MPT က ၂၀၁၅ ႏွစ္လယ္ပုိင္းတြင္ 3G ကြန္ရက္ကို တစ္ႏုိင္ငံလံုး အႏွံ႔ ျဖန္႔က်က္သြားမည္ဟုဆုိ

Update News_5.jpg

ဂ်ပန္ ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္သည့္ KDDI , Sumitomo တုိ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းထားသည့္ MPT အေနျဖင့္ ၂၀၁၅ နွစ္လယ္ပုိင္းတြင္ 3G ကြန္ရက္ကို တစ္ႏုိင္ငံလံုးအႏွံ႔ ျဖန္႔ က်က္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းအေနျဖင့္ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား လုိအပ္ေနေသးသည့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ၎တို႔၏ ကြန္ရက္မ်ားကို ၂၀၁၅ ပထမႏွစ္ဝက္ အတြင္း ဆက္လက္ ျဖန္႔က်က္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းအခ်ိန္ ကာလအတြင္း၌ပင္ 3G ကြန္ရက္ကို ႏိုင္ငံအနွံ႔ ရရိွရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆုိပါလုပ္ငန္း၏ တာဝန္ရိွသူ တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ဦးခင္ေမာင္ထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ၂၀၁၅ နွစ္လယ္ပိုင္းအေရာက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္ မရရိွသည့္ ေဒသအမ်ားစုတြင္ မုိဘုိင္းဖုန္းမ်ားနွင့္ အင္တာနက္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို စတင္ အသံုးျပဳႏုိင္ေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အထက္ပါ ပုဂၢိဳလ္က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။