စကၠဴကဲ့သို႔ လိပ္ထားႏိုင္ေသာ OLED display ကို LG မိတ္ဆက္မည္

lg-display-18-inch-flexible-oled-panel-to-be-showcased-at-sid-2015.jpg

LG Display သည္ ကယ္လီဖိုးနီးယားျပည္နယ္၊ ဆန္ဟိုေဆးၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပမည့္ 2015 Society for Information Display conference တြင္ ၁၈ လက္မအရြယ္ရွိ ေကြးလြယ္ဆန္႔လြယ္ေသာ display ကုိ မိတ္ဆက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

အဆိုပါ display သည္ စာရြက္တစ္ရြက္ကဲ့သုိ႔ ပါးလႊာမႈရွိၿပီး ၎၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို မထိခိုက္ဘဲ အခ်င္းဝက္ ၃ စင္တီမီတာအထိ လိပ္ထားႏုိင္ေၾကာင္း LG Display ကေဖာ္ျပခဲ့သည္။ အဆိုပါ OLED display ကို LG Display ၏အႀကီးအကဲ နည္းပညာအရာရွိ အင္ေျဗာင္ဂန္း မိန္႔ခြန္းေျပာဆုိ လ်က္ရွိသည့္ အစီအစဥ္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ မိတ္ဆက္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ဇန္နဝါရီလတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ CES ျပပြဲတြင္ OLED တီဗြီသစ္မ်ားကို မိတ္ဆက္ခဲ့သလို ေမလတြင္ ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၌ အထူးသတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲမ်ား ျပဳလုပ္၍ OLED ထုတ္ကုန္သစ္မ်ားစြာ မိတ္ဆက္ခဲ့ေသးသည္။

ေမလကတြင္ LG ၏လက္ခြဲ ကုမၸဏီ LG Display  က wallpaper ဟုသိရွိၾကသည့္ တီဗြီတစ္မ်ိဳးကို မိတ္ဆက္ေပးခဲ့သည္။ အဆိုပါ ၅၅ လက္မ OLED တီဗြီ၏ အရြယ္အစားမွာ ၁.၉ ကီလိုဂရမ္ရွိၿပီး အထူမွာ ၁ မီလီမီတာရွိကာ နံရံတြင္ သံလိုက္ျဖင့္ ကပ္ထားႏိုင္ေသာ အရာတစ္ခု ပါဝင္သည္။

OLED သည္ display ေစ်းကြက္တြင္ မ်ိဳးဆက္သစ္ နည္းပညာတစ္ခုအျဖစ္ လက္ခံထားၾကသည္။ အဆိုပါ နည္းပညာတြင္ ဇီဝအေျခခံ ျဒပ္ေပါင္းအလႊာ ထည့္သြင္းထားေသာေၾကာင့္ ပါးလႊာေသာ မ်က္ႏွာျပင္မ်ားအျဖစ္ ဖန္တီးႏိုင္႐ုံသာမက ေကြးေသာ display အျပင္ display မ်ားကို ေကြးျခင္း၊ လိပ္ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ ထို႔အျပင္ ဇီဝအေျခခံ အရာဝတၳဳမ်ားသည္ ကိုယ္ပုိင္အလင္းမ်ားကို ထုတ္လႊင့္ေပးၿပီး ေနာက္ခံအလင္း လုိအပ္မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးသည္။ ထို႔သုိ႔ပါးလႊာေသာ မ်က္ႏွာျပင္ႏွင့္ တီဗြီမ်ားကို OLED ျဖင့္ ထုတ္လုပ္မႈသည္ အသင့္ေတာ္ဆုံး ေရြးခ်ယ္မႈျဖစ္႐ုံသာမက ဝတ္ဆင္ႏိုင္သည့္ နည္းပညာ ထုတ္ကုန္ႏွင့္ အျခားမိုဘုိင္း ထုတ္ကုန္မ်ား ထုတ္လုပ္ရန္လည္း အသုံးျပဳလာဖြယ္ ရွိသည္။

Ref : CNET