ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ ျမန္မာမွ ႀကီးမွဴး၍ ယူေကပညာေရးျပပြဲ ျပဳလုပ္မည္

11018871_10153230592043856_6979565177320757163_n.jpg

ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ ျမန္မာမွ ႀကီးမွဴးက်င္းပၿပီး ဧရာဝတီဘဏ္မွ အဓိကပါဝင္ ကူညီေပးထားေသာ ယူေကပညာေရးျပပြဲကုိ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၉ ရက္၊ နံနက္ ၉ နာရီမွ မြန္းလြဲ ၂ နာရီခြဲအထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Sule Shangri-La ဟုိတယ္တြင္ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ပညာေရးျပပြဲတြင္ ဘာသာရပ္ေပါင္းမ်ားစြာကို Foundation, A-Level မွအစ ဘြဲ႕ႀကိဳ (Undergraduate)၊ ဘြဲ႕လြန္ (Master’sႏွင့္ PhD Programme) အစီအစဥ္မ်ားအထိ သင္ၾကားပို႔ခ် ေပးေနသည့္ ယူေကမွတကၠသုိလ္ ေကာလိပ္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ Cambridge Tutors College,
Harrow International School Bangkok, BBP University, University of Derby, University of Glasgow, University of Gloucestershire, University ofHertfordshire, Liverpool John Moores University, London South BankUniversity, Middlesex University, Newcastle University, University of Northampton, Northumbria University, University of South Wales, University of Sunderland, University of Wolverhampton, York St John University တို႔ ပါ၀င္ၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ပညာေရးျပပြဲတြင္ လာေရာက္ၾကမည့္ တကၠသိုလ္ႏွင့္ ေကာလိပ္မ်ားတြင္ ယူေကသို႔ သြားေရာက္ပညာ သင္ၾကားရန္ ရည္ရြယ္ထားသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ မိဘမ်ားႏွင့္အတူ ၎တကၠသိုလ္ႏွင့္ ေကာလိပ္ မ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံ၍ မိမိတို႔တက္ေရာက္လိုသည့္ ဘာသာရပ္မ်ား အဆိုပါတကၠသိုလ္ႏွင့္ ေကာလိပ္မ်ားတြင္ ရွိ/ မရွိ၊ တက္ေရာက္လိုသည့္ ဘာသာရပ္မေရြးခ်ယ္ရေသးလွ်င္လည္း သင့္ေလ်ာ္မည့္ ဘာ
သာရပ္မ်ားအစရွိသည့္ အႀကံဉာဏ္မ်ားကို ေတာင္းယူႏိုင္ျခင္း၊ တကၠသိုလ္ႏွင့္ ေကာလိပ္မ်ားမွ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ ေက်ာင္းလခမ်ား၊ ပညာသင္ဆုရရွိႏိုင္မည့္အခြင့္အလမ္းမ်ားကိုကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အခ်ိန္ယူ ၍ တစ္ဦးခ်င္း တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔အျပင္ ေက်ာင္းသားႏွင့္ မိဘမ်ားအတြက္ ယူေကပညာေရးႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာသိသင့္သိထုိက္ေသာ UK Visa အေၾကာင္း၊ ေက်ာင္းေလွ်ာက္ထားပံုအေသးစိတ္၊ပညာသင္ဆုမ်ားအေၾကာင္း၊ IELTS စာေမးပြဲႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ ေဟာေျပာပြဲမ်ားကုိလည္း ျပပြဲတစ္ေလွ်ာက္ ျပဳလုပ္ေပး သြားမည္ ျဖစ္သည္။ ယူေကရွိတကၠသိုလ္မ်ား၊ေကာလိပ္မ်ားသို႔ တက္ေရာက္ရာတြင္ ေက်ာင္းလခသြင္းရာ၌ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစရန္ ႏွင့္ ေနထိုင္စားေသာက္မႈ ကုန္က်စရိတ္မ်ားအတြက္ ေငြလြဲဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုလည္း ဧရာဝတီဘဏ္က ေက်ာင္းသားမ်ား အတြက္ အထူးအစီအစဥ္ ႏႈန္းထားမ်ားျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ားသည္ https://www.surveymonkey.com/s/eduk-2015 တြင္ ႀကဳိတင္ စာရင္း သြင္းျခင္းျဖင့္ iPad Mini အပါအဝင္ အျခားစိတ္၀င္စားဖြယ္ေကာင္းေသာ ဆုမ်ားကုိ ရ႐ွိႏုိင္သည့္ အခြင့္အေရးအျပင္ မိမိတုိ႔ သိလုိေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိလည္း ႀကိဳတင္ေမးျမန္းထားႏိုင္ၿပီး သက္ဆုိင္ရာ တကၠသုိလ္၊ ေကာလိပ္မ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားမွလည္း မိမိတုိ႔ လာေရာက္ေလ့လာ ေဆြးေႏြးသည့္အခ်ိန္တြင္ ပုိမုိျပည့္စံုေသာ အေျဖမ်ားကုိေပးႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အေသးစိတ္ သိရွိလုိပါက ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ၊ ၇၈ ကမ္းနားလမ္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ လာေရာက္၍ျဖစ္ေစ၊ [email protected] သို႔အီးေမးလ္ပို႕၍ ျဖစ္ေစ ဖုန္း-၀၁ ၃၇၀၉၃၃၊ ၂၅၄၆၅၈၊ ၂၅၆၂၉၀၊ ၂၅၆၂၉၁ သို႔ျဖစ္ေစ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏုိင္သည္။