ဇန္နဝါရီလ အတြင္း ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္ ဆိုင္ရာမ်ား နယ္လွည့္ ေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအစဥ္

DSC_0278.jpg

ဇန္နဝါရီလအတြင္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဆိုင္ရာမ်ား နယ္လွည့္ေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအစဥ္ကို ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး ၁၃ ခုတြင္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရထားပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလအတြင္း နယ္လွည့္၍ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္၊ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ႏွင့္ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ သက္တမ္းတိုးျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္၍ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္ အသိေပးေၾကညာထားျခင္းျဖစ္သည္။ ေဆာင္ရြက္မည့္ေနရာမ်ားအျဖစ္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ လယ္ေဝး၊ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ တႏိုင္း၊ မိုးေကာင္း၊ ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ဖာပြန္၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ေခ်ာင္းဦး၊ ေျမာင္၊ ကြ်န္းလွ၊ ၿမိဳ႕သစ္တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ တနသၤာရီ၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ေပါင္းတည္၊ မိုးညိဳ၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ေရနံေခ်ာင္း၊ နတ္ေမာက္၊ ေရစႀကိဳ၊ ပြင့္ျဖဴ၊ ေအာင္လံ၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ မိုးကုတ္၊ မြန္ျပည္နယ္တြင္ မုဒံု၊ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ေက်ာက္ေတာ္၊ ေျမာက္ဦး၊ မင္းျပား၊ အမ္းတို႔တြင္ ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ လွည္းကူး၊ ဒလ၊ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ေညာင္ေရႊ၊ ေနာင္ကား၊ မိုင္းပ်င္း၊ တာေလ၊ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ လပြတၱာ၊ ဓႏုျဖဴ၊ ဖ်ာပံု၊ အဂၤပူတို႔တြင္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ ေၾကညာထားသည္။