အရြယ္အစား ႀကီးမားသည့္ ဖိုင္မ်ားကို ေသးငယ္သည့္ ဖိုင္မ်ားအျဖစ္ ခ်ံဳ႕ျခင္း

5mb.jpg

အရြယ္အစား ႀကီးမားတဲ့ ဖိုင္မ်ားကို တစ္ခါတစ္ရံမွာ upload လုပ္တဲ့အခါမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ share လုပ္တဲ့ အခါမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ အဆင္ေျပေျပနဲ႔ ျပဳလုပ္ႏိုင္ေစဖို႔အတြက္ ဖိုင္ဆိုက္အႀကီးႀကီးေတြကို အပိုင္းေလးေတြခဲြၿပီး ခ်ံဳ႕ပစ္ႏိုင္ပါတယ္။

အဆိုပါ ဖိုင္ေတြကို ခ်ံဳ႕ဖို႔အတြက္ဆိုရင္ Win Rar နဲ႔ HJ Split တို႔လို ေဆာ့ဖ္ဝဲေတြကို အသံုးျပဳၿပီး ဖိုင္မ်ားကို အပိုင္းလိုက္ခဲြ၍ ခဲြျခားေပးထားႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ Win Rar ကို အသံုးျပဳၿပီး Split ျပဳလုပ္ခ်င္သူမ်ားကေတာ့ Split ျပဳလုပ္မယ့္ ဖိုင္ကို Right Click ႏွိပ္လိုက္ပါ။ ၿပီးသြားရင္ Add to archive ဆိုတာကို ေရြးခ်ယ္ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။

Archive Box က်လာတယ္ဆိုရင္ General ထဲမွာ မိမိ ေပးခ်င္တဲ့ နာမည္ကို ေပးႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးသြားရင္ Split to volumes ဆိုတဲ့ေနရာမွာ မိမိထားခ်င္တဲ့ ဖိုင္အရြယ္ပမာဏကို သတ္မွတ္ထား ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဆိုပါေနရာမွာ 5MB, 100MB, 700MB စသည္ျဖင့္ မိမိ သတ္မွတ္ခ်င္ သလိုမ်ိဳးဖိုင္မ်ားကို သတ္မွတ္ေပးႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးသြားရင္ Ok ကို ႏွိပ္လိုက္ရင္ ဖိုင္မ်ားကို အပိုင္းလိုက္ ပိုင္းၿပီး ခ်ံဳ႕ေပးထားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အကယ္၍ HJSplit (http://www.hjsplit.org) ကို သံုးမယ္ဆိုရင္ ေဖာ္ျပထားတဲ့ Download Link ကေန HJSplit ကို Download ျပဳလုပ္ၿပီး အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။ HJSplit ကို အသံုးျပဳပံု ကေတာ့ ဖိုင္ေတြကို ခဲြၿပီးထားခ်င္တယ္ဆိုရင္ Split ဆိုတာကို ႏွိပ္ပါ။ ဖိုင္ကို ထည့္သြင္းဖို႔အတြက္ Input File ေနရာမွာ မိမိ အသံုးျပဳမယ့္ဖိုင္ကို ေရြးခ်ယ္ရမွာျဖစ္ၿပီး၊ Output File ေနရာမွာေတာ့ ကိုယ္ Output ထြက္ေစခ်င္တဲ့ လမ္းေၾကာင္းကို ေရြးခ်ယ္ေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဖိုင္အရြယ္အစား ေရြးခ်ယ္တဲ့ေနရာမွာ Split file size ဆိုတဲ့ ေနရာမွာ ဖိုင္အရြယ္အစားကို သတ္မွတ္ေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ၿပီးသြားရင္ Start ကို ႏွိပ္ၿပီး File ကို Split စတင္ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါၿပီ။ အကယ္၍ Split ျပဳလုပ္ထားတဲ့ ဖိုင္ေတြကို ျပန္ေပါင္းခ်င္တယ္ဆိုရင္ Join ဆိုတာကို ႏွိပ္လိုက္ပါ။ ၿပီးသြားရင္ Input File ေနရာမွာ ပထမဦးဆံုး Split File ကို ေရြးခ်ယ္ေပးထားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Output ကေတာ့ မိမိ သိမ္းဆည္းခ်င္တဲ့ ေနရာမွာ သိမ္းဆည္းႏိုင္ေစရန္အတြက္ ေရြးခ်ယ္ေပးထားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးသြားရင္ Start ကို ႏွိပ္ၿပီး လုပ္ငန္းစဥ္ကို စတင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါၿပီ။

Ref: addictivetips