ဘက္ထရီလဲလွယ္ႏိုင္သည့္ စမတ္စကူတာကို ထိုင္ဝမ္တြင္ စတင္ေရာင္းခ်မည္

11214042_10153005174957825_9129086368162596642_n.jpg

ဘက္ထရီလဲလွယ္ႏိုင္သည့္ စမတ္စကူတာတစ္မ်ိဳးကို ထိုင္ဝမ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄,၁၄၀ (စတာလင္ေပါင္ ၂,၆၀၀) ျဖင့္ စတင္ေရာင္းခ်မည္ဟု သိရသည္။

Gogoro ကုမၸဏီမွ ထုတ္လုပ္သည့္ စမတ္စကူတာကို တိုင္ေပၿမိဳ႕တြင္ ဇြန္လ ၂၇ ရက္မွ စတင္ကာ ႀကိဳတင္မွာယူႏိုင္ေၾကာင္း ကုမၸဏီမွ ေၾကညာခဲ့သည္။

စမတ္စကူတာ စီးနင္းသူမ်ားသည္ တိုင္ေပရိွ Gogoro အားသြင္း႐ံုမ်ားတြင္ ဘက္ထရီမ်ားကို လဲလွယ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ခိုးမႈအာမခံ တစ္ႏွစ္၊ အခမဲ့ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈ ႏွစ္ႏွစ္ႏွင့္ ဘက္ထရီအားသြင္း႐ံုမ်ားတြင္ အကန္႔အသတ္မရိွ သံုးစြဲမႈ ႏွစ္ႏွစ္တို႔ကိုလည္း ေထာက္ပံ့ေပးသြားမည္ဟု သိရသည္။

ဘက္ထရီႏွစ္ခုျဖင့္ အလြယ္တကူ လဲလွယ္ေမာင္းႏွင္ႏိုင္ေသာ နည္းပညာျမင့္ စမတ္စကူတာမ်ားသည္ မိုင္ ၆၀ ( ၉၇ ကီလိုမီတာ) အထိ စီးနင္းႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

၎ကို စမတ္ဖုန္းတစ္ခုျဖင့္ တြဲဖက္အသံုးျပဳႏိုင္ၿပီး digital display တစ္ခုႏွင့္ စိတ္ႀကိဳက္ျပင္ဆင္ႏိုင္သည့္ အသံမ်ားလည္း ပါဝင္ေၾကာင္း သိရသည္။

စကူတာသည္ လူေနထူထပ္သည့္ ထိုင္ဝမ္ကၽြန္းတြင္ ပင္မဆက္သြယ္ေရးနည္းလမ္းတစ္ခု အျဖစ္ တည္ရိွေနၿပီး လူဦးေရ ၂၃ သန္းတြင္ စကူတာကို စီးနင္းသူဦးေရ ၁၅ သန္းရိွသည္။

Ref: BBC