အိုင္တီလုပ္ငန္း စတင္ တည္ေထာင္မည့္သူမ်ား အတြက္ ေထာက္ပံ့ေပးရန္စီစဥ္

kanaunghub.jpg

အိုင္တီလုပ္ငန္း စတင္ တည္ေထာင္မည့္သူမ်ား အတြက္ ေထာက္ပံ့ေပးရန္ အစီအစဥ္ တစ္ရပ္ကို လက္ရွိ စတင္ တည္ေထာင္မည့္ KanaungHub မွ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေျပာသည္။

“အဓိကကေတာ့ နည္းပညာကိုသံုးၿပီး လုပ္ငန္းစမယ့္ လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ဖို႔ လိုပါတယ္၊ ကုမၸဏီစၿပီး တည္ေထာင္မယ့္သူ၊ လုပ္ငန္း ေသးေသးေလး လုပ္ေနတဲ့ သူ ျဖစ္ဖို႔ လိုပါတယ္၊ အဲဒီလိုလူေတြအတြက္ဒီ လုပ္ငန္း ပ်ိဳးေထာင္ ေပးမယ့္ အစီအစဥ္ (Incubation Program) ကို ေဆာင္ရြက္သြားမွာပါ” ဟု အဆိုပါ အစီအစဥ္မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦး ျဖစ္သည့္ ကိုရာဗီက ေျပာသည္။ ယင္းအစီအစဥ္ကို ယခုႏွစ္ကုန္ခန္႔တြင္ စတင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္ခြင့္ရသူမ်ား အေနျဖင့္ ႐ံုးခန္းမ်ား၊ လိုအပ္သည္မ်ားကို အခမဲ့ ေထာက္ပံ့ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အျခား လုပ္ငန္းပိုင္း ဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ေထာက္ပံ့ ေပးသြား မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဒီအစီအစဥ္မွာ ေရြးခ်ယ္ခံရၿပီဆိုရင္ စီးပြားေရး ပတ္သက္တဲ့ ဗဟုသုတ၊ စြမ္းရည္ လိုအပ္ခ်က္ေတြကိုလည္း ေထာက္ပံ့ေပးသြား မွာပါ”ဟု KanaungHub မွ ဦးေအာင္ေက်ာ္မိုးက ေျပာၾကားသည္။ အစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္ခြင့္ရသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍လည္း လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရရွိဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အိုင္စီတီ နည္းပညာႏွင့္ ပတ္သက္၍ စြန္႔ဦးတီထြင္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လူငယ္မ်ားအားလံုးကို Incubation Program အတြက္ ဖိတ္ေခၚေၾကာင္း တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေျပာၾကားသည္။  စြန္႔ဦး တီထြင္စြမ္းေဆာင္ရည္ သင္တန္း၊ စီးပြားေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ သင္တန္း၊ ဘ႑ာေရး ဗဟုသုတ သင္တန္းႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္းစီအား အတိုင္ပင္ခံ လမ္းၫႊန္မႈမ်ားကိုလည္း ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“အေရွ႕ေတာင္ အာရွႏိုင္ငံေတြ မွာ ရွိတဲ့ Incubation စင္တာေတြနဲ႔လည္း ခ်ိတ္ဆက္ၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္ ေပးသြားမွာမို႔ ႏိုင္ငံတကာက Incubation စင္တာေတြ နဲ႔ ဆက္သြယ္ အလုပ္လုပ္ႏိုင္မွာ ျဖစ္တယ္”ဟု တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ကိုသာထက္ကလည္း ေျပာၾကားသည္။