ႏိုဝင္ဘာလအတြက္ နယ္လွည့္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအစဥ္

ႏို၀င္ဘာလအတြင္း ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး ၁၃ ခု နယ္လွည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရထားပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ နယ္လွည့္၍ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္၊ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ႏွင့္ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္သက္ တမ္းတိုးျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ေဆာင္ရြက္မည့္ေနရာမ်ားမွာ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ဝိုင္းေမာ္၊ ဖားကန္႔၊ ကယားျပည္နယ္တြင္ ဒီေမာဆိုး၊ ဖ႐ႈဆို၊ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ဖလမ္း၊ တီးတိန္၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ယင္းမာပင္၊ ေကာလင္း၊ ဝန္းသို၊ ပင္လည္ဘူး၊ ဒီပဲယင္း၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ကြ်န္းစုတို႔၌ ျဖစ္သည္။

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ေရႊေတာင္၊ ေက်ာက္ႀကီး၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ေတာင္တြင္းႀကီး၊ ၿမိဳ႕သစ္၊ ဂန္႔ေဂါ၊ ထီးလင္း၊ စလင္း၊ ေအာင္လံ၊ မင္းလွ၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ သပိတ္က်င္း၊ ဝမ္းတြင္း၊ တံတားဦးတို႔၌ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မြန္ျပည္နယ္တြင္ သံျဖဴဇရပ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ေက်ာက္ျဖဴ၊ ရမ္းၿဗဲ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ေမွာ္ဘီ၊ တြံေတး၊ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ရပ္ေစာက္၊ ရြာငံ၊ လဲခ်ား၊ သိန္းနီ၊ မိုးမိတ္၊ မိုင္းတံု၊ မိုင္းဆတ္၊ မိုင္းျဖတ္ႏွင့္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ေက်ာင္းကုန္း၊ ပန္းတေနာ္၊ ဖ်ာပံု၊ ဇလြန္တို႔တြင္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ ေၾကညာသည္။ အဆိုပါ ေနရာမ်ား
တြင္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္၍ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္ အသိေပးေၾကညာျခင္းျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။