ထူးခၽြန္ ထက္ျမတ္တဲ့ေက်ာင္းသား/သူ ျဖစ္ေအာင္ ဘယ္လိုႀကိဳးစား အားထုတ္လဲ

IMG_1463.jpg

ေကာင္းေဇာ္ထက္

အဓိကကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ေန႔စဥ္ေပးတဲ့စာကို အေႂကြးမက်န္ရေအာင္ က်က္မွတ္ခဲ့ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ဆရာႀကီး ဦးသန္းစိန္ေက်ာင္းမွာ ရွိတဲ့ အေတြ႕ အႀကံဳရွိ ဝါရင့္ ဆရာ ဆရာမမ်ားရဲ႕လမ္းၫႊန္ခ်က္ အတိုင္း ေလ့လာက်က္မွတ္ခဲ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကက် န္းမာေရးကိုလည္း အထူးလိုက္စားခဲ့ ပါတယ္။ မိဘေတြရဲ႕ ဆံုးမၾသဝါဒေပးမႈကို နာခံၿပီး ဘာသာတရားကိုကိုင္း႐ိႈင္းခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္အေနနဲ႔ ကၽြန္ေတာ့္ကို လမ္းၫႊန္ေပးခဲ့တာကေတာ့ ျပင္ပဗဟုသုတေအာင္ျမင္ေရးစာအုပ္ေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ စာေတြ က်က္မွတ္ရာမွာ မပ်င္းရေအာင္ တြက္စာနဲ႔ က်က္စာကို တစ္လွည့္စီ ေလ့လာခဲ့တယ္။ ျမန္မာစာအတြက္ကေတာ့ ေန႔စဥ္စာစီစာကံုးႏွစ္ပုဒ္ဖတ္ၿပီး တစ္ပတ္ကို တစ္ ပုဒ္ႏႈန္းနဲ႔ ေလ့က်င့္ခဲ့ပါတယ္။ အဂၤလိပ္ အတြက္ကေတာ့ ဒီအတုိင္း essay, letter ေတြကို အပတ္စဥ္ေလ့က်င့္ခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ေန႔စဥ္ ဘာသာစံုေအာင္ ႀကိဳးစားၿပီး ေလ့လာ က်က္မွတ္ခဲ့ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ အေဖ့လမ္းၫႊန္ခ်က္ အတုိင္း ေအာင္ျမင္ဖို႔ မေအာင္ျမင္ဖို႔က အဓိကမဟုတ္ဘဲ လက္ရွိအခ်ိန္ကို အေကာင္းဆံုး လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းကို ဂုဏ္ထူးေတြနဲ႔ ေအာင္ရမယ္လို႔ ရည္မွန္းခ်က္ထားၿပီး ႀကိဳးစားခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္အခုလို ထူးခၽြန္ ထက္ျမက္တဲ့ ေက်ာင္းသား အျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရတာကေတာ့ ဘာသာေရး ကိုင္း႐ႈိႈင္းတာရယ္၊ လက္ရွိအခ်ိန္ကိုအေကာင္းဆံုးလုပ္ေဆာင္တာရယ္၊ လူႀကီးမိဘေတြရဲ႕ ဆံုးမစကားကို နာခံၿပီး က်န္းမာေရးလိုက္စားကာ ကိုယ့္တာဝန္ကို ေက်ပြန္တာေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ ထင္မိပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

ေဇာ္ထက္ႏုိင္

ထူးခၽြန္ထက္ျမက္တဲ့ေက်ာင္းသားျဖစ္ေအာင္ ဘယ္လို လုပ္ေဆာင္ခဲ့လဲဆိုရင္ ထူးခၽြန္ထက္ျမက္ေသာ ေက်ာင္းသားတိုင္းသိၾကပါတယ္။ ထူးခၽြန္ဖို႔ အတြက္ မိဘ၊ ဆရာသမား တို႔ရဲ႕စကားကို အထူးနားေထာင္ရပါတယ္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ယခုတက္ေရာက္ေျဖဆိုမယ့္ တကၠသိုလ္ ဝင္တန္းဟာ ထူးခၽြန္ေသာေက်ာင္းသားမ်ား ဘဝအတြက္အလြန္အေရးႀကီးလွပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ မိဘမ်ားက ဆိုဆံုးမတာကို နားမေထာင္ ျပန္လည္ေျပာျခင္း၊ ခြန္းေတာက္ခံေျပာဆိုျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္မိတယ္ဆိုရင္ ထုိသူဟာမည္သို႔မွ် ထက္ျမက္ေသာ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ျဖစ္လာႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ထက္ အသက္ႀကီးေသာ အကိုအမမ်ား၊ ထူခၽြန္ေသာလူမ်ားမွာ ထုိသုိ႔ေသာလူမ်ဳိးမရွိပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္အဓိကအားျဖင့္ ေျပာရရင္ မိဘစကားကိုနားေထာင္ရန္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ဆရာ၊ ဆရာမေတြရဲ႕စကားကိုလည္း နားေထာင္ သင့္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ထက္ ထူးခၽြန္ ထက္ျမက္ေသာဆရာ၊ ဆရာမေတြရဲ႕ ေျပာဆိုပံု၊ လုပ္ကိုင္ပံု နည္းစနစ္က်က်ကိုလည္းအထူးလိုက္နာရပါမယ္။ ကၽြန္ေတာ္ တို႔ ယခု ေတာ္ေနသည္မ်ားသည္လည္း ဆရာ၊ ဆရာမတို႔ရဲ႕ ေစတနာႂကြယ္စြာသင္ၾကားျပသေပးမႈ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီး၊ ဆရာမႀကီးတို႔၏ သြန္သင္ ဆံုးမ နည္းလမ္းျပမႈမ်ားကို ေလးစာ လိုက္နာေသာေၾကာင့္ပင္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ထူးခၽြန္ေသာ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ျဖစ္ဖို႔အတြက္ ဆိုလွ်င္လည္းဆရာ၊ဆရာမ တို႔အတြက္ လြန္စြာအေရးႀကီးပါတယ္။ မိမိသင္လိုက္ေသာတပည့္တိုးတက္လွ်င္ ဆရာမမ်ား ဝမ္းသာရပါတယ္။ ဆရာ၊ ဆရာမေတြကေတာ့ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားအားလံုးကိုေတာ့ သင္ေပးတာဘဲေလ၊ ခံယူမႈ၊ နာခံမႈဘဲကြဲလြဲသြားတာပဲ။ ဆရာမသင္ၾကားလွ်င္ အထူးဂ႐ုစိုက္ေလးစား၊ နားေထာင္။ ဤသို႔လုပ္လွ်င္ ေက်ာင္းသား တစ္ေယာက္ မေတာ္ႏုိင္ သည္ မရွိပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတာ္သည္မွာလည္း ထုိသုိ႔ပင္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ မနက္ဘက္ဆုိလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္သည္ ၅ နာရီမွ ၈ နာရီ အထိ စာကို လုပ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေက်ာင္းဟာ နံနက္ ၉ နာရီမွ ညေန ၃ နာရီအထိ တက္ရပါတယ္။ ေက်ာင္းအားလပ္ခ်ိန္ေတြမွာလည္း နားေနျခင္း မရွိဘဲ စာေပမ်ား ဖတ္႐ႈေလ့လာပါတယ္။ အိမ္ေရာက္ရင္လည္း တစ္ညကို အနည္းဆံုး ၅ နာရီေလာက္ထားၿပီး စာက်က္ပါတယ္။ ဤသို႔ျပဳလုပ္လွ်င္ မည္သုိ႔မွ်မေတာ္ႏုိင္စရာ အေၾကာင္းမရွိပါ။ ေတာ္ကိုေတာ္ လာႏုိင္ပါတယ္။

ခုိင္ဆုလာဘ္သာ

“ မင္းတုိ႔ေတြ မိဘနဲ႔ဆရာ႔ေက်းဇူးေတြကိုေက်းဇူးဆပ္ႏုိင္ဖုိ႔နဲ႔ မိမိတုိ႔ ဘဝေကာင္းမြန္ဖုိ႔အတြက္ စာႀကိဳးစားၾကရမယ္” ဆုိတဲ့ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီးနဲ႔ ေက်ာင္းအုပ္ ဆရာမႀကီး တုိ႔ရဲ႕ ဆံုးမစကားကို ႏွစ္စကတည္းက နားထဲမွ အသိဉာဏ္ထဲတုိင္ စြဲၿမဲစြာမွတ္သားခဲ့တယ္။ ဆရာ၊ ဆရာမအားလံုးရဲ႕ ဆံုးမမႈအတုိင္း မနက္ ၅  နာရီမွထ၍ စာကို က်က္မွတ္ၿပီး နံနက္ ၉ နာရီ ေက်ာင္းတက္ခ်ိန္မီဖုိ႔ ျပင္ဆင္တယ္။ ဆရာ၊ ဆရာမေတြေပးထားတဲ့ အခ်ိန္စာရင္းအတိုင္းတစ္ေန႔ကို ၃ ဘာသာအနည္းဆံုး သင္ယူရပါတယ္။ ဘာသာရပ္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားရဲ႕ သင္ၾကားမႈအျပင္ Tutorial ႏွင့္ Guide ဆရာ၊ ဆရာမေတြရဲ႕ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးခ်ိန္မွာအလြတ္နီးပါးရေအာင္က်က္မွတ္၊ စာျပန္၊ စာေျဖျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ရပါတယ္။ အေရးအႀကီးဆံုးကေတာ့ တစ္ေန႔စာတစ္ေန႔ ပံုမွန္ရေအာင္ စာက်က္ခဲ့ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ စာသင္ခ်ိန္ေတြမွာ အလွည့္က်တဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမ သင္ၾကားတဲ့ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားအားလံုးကို ေသေသခ်ာခ်ာ ဂ႐ုတစိုက္ နားေထာင္ခဲ့တာေၾကာင့္ အိမ္မွာ စာျပန္လုပ္တဲ့အခါမွာ တရင္းတႏွီးနဲ႔ လြယ္လြယ္ကူကူ စာျပန္ က်က္ႏုိင္ခဲ့တယ္။ တစ္ေန႔စာတစ္ေန႔ က်က္႐ံုသာမက ႏွစ္စကသင္ၿပီးသား သင္ခန္းစာမ်ားကိုပါ အလွည့္က် မေမ့ေအာင္ျပန္က်က္မွတ္ခဲ့ရပါတယ္။ က်န္း မာေရးေကာင္းေအာင္လည္း လမ္းေလွ်ာက္တာေတြ စက္ဘီးစီးတာေတြကို နာရီဝက္ ၊ ၄၅ မိနစ္ အစရွိသျဖင့္ အခ်ိန္ေပးခဲ့ရပါတယ္။ ကိုယ့္ေက်ာင္းသင္ခန္းစာေတြ က်က္ၿပီးလုိ႔ ၿငီးေငြ႕လာတဲ့အခါက်ရင္လည္း Essay, Letter ေတြ စာစီစာကံုးေတြ ဗဟုသုတစာအုပ္ေတြ၊ ေန႔စဥ္ သတင္းစာေတြ ဖတ္ခဲ့ရပါတယ္။ ညေန ၃ နာရီ ေက်ာင္း ဆင္းလုိ႔ အိမ္ျပန္ေရာက္ရင္လည္း ကိုယ္လက္သန္႔ရွင္းေအာင္လုပ္ၿပီး ညေနစာစား အနားယူၿပီး စာေလ့လာခဲ့တယ္။ အာဟာရျဖစ္ၿပီး က်န္းမာေရးညီညြတ္တဲ့ အစားအစာေတြပါ စားခဲ့တယ္။ ၿပီးေတာ့ ဆရာႀကီးရဲ႕ ဆံုးမခ်က္အရ ေန႔စဥ္ မနက္နဲ႔ည ဘုရားရွစ္ခိုးၿပီးအမိႏွင့္အဖကို ကန္ေတာ့ကာအိပ္ယာဝင္ခဲ့ရပါတယ္။

အင္ၾကင္းကိုကို

အဓိကလုပ္ေဆာင္ခဲ့တာကေတာ့ ဆရာဦးသန္းစိန္ေက်ာင္းမွာ ရွိတဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမေတြရဲ႕ လမ္းညႊန္ခ်က္အတုိင္း ေဆာင္ရြက္တယ္။ ဆရာေတြ သင္ၾကားတာကို ဂ႐ုတစိုက္ နားေထာင္တယ္၊ ေလ့က်င့္တယ္၊ က်က္မွတ္တယ္၊ ဆရာေတြ ေျပာၾကားမိန္႔ဆိုထားတဲ့အတိုင္း စာက်က္ခ်ိန္ေတြကို အခ်ိန္သတ္မွတ္ၿပီး က်က္မွတ္တယ္။ မနက္ဆို ၅ နာရီ အိပ္ယာထတယ္။ ၅း၃၀ မွ ၇း၃၀ အထိ ႏွစ္နာရီတုိင္သင္ၾကားထားသမွ်ကို ျပန္လည္ ေလ့က်င့္ က်က္မွတ္တယ္။ ေက်ာင္းတက္ခ်ိန္ ၉ နာရီမွာ စာသင္ၾကားမႈကို စတင္တယ္။ အတန္းထဲမွာ အားလပ္ခ်ိန္တုိင္း စာက်က္တယ္၊ သင္ခန္းစာေတြကို ေလ့လာတယ္။ သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔လည္း စာအျပန္အလွန္ ရြတ္ဆုိတယ္။ တစ္ေန႔ သင္ခန္းစာကို တစ္ေန႔ မွန္ေအာင္ လုပ္တယ္။ ညေန ၃ နာရီဆုိရင္ ေက်ာင္းဆင္းတယ္။ အိမ္ျပန္ေရာက္ရင္ မိမိေဝယ်ာဝစၥေတြကို လုပ္ၿပီး ညေန ၅ နာရီမွစာက်က္တယ္။ စာက်က္ခ်ိန္က ညေန ၅ နာရီ မွ ၁၁ အထိျဖစ္တယ္။ စာက်က္ရာမွာလည္း ဘာသာရပ္မ်ားကို အခ်ိန္ဇယားဆြဲၿပီးက်က္မွတ္တယ္။ တြက္စာေတြကိုလည္း အခ်ိန္ဇယားအတုိင္း လုပ္ေဆာင္ၿပီးေတာ့ အခ်ိန္ဇယားအရ အခ်ိန္ေတြ ကုန္ဆံုးသြားတဲ့အခါမွ အနားယူတယ္။ ေက်ာင္းကိုမွန္ကန္စြာ ပ်က္ရက္မရွိ တက္ေရာက္ခဲ့တယ္။ ဆရာေတြ သင္ၾကားတဲ့အခါမွ ေျပာသြားတဲ့ အရာကို မွတ္ထားၿပီးေတာ့ ဆရာေတြရဲ႕ လမ္းညႊန္မႈအတိုင္း ေဆာင္ရြက္တယ္။ အေတြ႕အႀကံဳရင့္က်က္တဲ့ ဦးသန္းစိန္ေက်ာင္းမွ ဆရာ၊ ဆရာမေတြရဲ႕ သင္ၾကားမႈ၊ လမ္းညႊန္မႈေတြကို လုိက္နာသင္ယူခဲ့ျခင္းကအဓိက အေၾကာင္းအရင္း ျဖစ္တယ္။ ဗဟုသုတေတြ ရရွိဖို႔ အတြက္ကေတာ့ အားလပ္ခ်ိန္တုိင္း စာဖတ္တယ္၊ ဘာသာရပ္အတြက္ အေထာက္အကူျပဳတဲ့ စာအုပ္ေတြ၊ ဂ်ာနယ္ေတြ၊ သတင္းစာေတြကို ဖတ္တယ္။

 အိသဇင္ေဌး

ဆရာဦးသန္းစိန္ေက်ာင္း၏ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာပါတယ္။ နံနက္ ၅:၃ဝ ထၿပီးစာက်က္ပါတယ္။ ၆:၃ဝ မွာ Guide ဝင္ပါတယ္။ စာက်က္ေနစဥ္မွာ စာကိုအာ႐ံုစိုက္ၿပီး က်က္တယ္။ ရရင္အၾကမ္းစာအုပ္မွာ အလြတ္ေရးတယ္။ ၉း၃ဝ မွ ေက်ာင္းစတက္ၿပီး ဆရာ/မ သင္တာေတြကို အာ႐ံုစိုက္နားေထာင္တယ္။ မွတ္စရာ ရွိသည္ေတြကို လိုက္မွတ္တယ္။ ၃:၁၅ မွ ေက်ာင္းဆင္းတယ္။ ေက်ာင္းဆင္းၿပီးရင္ ခဏနားတယ္။ နားၿပီးရင္ အခ်ိန္ဇယားအရ သက္ဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္ကို ေလ့လာတယ္။ ေရမခ်ိဳးခင္ ဦးေႏွာက္ အနားေပးဖို႔အတြက္ စာစီစာကံုး (သို႔) Essay တစ္ပုဒ္ဖတ္တယ္။ ည ၆း၃ဝ မွာ Guide ဝင္တယ္။ စာေမးပြဲစစ္တဲ့အခါတိုင္း အေကာင္းဆံုး ႀကိဳးစားေျဖ တယ္။ ေမးခြန္းေဟာင္းေတြ ေလ့လာတယ္။ သခ်ၤာဆိုရင္ ကိုယ္ရႏုိင္တဲ့ အေခါက္အေရအထိ တြက္တယ္။ ၁ မွတ္တန္ေတြ ေလ့က်င့္တယ္။ ျမန္မာစာဆိုရင္ ခက္ဆစ္ေတြႀကိဳ က်က္တယ္။ တစ္ပတ္မွာ စာစီစာကံုး တစ္ပုဒ္ေရးက်င့္တယ္။ ကဗ်ာေတြ၊ စကားေျပာေတြ ဖတ္တယ္။ အဂၤလိပ္စာဆိုရင္ မီးနင္းေတြႀကိဳက်က္တယ္။ စာပိုဒ္ေတြ နား လည္ေအာင္ ဖတ္တယ္။ ေမးခြန္းေဟာင္း ေတြ ေျဖတယ္။ Essay ၊ Letter ေတြ ေရးက်င့္တယ္။ Chemistry ဆိုရင္ Definitions ေတြ ေရးက်က္တယ္။ ေမးခြန္းေဟာင္းေတြ က်င့္တယ္။ Physics ဆိုရင္ Definitions ေတြခ်ေရး။ ပုစၦာေတြ တြက္ၾကည့္။ ဉာဏ္စမ္းေတြဖတ္။ Biology ဆိုရင္ ပံုဆြဲေတြက်င့္တယ္။ ေမးခြန္းေဟာင္းေလ့လာတယ္။ ည ၁၀း၃၀ မွာ Guide နားတယ္။ ေက်ာင္းက အိမ္စာေတြ ပံုမွန္လုပ္တယ္။ အားကစားရက္ေတြမွာ ကိုယ္လက္က်န္းမာဖို႔အတြက္ ၾကက္ေတာင္႐ိုက္၊ အားကစား ဝင္လုပ္တယ္။

သံသာခ်ိဳ

ဆရာဦးသန္းစိန္ေက်ာင္းမွ ဆရာ/မ မ်ား၏ လမ္းၫႊန္ခ်က္အတိုင္း လိုက္နာပါတယ္။ တစ္ရက္စာတစ္ရက္ ပံုမွန္လုပ္ပါတယ္။ မနက္ ၅း၃ဝ  ထၿပီး ၆ နာရီ မွ ၈ နာရီအထိ စာက်က္ပါတယ္။ ၉ နာရီမွ ၃း၁၅ အထိ ေက်ာင္းတက္ရပါတယ္။ ထိုအခ်ိန္အေတာအတြင္း ဆရာ/မေတြရဲ႕သင္ၾကားမႈကို ေသခ်ာအာ႐ံုစိုက္ၿပီးနားေထာင္ပါတယ္။ ဆရာ/ မမ်ားေျပာေသာ အဓိက အခ်က္အလက္ေတြကို မွတ္စုစာအုပ္မွာေသခ်ာစြာ မွတ္သားပါတယ္။ ေက်ာင္းဆင္းလွ်င္ ခဏတာနားကာ ၄ နာရီ မွ ၆ နာရီအထိ တစ္ေန႔တာ အတြင္း သင္ၾကားခဲ့ေသာ ဘာသာရပ္ေတြကို ျပန္လည္ေလ့က်င့္ က်က္မွတ္ပါတယ္။ ေက်ာင္းစာေတြကို ျပန္လည္ေလ့က်င့္ ရာမွာလည္း အခ်ိန္ဇယားဆြဲကာ အခ်ိန္ဇယား အတုိင္း စာလုပ္ပါတယ္။ စာလုပ္ခ်ိန္ၿပီးေနာက္ ခဏတာနားကာ ၇နာရီမွ၁၀း၃၀ အထိစာေတြကို ျပန္လည္ေလ့က်င့္ က်က္မွတ္ပါတယ္။ တစ္ရက္မွာ အနည္းဆံုး ျမန္မာစာ စာစီစာကံုး တစ္ပုဒ္၊ အဂၤလိပ္ Essay နဲ႔ Letter ကိုဖတ္ျဖစ္ပါတယ္။ ညအိပ္ရာဝင္ခါနီးတစ္ေန႔တာသင္ၾကားထားေသာ စာေတြကို ညစဥ္ျပန္လည္ က်က္မွတ္ပါတယ္။ ထို႔အျပင္မွတ္စုစာအုပ္မွစာေတြကို ျပန္ဖတ္ပါတယ္။ ၁၀ တန္းေက်ာင္းသူတစ္ေယာက္ျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ ျမန္မာစာ ခက္ဆစ္ေတြ၊ ျမန္မာစာပုဒ္ရင္းေတြကို ႀကိဳတင္ က်က္မွတ္ထားပါတယ္။ ေနာက္တစ္ေန႔ စာသင္ခ်ိန္အတြက္ စာေတြကိုလည္း အနည္းငယ္ႀကိဳတင္ ဖတ္ထားပါတယ္။ သခ်ၤာ၊ ႐ူပ ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာေတြကို မ်ားေသာအားျဖင့္ ပံုမွန္ လုပ္ျဖစ္ပါတယ္။ က်က္စာေတြကိုလည္း ႀကိဳတင္ကာ က်က္မွတ္ပါတယ္။

 

ကိုယ္ပိုင္အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ား

ကိုယ္ပိုင္အထက္တန္းေက်ာင္း တက္ေရာက္ရန္ အတြက္ စိတ္ဝင္စားေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား အေနျဖင့္ ဆက္သြယ္စံုစမ္းႏိုင္ရန္ အတြက္ ကိုယ္ပိုင္ အထက္ တန္းေက်ာင္း အခ်ိဳ႕၏ လိပ္စာႏွင့္ ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္းေတြကို လက္လွမ္းမွီသမွ်သာ ေဖာ္ျပေပးထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

၁။ဆရာဦးသန္းစိန္ (လူငယ္ဘက္စံုထူးခြ်န္ေရး) ကိုယ္ပိုင္အထက္တန္းေက်ာင္း

စာသင္ေက်ာင္းတည္ေနရာ (၁) -ျပည္ေတာ္သာမွတ္တိုင္ေရွ႕၊ရြာမအေရွ႕ရပ္ကြက္၊ ရြာမလမ္းစံုေထာင့္၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး။

စာသင္ေက်ာင္းတည္ေနရာ(၂)-အမွတ္ (၇၄)၊ဗိုလ္ဥတၱမလမ္းထိပ္၊ ဗားဂရာမီးပြိဳင့္အနီး၊ေဘာဂရပ္ကြက္၊ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။  (အထက္တန္းသီးသန္႔)

ဖုန္း၊ ၀၉-၅၁၉၀၈၆၂၊ ၀၉-၄၅၀၀၁၄၆၉၉၊ ၀၉-၇၃၀၁၆၈၃၉၊ ၀၉၄၂၀၂၇၃၈၄၆၊ ၀၁-၂၁၀၅၀၁

၂။ေကာင္းျမတ္သ

အမွတ္(၇၄၂)၊ႏြယ္နီ(၁၆)လမ္း၊ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္

ဖုန္း၊ ၀၉-၄၂၅၃၀၆၃၆၄၊ ၀၉၄၂၀၀၃၁၆၄၂

၃။ဂုဏ္ထူးဦးသိန္းႏိုင္

ဖုန္း၊၀၁-၅၅၃၄၁၈၊၀၉-၅၀၂၄၀၄၁၊ ၀၉-၅၀၁၂၆၁၁

၄။OiAC

အမွတ္(၁၅/B)၊သစၥာလမ္း-၁၃ ရပ္ကြက္၊ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

ဖုန္း၊ ၀၁-၅၆၆၃၅၄၊ ၀၉-၄၃၀၇၀၁၉၀၊ ၀၉- ၄၃၀၇၀၁၉၁

၅။EC ပညာ့ရိပ္သာ

6A,နတ္ေမာက္လမ္း၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္။

ဖုန္း၊ ၀၁-၅၄၈၉၄၀၊၅၄၈၆၄၀၊၅၄၅၃၉၄

၆။Pinlon Rose

အမွတ္ ၆၅ ၊ဘုရင့္ေနာင္လမ္း၊ ပင္လံုအိမ္ရာ၊ ေျမာက္ဒဂံု၊ရန္ကုန္။

ဖုန္း၊ ၀၉-၄၃၁၉၃၅၂၂

၇။ ES4E

အမွတ္(၅၁)၊ကမၻာေအးဘုရားလမ္း၊ ရန္ကင္း၊ရန္ကုန္။

ဖုန္း၊ ၀၁-၆၆၂၉၇၀

၈။ICEC

အမွတ္ (၂)၊ဗဟိုလမ္းႏွင့္ရြာမေက်ာင္းလမ္းေထာင့္၊လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္။

ဖုန္း၊ ၀၉-၃ဝဝ၅၉၁၄၇၊ ၃ဝဝ၅၉၁၄၈

၉။MEC

စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္။ဖုန္း၊ ၀၉-၂၅၀၃၉၃၀၃၀

၁၀။ပညာျမင့္မိုရ္

သဃန္းကြ်န္း၊ ေ၀ဇယႏၱာလမ္း၊ သီရိဂုဏ္အိမ္ရာ။

ဖုန္း၊ ၀၉-၅၀၀၂၉၄၇၊ ၀၉-၅၀၀၁၁၅၈

၁၁။သခ်ာသန္းႏိုင္

ဗိုလ္ရာညႊန္႔လမ္း၊ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္။

ဖုန္း၊၀၉-၅၀၁၉၉၃၈၊ ၀၁-၂၄၉၆၄၉

၁၂။ကံ့ေကာ္ေရႊျပည္

ဖုန္း၊၀၉၇၃၀၅၅၉၉၃၊ ၀၉-၅၀၇၇၇၅၅

၁၃။ မဟာျမကြ်န္းသာ

ဖုန္း၊၀၁-၅၀၁၄၆၁၊ ၀၁-၅၀၅၂၂၆