မုိဘိုင္း ရွာေဖြမႈအတြင္း tweet မ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီ Google ေဖာ္ျပေပးေန

tweets-in-google-search.jpg

ၿပီးခဲ့သည့္ အဂၤါေန႔က Google ၏မိုဘိုင္း ရွာေဖြမႈတြင္ အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီ ျဖစ္ေပၚေနေသာ tweet မ်ားကို ျပသေပးေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ Google ႏွင့္ Twitter တို႔သည္ ရွာေဖြမႈအတြင္း သင့္ေတာ္သည့္ tweet မ်ားကို မည္သုိ႔ေဖာ္ျပ ေပးေနေၾကာင္း blog post မ်ား၌ အသီးသီးထုတ္ျပန္ ေပးခဲ့သည္။

သုံးစြဲသူမ်ား အေနျဖင့္ ၎တို႔ မိုဘုိင္းဖုန္းမ်ားတြင္ Obama ဟူ၍ ရွာေဖြလိုက္ပါက ရွာေဖြမႈအတြင္း အိုဘားမား၏ twitter account မွေနာက္ဆုံး tweet ကိုေဖာ္ျပ ေပးမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ သုံးစြဲသူမ်ားသည္ trend  ေခါင္းစဥ္ရွိ  tweet မ်ားကို ရွာေဖြရန္ hashtag (#) ကိုလည္း ထည့္သြင္းရွာေဖြ ႏိုင္သည္။

သုံးစြဲသူက ရွာေဖြလိုသူ တစ္ဦး tweet မ်ားအျပင္ စိတ္ဝင္စားသည့္ ေခါင္းစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ tweet မ်ားကို ရွာေဖြမႈ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ၎ feature ကိုသုံးစြဲသူ အမ်ားစုက မည္သုိ႔တုံ႔ျပန္ျခင္းကို ျမင္ေတြ႕လိုေၾကာင္း၊ ၎ feature အား လုိအပ္သည့္ အဆင့္ျမႇင့္တင္မႈမ်ားလည္း ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း Google ၏ေျပာေရးဆုိခြင့္ ရွိသူပုဂၢိဳလ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Google ရွာေဖြမႈတြင္ ေဖာျ္ပေပးမည့္ tweet မ်ားသည္ ပုံမွန္ tweet မ်ားအျဖစ္ ေဖာ္ျပေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ဝက္ဘ္စာမ်က္ႏွာသုိ႔ ပို႔ေဆာင္ေပးမည့္ URL ကုိထည့္သြင္း ေပးထားသည္။

Ref : CNET