၂၀၁၅ ႏွစ္လယ္တြင္ ဆက္သြယ္ေရးတာဝါတိုင္မ်ား ရာခိုင္ႏႈန္းျပည့္ တည္ေဆာက္ၿပီးစီးရန္ စတင္ ေဆာင္ရ

DSCF4630.jpg

ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုး ေနရာအႏွံ႔တြင္ ၂၀၁၅ ႏွစ္လယ္ပိုင္း၌ ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္မ်ား ရာခုိင္ႏႈန္းျပည့္ လႊမ္းၿခံဳႏိုင္ရန္အတြက္ MPT,KDDI ႏွင့္ Sumitomo တို႔က လုပ္ငန္းမ်ား စတင္ေဆာင္ ရြက္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သတင္း ရရိွသည္။

ဂ်ပန္ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းႏွစ္ခု၏ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂ ဘီလီယံျဖင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ေနသည့္ MPT သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇြန္လကုန္တြင္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးအႏွံ႔၌ ၁၀၀ ရာခုိင္ႏႈန္းျပည့္ ဆက္သြယ္ေရး တာဝါတုိင္မ်ား စုိက္ထူၿပီးစီးရန္အတြက္ ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္ မရရိွေသးသည့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားႏွင့္ နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား စတင္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ စံုစမ္းသိရသည္။

“MPT အေနနဲ႔ ႏုိင္ငံတြင္းမွာ 3G ကြန္ရက္ကို ပိုၿပီးတည္ၿငိမ္ေအာင္၊ စိတ္ခ်ရတဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေနပါၿပီ။ ဒီႏွစ္လယ္အေရာက္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ေဒသအေတာ္မ်ားမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ဆက္သြယ္ေရး ကြန္ရက္မမိတဲ့ ေနရာေတြမွာ တာဝါတုိင္ေတြ တည္ေဆာက္ၿပီးစီးမွာ ျဖစ္တယ္။ ကြန္ရက္ေတြ ျဖန္႔ၾကက္ၿပီးမွာ ျဖစ္တယ္”ဟု KDDI လုပ္ငန္းစု၏ အမႈေဆာင္ အရာရိွခ်ဳပ္ မစၥတာ တာကာရိွ နာဆာရိွီးမားက ေျပာၾကားသည္။

MPT အေနျဖင့္ ၎တုိ႔၏ ဆင္းမ္ကတ္မ်ားကို တစ္လလွ်င္ ၁ သန္းခန္႔ ေဈးကြက္အတြင္း ေရာင္းခ်ႏုိင္ရန္ ရည္မွန္းထားၿပီး ဆက္လက္ျဖန္႔ျဖဴးရန္ စီစဥ္ထားသည့္ အဆုိပါ ဆင္းမ္ကတ္ အေရ အတြက္မ်ားေၾကာင့္ အခ်ိန္တုိအတြင္း၌ ဆက္သြယ္ေရး တာဝါတုိင္မ်ား တည္ေဆာက္ၿပီးစီးရန္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုလက္ရိွအခ်ိန္တြင္ MPT ၏ ဆက္သြယ္ေရး ကြန္ရက္အေျခအေနသည္ ျပည္ပဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္သည့္ Ooredoo Myanmar ႏွင့္ Telenor Myanmar တုိ႔ထက္ ပိုမုိတည္ၿငိမ္ေသာ အေနအထားတြင္ရိွေနၿပီး တာဝါတုိင္ တည္ေဆာက္ႏုိင္မႈ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာလည္း ပိုမိုမ်ားျပားေနသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျပည္ပဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီႏွစ္ခု၏ ဆက္သြယ္ေရး ကြန္ရက္တည္ၿငိမ္မႈမ်ားသည္ ယခုလတ္တေလာ အေျခအေနတြင္ သံုးစဲြသူမ်ားဘက္မွ ရာႏႈန္းျပည့္ ေက်ပ္နပ္သည္အထိ တိုးတက္ျခင္းမရိွေသးဟု သိရသည္။ ျပည္ပဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီႏွစ္ခုအနက္ ကာတာဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီ၏ ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္သည္ ကြန္ရက္မိေသာေနရာမ်ားတြင္ အထူးေကာင္းမြန္ေၾကာင္း သံုးစဲြသူမ်ားထံမွ စံုစမ္းသိရသည္။

MPT သည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၁ ရက္မွ စတင္၍ ေဈးကြက္အတြင္း စတင္ေရာင္းခ်ခဲ့သည့္ ၁,၅၀၀ က်ပ္တန္ အမွတ္တံဆိပ္အသစ္ ဆင္းမ္ကတ္မ်ားကို ယခုအခ်ိန္အထိ ၆ သန္းနီး ပါးေရာင္းခ်ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။