၃၆၀ ဒီဂရီလွည့္၍ ၾကည့္႐ႈႏိုင္ေသာ ဗီဒီယိုေၾကာ္ျငာမ်ားကုိ YouTube ျပသေပးမည္

youtube-SH-ytimg-2015jul23-.jpg

Google သည္ ေၾကာ္ျငာမ်ားကို လူအမ်ား စိတ္ဝင္စားလာေစရန္ iOS, Android ႏွင့္ Chrome တြင္ ၃၆၀ ဒီဂရီ လွည့္လည္၍ ၾကည့္႐ႈမည့္ ဗီဒီယိုကို ေထာက္ပံ့ေပးထားသည္။

ဘီယာအမွတ္တံဆိပ္ Bud Light သည္ Google ၏ TrueView ေၾကာ္ျငာ paltform အသုံးျပဳထားေသာ feature ပါဝင္သည့္ ပထမဆုံး ေၾကာ္ျငာျဖစ္လာသည္။ PC သုံးစြဲသူမ်ားသည္ ၃၆၀ ဒီဂရီလွည့္လည္ ၾကည့္႐ႈႏိုင္သည့္ ဗီဒီယိုမ်ားကို mouse အသုံးျပဳ၍ ၾကည့္႐ႈႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ မိုဘုိင္းဖုန္း သုံးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ ဖုန္းအားအနည္းငယ္ ေစာင္းငဲ့၍ ၃၆၀ ဒီဂရီျမင္ကြင္းကုိ ၾကည့္႐ႈႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ မတ္လက Google သည္ ၃၆၀ ဒီဂရီဗီဒီယုိ ေထာက္ပံ့မႈ feature ကို မိတ္ဆက္ခဲ့ၿပီး ယခင္ ၃၆၀ ဒီဂရီ ဗီဒီယိုမ်ားသည္ လက္ရွိ ဗီဒီယိုမ်ားထက္ ၃၆ ရာခိုင္ႏႈန္း ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္ စြမ္းေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း ကုမၸဏီက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

Ref: TheNextWeb