စတုိင္က်လွပေသာ Stereo Music Headset

Stereo-Music-Headset.jpg

ဖုန္း၊ MP3/4, PSP, Game, Computer အပါအဝင္ Audio ပစၥည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ တြဲဖက္အသံုးျပဳႏုိင္ၿပီး စတုိင္က်ေသာ JBK အမ်ိဳးအစား M-95 ေမာ္ဒယ္ Stereo Headset ကို ျပည္တြင္းေစ်းကြက္တြင္ ဝယ္ယူႏိုင္ၿပီျဖစ္
သည္။  လမ္းသြားရင္းသီခ်င္း နားေထာင္ျခင္း၊ ေက်ာင္းသင္ခန္းစာေလ့လာျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္တတ္ေသာ လူငယ္၊ လူလတ္မ်ားအတြက္ သင့္ေတာ္ၿပီး Stereo အသံထြက္စစ္စစ္ႏွင့္ ျဖစ္သည္။ ျပင္ပအသံႏွင့္ ဆူညံ မႈမ်ားကို စစ္ထုတ္ေပးႏုိင္ေသာ Anti-noise စနစ္ျဖစ္ၿပီး အသံစိတ္ႀကိဳက္ထိန္းႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ မုိက္ပါဝင္သည့့္အတြက္ အင္တာနက္ Chatting အသံုးျပဳျခင္းမ်ားတြင္လည္း အသံုးျပဳႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ micro SD ႏွင့္ TF ကတ္မ်ားကို ထည့္သံုးႏုိင္သည့္အတြက္ ဖုန္း၊ ကြန္ပ်ဴ တာမပါဘဲ သီးသန္႔သီခ်င္းနားဆင္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ FM Radio လိုင္းမ်ားကိုလည္း ဖမ္းယူနားဆင္ႏိုင္သည္။ အိတ္ေဆာင္ျဖစ္ၿပီး ေခါက္သိမ္းႏုိင္သည္။ Lithium အားသြင္းဓာတ္ခဲပါဝင္ၿပီး အႀကိမ္ႀကိမ္ အားျဖည့္သံုးႏုိင္သည္။ LED Backlight LCD Display ပါဝင္သည္။ Hi-Fi Speaker အႀကီးမ်ားျဖင့္ပါ တြဲသံုးႏုိင္ၿပီး အေရာင္စံုရွိမည္ျဖစ္သည္။ တန္ဖုိးမွာ က်ပ္ ၁၀,၀၀၀
 ေက်ာ္ျဖစ္ၿပီး UK Mobile ဖုန္း ၀၉-၃၁၅၅၅၅၄၉ ၌ ဆက္သြယ္ဝယ္ယူႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။