တာရွည္ အသုံးျပဳႏိုင္မည့္ စမတ္နာရီ ဘက္ထရီကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ျဖန္႔ခ်ိရန္ Swatch စီစဥ္

Google-IO.jpg

၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း တာရွည္စြာ အသုံးျပဳႏိုင္မည့္ စမတ္နာရီ ဘက္ထရီကို ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ိရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း Swatch ၏အမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ္ နစ္ခ္ေဟးယက္ခ္က ဆြစ္ဇာလန္သတင္း Handelszeitung သုိ႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Swatch သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္မ်ားတြင္ စမတ္နာရီ၏ ဘက္ထရီ သက္တမ္းကို တိုးတက္မႈရွိေအာင္ ဖန္တီးရန္ အာ႐ုံစိုက္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိသည္။ ၿပီးခဲ့သည္ ေဖေဖာ္ဝါရီလက Swatch သည္ လာမည့္သုံးလအတြင္း စမတ္နာရီ တစ္မ်ိဳး ထုတ္လုပ္ရန္ သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚခဲ့ၿပီး ၎တြင္စြမ္းအင္ ေထာက္ပံ့မႈေပးၿပီး ေပ်ာ့ေျပာင္းမႈ ရွိသည့္ power  pack  မ်ားႏွင့္ ေကြးႏိုင္ေသာ ဘက္ထရီမ်ား ပါဝင္လာဖြယ္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ျဖန္႔ခ်ိမည့္ ဘက္ထရီမ်ားသည္ ကားမ်ားတြင္လည္း အသုံးျပဳႏိုင္ေၾကာင္း နစ္ခ္ေဟးယက္ခ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေျခာက္လခန္႔ တိုင္ေအာင္အားသြင္းရန္ မလိုအပ္သည့္ ဘက္ထရီမ်ားကို ေစ်းကြက္အတြင္းသုိ႔ ျဖန္႔ခ်ိႏိုင္သည့္ ကုမၸဏီသည္ အျခားကုမၸဏီမ်ားျဖင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရာတြင္ အားသာခ်က္ ရွိလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ သုေတသနအဖြဲ႕ Belenos ႏွင့္ ဘက္ထရီ ထုတ္လုပ္သည့္ Renata တို႔ျဖင့္ ပူးေပါင္း၍ ၎ျပႆနာကို အေျဖရွာရန္ အားထုတ္ေနေၾကာင္း၊ လာမည့္ႏွစ္တြင္ ကုမၸဏီ အေနျဖင့္ နာရီမ်ား အတြက္သာမက ကားမ်ားအတြက္လည္း တစ္မူထူးျခားသည့္ ဘက္ထရီမ်ားကို ေစ်းကြက္တြင္း ေရာက္ရွိရန္ ႀကိဳးစားေနေၾကာင္း နစ္ခ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သို႔ရာတြင္ Swatch က လာမည္ေျခာက္လအတြင္း မိတ္ဆက္ရန္ စီစဥ္ေနသည့္ ဘက္ထရီႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို မသိရွိရေသးေပ။

Ref: SlashGear