ေရငုပ္သေဘာၤကို ရွာေဖြေပးမည့္ အေဝးထိန္း သေဘာၤကို အေမရိကန္ေရတပ္ စမ္းသပ္လ်က္ရွိ

ACTUV-SH-Engadget-2015jul1-.jpg

လတ္တေလာတြင္ အေမရိကန္ ေရတပ္သည္ ရန္သူေရငုပ္ သေဘာၤမ်ားကို အလိုအေလ်ာက္ ေျခရာခံေပးႏိုင္စြမ္းရွိေသာ အေဝးထိန္း သေဘာၤတစ္ခုကို စမ္းသပ္လ်က္ရွိသည္။

အဆိုပါ စစ္ဘက္သုံးေရငုပ္ သေဘာၤမ်ားကို ေျခရာခံမည့္ အေဝးထိန္းယာဥ္(ACTUV) စီမံကိန္းကို DARPA (Denfense Advanced Research Projects Agency) က စတင္ခဲ့ၿပီး မ်ိဳးဆက္သစ္ အသံတိတ္ ရန္သူဒီဇယ္ ေရငုပ္သေဘာၤမ်ားကို ေျခရာခံရန္ ဖန္တီးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဒီဇယ္ေရငုပ္ သေဘာၤမ်ားသည္ ေစ်းႏႈန္းသက္သာေသာေၾကာင့္ ကမၻာတစ္ဝန္း အသုံးျပဳမႈ တစ္ဟုန္ထိုး ျမင့္တက္လာသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္မ်ားအတြင္း ႐ုရွားက ကမၻာ႔အသံအၿငိမ္ဆုံး ေရငုပ္သေဘာၤကို မိတ္ဆက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ေရငုပ္သေဘာၤမ်ားကို ေျခရာခံသည့္ တာဝန္မ်ား ထမ္းေဆာင္ရန္ ACTUV စီမံကိန္းသည္ အဓိက ရည္မွန္းခ်က္ ၃ ခုၿပီးေျမာက္ေစရန္ စီစဥ္ထားသည္။ ၎ရည္မွန္းခ်က္တို႔မွာ လက္ရွိစနစ္မ်ားထက္ ေစ်းႏႈန္းသက္သာၿပီး ျမန္ႏႈန္းျမင့္ဒီဇယ္ ေရငုပ္သေဘာၤမ်ားကို ေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္ေရး၊ ေရေၾကာင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒအရ ပင္လယ္သမုဒၵရာမ်ားအတြင္း လုံၿခဳံစြာ ေမာင္းႏွင္ႏိုင္သည့္ စြမ္းရည္ရရွိေစေရးႏွင့္ ဒီဇယ္ေရငုပ္ သေဘာၤမ်ား၏ တည္ေနရာကို တိက်စြာ ေျခရာခံႏိုင္ေရးတို႔ ျဖစ္သည္။

ACTUV သည္ စမ္းသပ္မႈမ်ားတြင္လည္း ေအာင္ျမင္တခ်ိဳ႕ရရွိခဲ့ၿပီး မတ္လအတြင္း မစၥစီပီျမစ္ ကမ္း႐ိုးတန္း၌ ၆ ပတ္ခန္႔ စမ္းသပ္ခဲ့ရာ သဘာဝ အတားအဆီးမ်ားအၾကား အတည္အက် မရွိေရြ႕လ်ားေနေသာ သေဘာၤမ်ားကို အလိုအေလ်ာက္ ေရွာင္တိမ္းႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း Defense One မွေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ဆက္လက္၍ ACTUV ကို အဓိက စမ္းသပ္မႈ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ၎စမ္းသပ္မႈမွာ အျခားသေဘာၤမ်ားက တားဆီးစဥ္အတြင္း ေရငုပ္သေဘာၤတစ္စီးကို ေျခရာခံရမည့္ အစီအစဥ္ျဖစ္သည္။

Ref: BusinessInsider