မာစတာ၊ ဗီဇာကတ္ အသံုးျပဳကာ ႏိုင္ငံတကာေငြေၾကး ၂၅ မ်ိဳးျဖင့္ ေရေဘးအတြက္ လွဴဒါန္းႏိုင္

11222523_833831620064459_556981111161764880_n.jpg

ေရေဘးအတြက္ ႏိုင္ငံတကာမွအလွဴရွင္မ်ား လွဴဒါန္းလိုပါက မာစတာ၊ ဇီဇာကတ္တို႔ျဖင့္ www.ysfmyanmar.org ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ ဝင္ေရာက္လွဴဒါန္းႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ဝက္ဘ္ဆိုက္သို႔ဝင္ေရာက္ၿပီး Donate Us ကိုႏွိပ္၍ လွဴဒါန္းႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

“ေရေဘးအတြက္ ျပည္ပမွာေနထိုင္တဲ့သူေတြ လွဴဒါန္းႏိုင္ေအာင္ စီစဥ္ေပးတာပါ” ဟု Youth Social Force ပရဟိတလူငယ္မ်ားအသင္းမွ ကိုရဲျပည့္သူက ေျပာသည္။

ႏိုင္ငံတကာမွအလွဴေငြမ်ားကို ဝက္ဘ္ဆိုက္မွတစ္ဆင့္ ေကာက္ခံျခင္းအား ၾသဂုတ္လ ၂ ရက္တြင္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေကာက္ခံရရွိလာသည့္ အလွဴေငြမ်ားကို ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားသို႔ ျပန္လည္ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

Facebook အသံုးျပဳသူမ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာက နားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္ #saveMyanmar hash tag ျဖင့္ Facebook တြင္ က်စ္လ်စ္ေစရန္လည္းေကာင္း၊ နားလည္သေဘာေပါက္ၿပီး Donate Button အားထည့္ေပးရန္ request လုပ္ျခင္းအားလည္းေကာင္း လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း၊ အဆိုပါ Donate Button မရခင္ YSF ဝက္ဘ္ဆိုက္၏ Donate Button မွ ကူညီေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုသည္။

ေငြေၾကး ၂၅ မ်ိဳးျဖင့္ မာစတာကတ္၊ ဗီဇာကတ္တို႔မွတစ္ဆင့္ လွဴဒါန္းလာေသာ အလွဴေငြမ်ားအား ကယ္ဆယ္ေရး ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ေဒသခံအသင္းမ်ား၊ ကြန္ရက္မ်ား၊ အသင္းႀကီးမ်ားအား တိုက္႐ိုက္လွဴဒါန္းသြားမည္ဟု သိရသည္။

YSF မႏၲေလးအသင္းခြဲမွ ဇူလိုုင္လ ၂၂ ရက္တြင္ တကၠသိုလ္မ်ား၊ အသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊ အလွဴရွင္မ်ားကိုယ္စား က်ပ္ ၉၁ သိန္းေက်ာ္ကို လွဴဒါန္းၿပီးျဖစ္၍ ထပ္မံ သြားေရာက္ေတာ့မည္ မဟုတ္ဘဲ ဝက္ဘ္ဆိုက္မွ ရရွိလာေသာ အလွဴေငြမ်ားကို အျခားအသင္းအဖြဲ႕မ်ားသို႔ တုိက္႐ိုက္ လွဴဒါန္းရန္ စီစဥ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ Youth Social Force အဖြဲ႕ကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္ မႏၱေလး၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလတြင္ ႏိုင္ငံခုနစ္ႏိုင္ငံတို႔တြင္ ထပ္မံဖြဲ႕စည္းထားၿပီး လက္ရွိ အဖြဲ႕ဝင္ေပါင္း ၇၀၀ ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

Tags: