က်ပ္တစ္ေသာင္းခြဲ Ooredoo G7 ဟန္းဆက္ကို ဝယ္ယူပါက က်ပ္တစ္ေသာင္းခြဲဖိုး အခမဲ့အသံုးျပဳႏိုင္

G7.jpg

3G စနစ္ပါသည့္ Ooredoo G7 ဟန္းဆက္ကို ေငြက်ပ္ ၁၅,၀၀၀ ျဖင့္ ဝယ္ယူႏိုင္ၿပီး ေငြက်ပ္ ၁၅,၀၀၀ တန္ဖိုးရွိသည့္ Tigger Offer ဝန္ေဆာင္မႈကို ရယူႏိုင္မည္ဟု Ooredoo Myanmar က ေၾကညာထားသည္။

Ooredoo G7 ဟန္းဆက္သည္ Ooredoo ကြန္ရက္တစ္ခုတည္းကိုသာ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ဟန္းဆက္ဝယ္ယူသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ SIM ကတ္ကိုပါ ပူးတြဲ ထည့္သြင္းေပးထားျခင္းျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

Tigger Offer ဝန္ေဆာင္မႈတြင္ Facebook သံုးစြဲရန္ 100MB ၊ Ooredoo ဖုန္းလိုင္းအခ်င္းခ်င္း ေခၚဆုိရန္မိနစ္ ၁၀၀ အျပင္ အသံုးျပဳျခင္းကို ႀကိဳဆိုသည့္အေနျဖင့္ တစ္လ ၅၀၀ က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ ၃ လတိတိ ရမည္ျဖစ္ၿပီး အင္တာနက္ 10MB ကိုလည္း တစ္လတိတိ ရယူႏို္င္မည္ျဖစ္သည္။

ဝန္ေဆာင္မႈအရ ရက္ ၃၀ သက္တမ္းကုန္ၿပီးပါက လစဥ္ အနည္းဆံုး တစ္ေထာင္က်ပ္တန္ ေငြျဖည့္ကတ္ ျဖည့္သြင္းၿပီး Ooredoo ဖုန္းအခ်င္းခ်င္း ဖုန္း တစ္လ မိနစ္ ၁၀၀ ေခၚဆိုခြင့္ကို ၅ လဆက္တိုက္ ရရွိႏိုင္မည္ဟု သိရသည္။

Ooredoo G7 ဟန္းဆက္ကို အနက္ေရာင္၊ အျဖဴ ေရာင္၊ အနီေရာင္ဟူ၍ အေရာင္သံုးမ်ဳိ ဳးရရွိႏိုင္ၿပီး ဇူလိုင္လ ၁၈ ရက္မွစ၍ Tiger Dealer မိုဘိုင္းအေရာင္းဆိုင္မ်ားတြင္ စတင္ ဝယ္ယူႏိုင္ေၾကာင္း Ooredoo Myanmar မွ သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။