိုးပြည့်ကိုကိုက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။

– သတ်မှတ်ပေးထားတဲ့ လှိုင်းနှုန်းခွင်တွေအတိုင်း စနစ်တကျသုံးစွဲမှုရှိ၊ မရှိကို သွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့ ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနက သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ ဌာနလက်အောက်မှာရှိတဲ့ ရေဒီယိုလှိုင်းနှုန်းစဉ် ကြီးကြပ်ရေးနှင့်စံချိန် စံညွှန်းဌာနမှတိုင်းတာရေးအဖွဲ့က ဆောင်ရွက်တာဖြစ်ကြောင်း၊ ဆက်သွယ်ရေး အော်ပရေတာတွေ၊ ဌာနဆိုင်ရာ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းတွေ၊ အခြားသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းတွေထံကို သတ်မှတ်ပေးထားတဲ့ လှိုင်းနှုန်းခွင်တွေအတိုင်း စနစ်တကျသုံးစွဲမှု ရှိ၊ မရှိ လစဉ်တိုင်းတာမှုတွေ ပုံမှန်ပြုလုပ်ပေးခြင်း၊ ဆက်သွယ်ရေး အော်ပရေတာတွေက သူတို့ရဲ့ဆက်သွယ်ရေး ကွန်ရက်အတွင်း အခြားလှိုင်းနှုန်း နှောင့်ယှက်မှုတွေကြောင့် (Network Quality) ကျဆင်းမှုတွေ ဖြစ်ပေါ်လာရင် အဲဒီ Complaint Site နေရာတွေကို သွားရောက်တိုင်းတာခြင်း၊ လှိုင်းနှုန်းနှောင့်ယှက်မှုတွေ ရှင်းလင်းပေးခြင်းတွေကို ဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်လို့ ထုတ်ပြန်ချက်မှာ ပါဝင်ပါတယ်။

– ပြည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာနရဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုက်မိတ်ဆက်ခြင်း အခမ်းအနားကို သြဂုတ် ၂၃ ရက်က နေပြည်တော်မှာ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဝက်ဘ်ဆိုက် မိတ်ဆက်ခြင်းအပြင် ၂၀၁၄ ခုနှစ် လူဦးရေနဲ့ အိမ်အကြောင်းအရာ သန်းခေါင်စာရင်း အချက်အလက် Redatam Database နဲ့ Online Interactive Maps ရှင်းလင်းတင်ပြခြင်း အခမ်းအနားကိုလည်း ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီဝက်ဘ်ဆိုက်မှာ ၂၀၁၄ ခုနှစ် လူဦးရေနဲ့ အိမ်အကြောင်းအရာ သန်းခေါင်စာရင်း အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေနဲ့ မြေပုံတွေကို တစ်စုတစ်စည်းတည်း ရှာဖွေနိုင်ကြောင်း၊ အင်တာနက်မှာ အသုံးပြုနိုင်မယ့် ကိရိယာများကို ပြည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာန၊ ကုလသမဂ္ဂလူဦးရေနဲ့ ရန်ပုံငွေအဖွဲ့ UNFPA နဲ့ အမျိုးသားမြေပုံစနစ် OneMap Myanmar တို့က ပူးပေါင်း
စီစဉ်ထားတာဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။ http://www.dop.gov.mm လိပ်စာမှာ ဌာနဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေ၊ မြေပုံဆိုင်ရာတွေ သတင်းအချက်အလက်တွေကို ကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။

စက်တင်ဘာ

– ဘရူနိုင်း ဒါရုဆလမ်နိုင်ငံ၊ ဘန်ဒါဆရီဘီဂါဝန်မြို့မှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ ASEAN Cyberkids Camp 2018 (ACC 2018) ပြိုင်ပွဲမှာ မြန်မာနိုင်ငံက တတိယဆု ရရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ ACC 2018 ပြိုင်ပွဲကို ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အခြေခံပညာ ဦးစီးဌာနအောက်ရှိ ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်၊ အမှတ် (၁) အခြေခံပညာ အလယ်တန်းကျောင်း၊ အခြေခံပညာ အထက်တန်းကျောင်း (ခွဲ) မှ ဆရာဦးအောင်ခန့်သာ ကြီးကြပ်ခဲ့ကြောင်း၊ ဒဂုံမြို့နယ်၊ အမှတ် (၁) အခြေခံပညာ အထက်တန်းကျောင်း၊ ဆဌမတန်းမှ မခန့်အိမ်စည်နဲ့ ပ ဉ္စမတန်းမှ မောင်သန့်စင်တို့က မြန်မာနိုင်ငံ ကိုယ်စားပြုအနေနဲ့ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီး ပထမဆုကို ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှလည်းကောင်း၊ ဒုတိယဆုကို အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှလည်းကောင်း၊ တတိယဆုကို မြန်မာနိုင်ငံမှလည်းကောင်း အသီးသီး ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။

– ပို့ကုန်မြှင့်တင်ဖို့နဲ့ စျေးကွက်သတင်းအချက်အလက် ဖလှယ်ဖို့ ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက် ကွန်ရက်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကို လွှင့်တင်ခဲ့ပါတယ်။ https://myantrade.org/ ဖြစ်ပြီး အဲဒီဝက်ဘ်ဆိုက်မှာ ကုန်ပစ္စည်းတွေကို စျေးကွက်လိုအပ်ချက်နဲ့အညီ ထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့ နိုင်ငံတကာ စျေးကွက်သုတေသန စာတမ်းတွေ၊ ပို့ကုန်လုပ်ငန်း စတင်ပြုလုပ်လိုသူတွေအတွက် လိုအပ်တဲ့အချက်အလက်တွေကို လွှင့်တင်ထားပါတယ်။

– Myanmar National Portal ကို e-Goverment ဖော်ဆောင်ရေးအတွက် တည်ထောင်ထားတာဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပထမဦးဆုံး National အဆင့်ဖြစ်ကြောင်း ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသန့်စင်မောင်က ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ကမ႓ာ့ဘဏ်ရဲ့ချေးငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁.၆၅ သန်း အကုန်အကျခံတည်ဆောက် ထားခြင်းဖြစ်ပြီး Myanmar National Portal မှာ ဗီယမ်နမ်အခြေစိုက် FPT က တင်ဒါအောင်မြင်ပြီး တည်ဆောက်ပေးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ Portal လိပ်စာက https://myanmar.gov.mm ဖြစ်ပါတယ်။

အောက်တိုဘာ

– အော်ပရေတာတွေနဲ့ စပ်လျဉ်းတဲ့ Complaint တွေကို လက်ခံဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ရာမှာ အဆင်ပြေချောမွေ့စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက် အော်ပရေတာအလိုက် သီးခြား Contact Person တွေ ထားရှိပေးနိုင်ရေးကို ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ အော်ပရေတာတွေက ဆောင်ရွက်နေတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုအစီအစဉ်တွေနဲ့ စပ်လျဉ်းပြီး သုံးစွဲသူတွေကို ရှင်းလင်းစွာ သိရှိစေရေး သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူတွေ အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ခဲ့ရာမှာ ဆွေးနွေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး၊ အဲဒီအစည်းအဝေးကို အောက်တိုဘာ ၂ ရက်က နေပြည်တော်မှာ ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။

– မိုဘိုင်းဖုန်းအသုံးပြုသူတွေအပေါ် လိမ်လည်လှည့်ဖြားမှုတွေအတွက် သုံးစွဲသူကာကွယ်ရေးလှုပ်ရှားမှုကို ဆက်သွယ်ရေး အော်ပရေတာတွေ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ မိုဘိုင်းဖုန်း အသုံးပြုသူတွေအပေါ် လိမ်လည်လှည့်ဖြားနေမှု အမျိုးမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီး သုံးစွဲသူတွေ ပိုမိုသတိပြုမိစေဖို့နဲ့ ရှောင်ရှားနိုင်မယ့် နည်းလမ်းအကြောင်းအရာ အသိပညာတွေ မျှဝေဖို့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဆက်သွယ်ရေး အော်ပရေတာတွေဖြစ်တဲ့ MPT, Ooredoo, Telenor နဲ့ MyTel တို့ အတူတကွ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါတယ်။ မိုဘိုင်းဖုန်းအသုံးပြုသူတွေအပေါ် လိမ်လည်လှည့်ဖြား သူတွေရဲ့ သွေးဆောင်တဲ့ နည်းလမ်းအများစုကို Infographic နဲ့ဖော်ပြပြီး မျှဝေခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အောက်တိုဘာ ၉ ရက်ကနေစပြီး ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။

– အိန္ဒိယနိုင်ငံ နယူးဒေလီမြို့မှာကျင်းပတဲ့ မိုဘိုင်းဆက်သွယ်ရေးညီလာခံ ၂၀၁၈ ကို မြန်မာနိုင်ငံကလည်း တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍ တိုးတက်ပြောင်းလဲနေမှုတွေ အခက်အခဲတွေ စိန်ခေါ်မှု အစရှိတာတွေကို ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီးဦးသန့်စင်မောင်က ပြောကြားခဲ့တယ်လို့ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရပါတယ်။

နိုဝင်ဘာ

– အခြေခံဆက်သွယ်ရေး လိုအပ်ချက် ဖြည့်ဆည်းရေးဆိုင်ရာ ရန်ပုံငွေ (Universal Service Fund, USF) ထူထောင်ခြင်း စည်းမျဉ်းဆိုင်ရာ အမိန့်ကြော်ငြာစာတစ်ရပ်ကို ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ www.motc.gov.mm ဝက်ဘ်ဆိုက်မှာ ကြည့်ရှုနိုင်ပြီး Download ရယူနိုင်ဖို့လည်း ဆောင်ရွက်ပေးထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ အများပြည်သူ အကျိုးငှာ နေရာဒေသမရွေး အခြေခံဆက်သွယ်ရေး လိုအပ်ချက်ဖြည့်ဆည်းရေး အစီအစဉ်တွေ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ ဆက်သွယ်ရေးပုဒ်မ ၅၄ နဲ့အညီ အခြေခံဆက်သွယ်ရေး လိုအပ်ချက်ဖြည့်ဆည်းခြင်းဆိုင်ရာ ရန်ပုံငွေတစ်ရပ်ထူထောင်ပြီး အဲဒီရန်ပုံငွေကို ကြီးကြပ်ဖို့ ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ သဘောတူညီချက်နဲ့ အဲဒီစည်းမျဉ်းကို ထုတ်ပြန်လိုက်တာလို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။

– ဆိုက်ဘာဘေးကင်း (CyberBayKin)- Secure a Digital Myanmar Conference အခမ်းအနားကို နေပြည်တော်မှာ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ နိုဝင်ဘာလ ၂၆ ရက်နဲ့ ၂၇ ရက်မှာ ကျင်းပတာဖြစ်ကြောင်း၊ အဲဒီ Conference ကို ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ အသိအမြင် တိုးတက်စေရေး၊ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေးအတွက် ရည်ရွယ်ကျင်းပခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။

ဒီဇင်ဘာ

– YBS ဘတ်စ်ကားတွေနဲ့ အခြားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းတွေမှာ ကတ်သုံးအီလက်ထရောနစ် ငွေပေးချေမှုဖြစ်ပေါ်လာဖို့နဲ့ စတင်လုပ်ဆောင်ဖို့အတွက် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးကို ဒီဇင်ဘာ ၁၀ ရက်က ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၊ ကရင်တိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီး နော်ပန်းသ ဉ္ဇာမျိုးနဲ့ Asia Srarmar Transport Intelligent
Co.,Ltd ကတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။

– ဒီဇင်ဘာ ၁၂ ရက်က နေပြည်တော်မှာကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ ဒုတိယအကြိမ် အမျိုးသားလွှတ်တော် ဒဿမပုံမှန်အစည်းအဝေး (၁၃) ရက်မြောက်နေ့ အစည်းအဝေးမှာ ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးသာဦးက မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေး ကော်ပိုရေးရှင်း ဥပဒေမူကြမ်းကို အမျိုးသားလွှတ်တော်မှာ ဆွေးနွေးဖို့အတွက် တင်သွင်းခဲ့ပါတယ်။ ဒီဥပဒေမူကြမ်းကို ပြဋ္ဌာန်းမယ်ဆိုရင် နိုင်ငံတော်က အရင်းအနှီးအားလုံး ပိုင်ဆိုင်ပြီး စီမံခန့်ခွဲရေး၊ ငွေရေးကြေးရေးနဲ့ လုပ်ငန်းကိစ္စတွေကို စျေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်နဲ့အညီ ဆောင်ရွက်နိုင်မယ့် နိုင်ငံပိုင်ကော်ပိုရေးရှင်း တစ်ခုထွက်ပေါ်လာမယ့် အချက်အပါအဝင် ကောင်းကျိုး (၅) ခုကို ရရှိမှာဖြစ်တယ်လို့ ဒုဝန်ကြီးကပြောကြား ခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါဥပဒေကြမ်းကို ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးတို့ရဲ့ အကြံပြုချက်တွေနဲ့ ရေးဆွဲထားကြောင်း၊ မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေး ကော်ပိုရေးရှင်း ဥပဒေမူကြမ်းမှာ အခန်း (၁၁) ခုပုဒ်မ (၄၈) ခုပါဝင်ပြီး ကော်ပိုရေးရှင်းဖွဲ့စည်းခြင်း၊ စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ စီမံခန့်ခွဲရေးနဲ့ ကော်ပိုရေးရှင်းတို့ရဲ့ လုပ်ငန်းတာဝန်တွေ၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေ သတ်မှတ်ပေးခြင်း၊ ဝန်ထမ်းရေးရာ ကိစ္စရပ်တွေအပြင် ကော်ပိုရေးရှင်းရဲ့ ဘဏ္ဍာရေးရာကိစ္စတွေကို ပြည့်စုံစွာ ထည့်သွင်းရေးသားထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။

– လာမယ့်နှစ် ပထမသုံးလပတ်အတွင်း မိုဘိုင်းဆက်သွယ်ရေး အော်ပရေတာတွေကို တင်ဒါခေါ်ယူကာ မိုဘိုင်းဆက်သွယ်ရေး စခန်းတွေကို တိုးချဲ့သွားမှာဖြစ်ကြောင်း ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေး ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးသာဦးက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ဒီဇင်ဘာ ၁၄ ရက်က ပြုလုပ်တဲ့ ပြည်သူ့လွှတ်တော် အစည်းအဝေးမှာ ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး တင်ဒါခေါ်ယူပြီး ကျေးလက်ဒေသက ပြည်သူတွေအတွက် မိုဘိုင်းဆက်သွယ်ရေးစခန်းတွေကို တည်ဆောက်ပေးသွားမှာ ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။

– ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့ လုံခြံုရေးလုပ်ငန်းတွေကို အချိန်နဲ့တစ်ပြေးညီ ဆောင်ရွက်ဖို့အတွက် CCTV ကင်မရာတွေ တပ်ဆင်သွားမယ်လို့ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရပြီး အဆိုပါလုပ်ငန်းစဉ် လုပ်ဆောင်ဖို့အတွက် တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရုံးမှာ Vanguard Engineering Solution က တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ ရန်ကုန်တိုင်း
ဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၊ ဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းတို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။

– နေပြည်တော်မှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ ဒုတိယအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဒဿမပုံမှန်အစည်းအဝေး ဒဿမနေ့အစီအစဉ်မှာ ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ သတင်းအချက်အလက် ဗဟိုဌာန eGIDC (eGovernment Integrated DATA Center) တည်ဆောက်ဖို့ ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ စီးပွားဖွံဖြိုးတိုးတက်မှု ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးရန်ပုံ
ငွေမှ ချေးငွေကန်ဒေါ်လာ ၉၃.၇၇၉ သန်းရယူရန် မဲခွဲဆုံးဖြတ်ရာမှာ အတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ကိုရီးယားချေးငွေနဲ့ တည်ဆောက်မယ့် သတင်းအချက်အလက် ဗဟိုဌာန eGIDC (eGovernment Integrated DATA Center) ဟာ အုပ်ချုပ်ရေးအချက်အချာကျတဲ့ နေပြည်တော်မှာ တည်ဆောက်သွားမှာဖြစ်ပြီး သဘာဝဘေးကြောင့် အချက်အလက်များ ပျက်စီးဆုံးရှုံခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် ကီလိုမီတာ (၄၀၀) ကွာဝေးတဲ့ သန်လျင်မြို့နယ်မှာ Disaster Recovery Center (DRC) တစ်ခုကိုပါ တည်ဆောက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်း၊ အဆိုပါ eGIDC မှာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကိုယ်ပိုင် Cloud ကို တည်ဆောက်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် မိမိနိုင်ငံက သတင်းအချက်အလက်တွေကို ပြည်ပနိုင်ငံတွေမှာ ထားစရာမလိုဘဲ ပြည်တွင်းမှာပဲ ထားရှိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။

– ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွက် သတင်းအချက်အလက် စင်တာတည်ဆောက်သွားဖို့ Oxaio Networks က တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့၊ ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်းတို့ ဒီဇင်ဘာ ၂၇ ရက်က ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ရုံး၊ ခန်းမ ၄ မှာ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရပါတယ်။ ရန်ကုန်မြို့အတွင်း LED နဲ့ CCTV Fiber Optoc စီမံကိန်းတွေကို BOT စနစ်နဲ့ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်း၊ သဘောတူညီမှုစာချွန်လွှာ MOA နဲ့လမ်းမီးတိုင်တွေ၊ ဖိုက်ဘာကေဘယ်လ် တွေကို စနစ်တကျစောင့်ကြည့် ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့အတွက် သတင်းအချက်အလက်စင်တာ (Information Center) ကို တည်ဆောက်သွားမှာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။