ႏိုင္ငံျခားေငြလႊဲကို Telenor က ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးအပ္ေနသည္ ဟုဆို

Update-News_5.jpg

မိုဘိုင္းဖုန္းလိုင္းကို အသံုးျပဳ၍ ႏိုင္ငံျခားေငြလႊဲ ဝန္ေဆာင္မႈကို ေပးအပ္မည္ဟု ကတိေပးေျပာၾကားထားသည့္ Telenor Myanmar သည္ လက္ရွိအခ်ိန္၌ ႏိုင္ငံႏွစ္ႏိုင္ငံမွ ႏိုင္ငံျခားေငြလႊဲမ်ားကို ၎တို႔၏ မိုဘိုင္းဖုန္းလုိင္းမ်ား အသံုးျပဳ၍ ဝန္ေဆာင္မႈေပးအပ္ေနသည္ဟု သိရသည္။

မေလးရွားႏိုင္ငံမွ DiGi ဖုန္းလိုင္းႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ dtac ဖုန္းလိုင္း အသံုးျပဳသူမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္တြင္းရွိ Telenor မိုဘိုင္းဖုန္းလိုင္း အသံုးျပဳသူမ်ားထံ ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းမႈကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ၿပီဟု Telenor Myanmar မွ CEO ျဖစ္သူ Mr. Petter Furberg က ေျပာသည္။

“အခု ေငြလႊဲလို႔ရေနၿပီ။ လႊဲတဲ့လူေတြလည္း ရွိေနတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေငြလႊဲတဲ့လူေတြကိုၾကည့္ရင္ နယ္ဘက္ကလူေတြပါ။ ႏိုင္ငံျခားမွာ အလုပ္လုပ္ၿပီး နယ္မွာရွိတဲ့လူေတြကို လႊဲၾကတာပါ” ဟု Mr. Petter Furberg က ေျပာသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္၌ Telenor ၏ ကြန္ရက္သည္ နယ္ေဒသမ်ားအထိ ျဖန္႔ၾကက္ႏိုင္စြမ္း မရွိသည့္အတြက္ ကြန္ရက္ခ်ဲ႕ထြင္ႏိုင္ရန္ အဓိကလုပ္ေဆာင္ေနၿပီး လံုေလာက္ေသာ ကြန္ရက္ တည္ေဆာက္ၿပီး မွသာ ႏိုင္ငံျခားေငြလႊဲႏွင့္ ပတ္သက္သည္မ်ားကို ထပ္မံေၾကညာေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း Petter က ဆိုသည္။

ေငြေၾကးဆိုင္ရာ၀န္ေဆာင္မႈ မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ Telenor သည္ ျပည္တြင္းရွိ ႐ိုးမဘဏ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းထားၿပီး ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းက်ယ္ျပန္႔စြာ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ ဗဟုိဘဏ္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ ကို ေစာင့္ဆိုင္းေနေၾကာင္း၊ မိုဘိုင္းဖုန္းကြန္ရက္ကို ေက်းလက္ေဒသအထိ တည္ေဆာက္ၿပီးစီးသည့္အခါ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးအပ္ႏိုင္ရန္ အရန္သင့္ ျပင္ဆင္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

Telenor ၏ ၿပိဳင္ဘက္ ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာတစ္ခုျဖစ္ေသာ Ooredoo သည္လည္း ျပည္တြင္း၌ မိုဘိုင္းဖုန္းမွတစ္ဆင့္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးအပ္ႏိုင္ရန္ ပုဂၢလိက ဘဏ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ CB ဘဏ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားသည္ဟု သိရသည္။

အလားတူ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းသည္လည္း အင္းဝဘဏ္ႏွင့္ပူးေပါင္း၍ Mobile Money ဟူေသာအမည္ျဖင့္ မိုဘုိင္း ဖုန္းမွတစ္ဆင့္ ျပည္တြင္းေငြလႊဲ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို လုပ္ကိုင္လ်က္ ရွိၿပီး အသံုးျပဳသူ အေရအတြက္ ၅ ေသာင္းေက်ာ္ရွိသည္ဟု သိရသည္။ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းထားေသာ Myanmar Mobile Money ဝန္ေဆာင္မႈသည္ လက္ရွိ အခ်ိန္၌ အေသးစား ေခ်းေငြ လုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္သြားမည့္ သတင္းထြက္ေပၚလ်က္ ရွိသည္။