IZarc2Go(Free)

IZar.jpg

 ေဆာ့ဖ္ဝဲအမ်ိ ဳးအစား – File Compression
ဗားရွင္း – 4.1.9
ဖိုင္အရြယ္အစား – 3.75MB
အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ OS -Windows XP/Vista/7/8

http://goo.gl/PBcYmD

ဖိုင္အရြယ္အစားမ်ားကို ခ်ဳံေပးႏိုင္မည့္ ေဆာ့ဖ္ဝဲတစ္ခုျဖစ္သည့္ IZarc2Go ေဆာဖ့္ဝဲသည္ IZArc ေဆာ့ဖ္ဝဲ၏ Portable ေဆာ့ဖ္ဝဲအမ်ဳိးအစားတစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။ Zip File အမ်ားအျပားကို အသံုးျပဳႏိုင္ေအာင္ စီစဥ္ဖန္တီးေပးထားသည္။ ဒါ့အျပင္ Language အမ်ားအျပားကိုလည္း အေထာက္အပံ့ေပးထားသည္။

Download ျပဳလုပ္လုိသူမ်ားအေနႏွင့္ အခမဲ့ ရယူအသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ ယခု Version တြင္ ယခင္ Version အေဟာင္းမွာရွိသည့္ Move ျပဳလုပ္သည့္အခါတြင္ျဖစ္တတ္သည့္ ျပႆ     နာမ်ား၊ Password ထည့္သြင္းသည့္အခါျဖစ္သည့္ ျပႆ     နာ မ်ားကိုပါ ေျဖရွင္းေပးထားသည္။