သင္ဂ႐ုစိုက္ေၾကာင္းျပသႏုိင္မည့္ အဂၤလိပ္ဘာသာအသုံးအႏႈန္းမ်ား

English-to-show-you-care_SMT_Englishtown.com_Lesson_2015Jul16.jpg

ဘဝတြင္ ၿပီးျပည့္စံုေသာ စကားလံုးေလးမ်ားက အရာရာကိုေျပာင္းလဲသြားေစႏုိင္သည့္ ထူးျခားသည့္ျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ျပည့္ႏွက္ေနပါသည္။ အခ်ိဳ႕ အေျခအေနမ်ားသည္ အလြန္ပင္သိမ္ေမြ႕လြန္းသည့္အေျခအေနမ်ဳိးျဖစ္ေလ့ရွိၿပီး ထိုအေျခအေနမ်ားအတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ႏွစ္သိမ့္မႈႏွင့္ စာနာမႈေပးႏိုင္ေသာ စကားလံုးမ်ားကို   ရွာေဖြရေလ့ရွိပါသည္။ အျခား ကိစၥရပ္မ်ားကေတာ့ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြက္အေရးပါသည့္ တစ္စံုတစ္ေယာက္ကုိ ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳရသည့္ အခ်ိန္ကာလမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ဘ၀၏ ထူးျခားၿပီးေလးနက္သည့္အေျခအေနမ်ားအတြက္ အသံုး၀င္သည့္ခံစားခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပသည့္ ဝါက်မ်ားကို စုစည္းတင္ျပလိုက္ရပါသည္။

မဂၤလာေဆာင္မ်ား

အကယ္၍မ်ား သူငယ္ခ်င္း ၂ ေယာက္က ႀကိဳးခ်င္းထားႀကိဳးခ်င္းၿငိ၍ လက္ထပ္ဖို႔ဆံုးျဖတ္လိုက္ၿပီဆိုပါက ထိုကိစၥသည္ ေပ်ာ္ရႊင္ၾကည္ႏူးဖြယ္ ေကာင္းသည့္ ကိစၥရပ္တစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ သင္သည္ မဂၤလာေဆာင္ပဲ သြားသြား (သို႔မဟုတ္) စာေရး၍ပဲဂုဏ္ျပဳျပဳ “I wish you the best of happiness in the years to come”  (ေနာက္လာမည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ ေပ်ာ္ရႊင္စရာမ်ားျဖင့္ ျပည့္ႏွက္ေစဖို႔ ဆုေတာင္းေပးပါသည္) ဟု ေဖာ္ျပႏိုင္ပါသည္။

ေမြးေန႔မ်ား

မ်ားေသာအားျဖင့္ဒီလိုပြဲမ်ိဳးေတြမွာ သာမန္ “Happy Birthday” (ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ေမြးေန႔ျဖစ္ပါေစ) ဆိုတာႏွင့္ပင္ လံုေလာက္ေနပါၿပီ။ ေမြးေန႔ရွင္ကို သူတို႔မွာ ေမြးေန႔ပြဲကိုထူးထူးျခားျခားက်င္းပဖို႔ အစီအစဥ္ရွိလားဟု ေမးေလ့ေမးထလည္းရွိပါသည္။ “Are you doing anything special to celebrate?” (ေမြးေန႔ပြဲကို တစ္ခုခု ထူးထူးျခားျခားလုပ္ၿပီး က်င္းပဖို႔ရွိလား?) မွတ္သားထားရန္မွာ အေနာက္တိုင္းယဥ္ေက်းမႈတြင္ သင္က သင္၏ေမြးေန႔ရွင္သူငယ္ခ်င္းကို သူတို႔၏ေမြးေန႔တြင္အျပင္ထြက္ၿပီး သင္ကညစာေကၽြးျခင္း (သို႔မဟုတ္) ေပ်ာ္ဖို႔တစ္ခုခုလုပ္ျခင္းကို ျပဳလုပ္ေပးရမည္ျဖစ္ပါသည္။ သူတို႔က သင့္ကို လုပ္ေပးရမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ထို႔အတူပဲ အသက္ေမးျခင္းကိုေရွာင္ၾကဥ္ပါ။ တခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားက  ထိုသို႔ေမးျမန္းျခင္းကို ႐ိုင္းစိုင္းသည္ဟုယူဆၾကပါသည္။

ကေလးေမြးဖြားျခင္း

ေပ်ာ္ရႊင္ေနသည့္မိဘမ်ားကို “Congratulations” (ဂုဏ္ယူပါတယ္) ဟုေျပာလိုက္ပါ။ အကယ္၍သင္သည္ ကေလး၏လိင္ကိုမသိေသးပါက ထပ္မံ၍ “Is it a boy or a girl?” (ကေလးက ေယာက္်ားေလးလား၊ မိန္းကေလးလား) ဟုေမးႏိုင္ပါသည္။ အကယ္၍ သင့္ကိုဓာတ္ပံုျပထားပါက “She’s adorable!” (သူမက ခ်စ္ဖို႔ေကာင္းလိုက္တာ)၊ “He’s socute!” (သူက ခ်စ္စရာေလး) (သို႔မဟုတ္) “She takes after her mother!”  (သူမက အေမနဲ႔တူတယ္ေနာ္) လို႔ေျပာဖုိ႔မေမ့ပါနဲ႔။

နာမက်န္းမႈမ်ား

အကယ္၍  သင္သည္ ေနမေကာင္းျဖစ္ေနသည္ဟုခံစားရပါက တစ္စံုတစ္ေယာက္၏ရင္ထဲမွ စိတ္ရင္းအတိုင္းေမးလာသည့္ “How are you feeling?” (ဘယ္လိုေနေသးလဲ) ဆိုသည့္ေမးခြန္းကို ၾကားလိုက္ရျခင္းသည္ လြန္စြာမွသာယာလွသည္။ “Take care of yourself” (ကိုယ့္ကိုယ္ကိုဂ႐ုစိုက္ဦး) “Get well soon” (ေနျမန္ျမန္ေကာင္းပါေစ) သို႔မဟုတ္ “I hope you feel better soon!” (မၾကာမီ သက္သာပါေစလို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္) အစရွိသည့္အသံုးအႏႈန္းမ်ားသည္ သာမန္ဖ်ားနာျခင္းမ်ား အတြက္ သင့္ေလ်ာ္ပါသည္။ အကယ္၍ အေျခအေနသည္ ျပင္းထန္သည့္ အေျခအေနဆိုပါက “My thoughts and prayers are with you” (ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕စိတ္ထဲမွာ ခင္ဗ်ားဟာအၿမဲရွိေနၿပီး ခင္ဗ်ားအတြက္ဆုေတာင္းေပးေနမွာပါ) ဟုေျပာဆိုႏိုင္သည္။

ပူေဆြးေသာကေရာက္ျခင္း

အကယ္၍ သင့္အသိတစ္စံုတစ္ေယာက္က သူတို႔ခ်စ္ခင္ရသည့္သူ တစ္ဦးဦးကိုဆံုး႐ႈံးရသည္ကို ခံစားရသည့္အခါ သူတို႔သည္  အမွန္ပင္ စိတ္ႏွလံုး ပူေဆြးျခင္းမ်ားစြာကို  ခံစားေနရမည္ျဖစ္သည္။ ဤကဲ့သို႔ ထိခိုက္လြယ္သည့္အေျခအေနမ်ားတြင္ သူတို႔ကို “I’m sorry to hear about  the  loss  of  your  loved  one (father/mother/brother, etc.)” (ခင္ဗ်ားခ်စ္ရတဲ့ (အေဖ၊ အေမ၊ ညီအကို စသည္) ကိုဆံုး႐ႈံးရတာကိုၾကားသိရတဲ့အတြက္ စိတ္မေကာင္းပါဘူး) ဟုေျပာၾကားျခင္းသည္ သင့္ေလ်ာ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ “If there is anything I can do for you, letme know.” (ခင္ဗ်ားအတြက္ ကၽြန္ေတာ္ တစ္ခုခုလုပ္ေပးႏုိင္တာရွိမယ္ ဆိုရင္ ေျပာပါေနာ္) ဟု ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားႏုိင္ပါသည္။

Englishtown.com မွ English to show you care ကို ကိုးကားဘာသာျပန္ဆိုထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။