အင္တာနက္ကုမၸဏီႀကီးမ်ားႏွင့္ ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားတြင္ လံုၿခံဳေရးအဖြဲ႕မ်ား ထည့္သြင္းရန္ တ႐ုတ္ စီá

11813279_10153107620772825_8548955041830140863_n.jpg

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ အြန္လိုင္းေပၚတြင္ တရားမဝင္ေသာ ျပဳမူလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို အလ်င္အျမန္ ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္အတြက္ အင္တာနက္ကုမၸဏီႀကီးမ်ားႏွင့္ ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားတြက္ ကြန္ရက္လံုၿခံဳေရးအဖြဲ႕မ်ား ထည့္သြင္းရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း အမ်ားျပည္သူလံုၿခံဳေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အြန္လိုင္းလံုၿခံဳေရးအတြက္ ရဲမ်ားက အဓိကတာဝန္ယူသင့္ေၾကာင္းႏွင့္ အင္တာနက္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ နီးစပ္စြာ လုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း ဒုဝန္ႀကီး ခ်န္ဇီမင္က ေဘက်င္းတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ကြန္ဖရင့္စ္တစ္ခု၌ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႔ ကြန္ရက္လံုၿခံဳေရးအဖြဲ႕မ်ားကို အေရးႀကီးတဲ့ ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားနဲ႔ အင္တာနက္ ကုမၸဏီေတြမွာ ထည့္သြင္းသြားပါမယ္။ ဒီလိုထည့္သြင္းတဲ့အတြက္ အြန္လိုင္းေပၚက ဒုစ႐ိုက္ အျပဳအမူေတြကို အေစာဆံုး သိရိွႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ခ်န္က ဆိုခဲ့သည္။

အာဏာပိုင္မ်ားသည္ ေဒသတြင္း အင္တာနက္သံုးစြဲမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္မ်ားကတည္းက တင္းက်ပ္စြာ ထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့သလို ညစ္ညမ္းမ်ား၊ scam မ်ား၊ ေကာလာဟလမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးစသည့္ content မ်ားကို အလ်င္အျမန္ ဖယ္ရွားရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ေသာ Tencent Holding Ltd ႏွင့္ Sina Corp စသည့္ လူမႈေရးမီဒီယာ ကုမၸဏီမ်ားကိုလည္း အႀကိမ္ႀကိမ္ သတိေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

တ႐ုတ္အစိုးရသည္ အင္တာနက္ဝန္ေဆာင္မႈ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ေဒသတြင္း စီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္ေနေသာ ႏိုင္ငံမ်ိဳးစံုတြင္ အေျခစိုက္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ အေရးပါသည့္ လုပ္ေဆာင္မႈအျဖစ္ အခ်က္အလက္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈကို ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ ဆိုက္ဘာလံုၿခံဳေရးဥပေဒမူႀကမ္းကို ၿပီးခဲ့သည့္လက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ ဥပေဒသည္ သံုးစြဲသူ၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ လံုၿခံဳမႈကို ကာကြယ္ေပးရာတြင္ ပိုမိုအေထာက္အကူ ျဖစ္ေစမည္ ျဖစ္သလို အစိုးရအေနျဖင့္ မွတ္တမ္းမ်ား ရယူမႈကိုလည္း ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေစမည္ ျဖစ္သည္။

“အင္တာနက္ေခတ္ကို ေရာက္လာတာနဲ႔အမွ် ကြန္ရက္လံုၿခံဳမႈက ႏိုင္ငံလံုၿခံဳမႈနဲ႔ တည္ၿငိမ္မႈအတြက္ အေရးပါသလို စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈနဲ႔ ႏိုင္ငံသားေတြအတြက္ အေရးပါတဲ့ ကိစၥတစ္ရပ္ ျဖစ္လာပါၿပီ” ဟု အထက္ပါ ဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အထက္ပါ ေဆာင္ရြက္မႈသည္ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ ကာကြယ္မႈကို အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစသလို အြန္လိုင္းေပၚတြင္ အခ်က္အလက္ ခိုးယူ လိမ္လည္မႈမ်ားႏွင့္ ေကာလာဟလမ်ား ျပန္႔ပႊားမႈကိုလည္း တားဆီးေစႏိုင္မည္ဟု သိရသည္။

Ref: VentureBeat