အသစ္ထြက္မည့္ Android update ကို Marshmallow ဟုေခၚဆိုမည္

11893955_10153134307592825_8821385364749456271_o.jpg

ယခင္က Android M ဟု ေခၚဆိုခဲ့ေသာ စမတ္ဖုန္းႏွင့္ tablet မ်ားအတြက္ Google ၏ Android operating system update ကို Marshmallow ဟုေခၚဆိုမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Google သည္ Android update မ်ား၏ အမည္ကို အကၡရာအစဥ္အတိုင္း ေပးခဲ့ၿပီး လက္ရိွ Android ဗားရွင္း Lollipop ၿပီးေနာက္ ထြက္ေပၚလာမည့္ Marshmallow ကို ယခုႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ ျဖန္႔ခ်ိဖြယ္ရိွသည္။

Android ကို Samsung, HTC ႏွင့္ Motorola အပါအဝင္ ကမ႓ာေပၚရိွ စမတ္ဖုန္း ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္တြင္ သံုးစြဲလ်က္ရိွသည္။ ထို႔အျပင္ ၎ software သည္ ကုမၸဏီ၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားျဖစ္ေသာ search, maps ႏွင့္ YouTube ဗီဒီယိုဆိုက္တို႔ကို သံုးစြဲသူမ်ား၏ ဖုန္းမ်ားေပၚမွ အသံုးျပဳႏုိင္ေစသည္။

အသစ္ထြက္မည့္ Android update တြင္ feature သစ္အခိ်ဳ႕ပါဝင္လာမည္ ျဖစ္သည္။ ၎တြင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ထားေသာ မိုဘိုင္းေငြေပးေခ်စနစ္ Android Pay ပါဝင္လာမည္ ျဖစ္ၿပီး သံုးစြဲသူမ်ားက ၎တို႔၏ ဖုန္းမ်ားျဖင့္ လက္လီစတိုးမ်ားတြင္ ေငြေပးေခ်မႈ ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ Google သည္ မိုဘိုင္းေငြေပးေခ်စနစ္အတြက္ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္မ်ားကတည္းက Google Wallet ဟုေခၚေသာ ဝန္ေဆာင္မႈျဖင့္ စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

Android Marshmallow တြင္ Now On Tap ဟုေခၚေသာ Google ၏ digital assistant Google Now အတြက္ feature သစ္တစ္ခုလည္း ပါဝင္လာမည္ ျဖစ္သည္။ ၎ feature သည္ Google Now ကို အသံုးျပဳရာတြင္ ဖုန္းရိွ home ခလုတ္ကို ဖိထားျခင္းျဖင့္ အသံုးျပဳႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ Now On Tap သည္ သံုးစြဲသူ ဖတ္ေနသည့္ email အေၾကာင္း သို႔မဟုတ္ အသံုးျပဳေနသည့္ ဖုန္စုပ္စက္ အေၾကာင္းကို သိရိွလိုခ်ိန္တြင္ အသံုးတည့္ေစမည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖာ္ျပေပးမည္ ျဖစ္သည္။

Android သံုးစြဲသူမ်ားအနက္ ၁၈ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ လက္ရိွဗားရွင္းျဖစ္ေသာ Lollipop ကို သံုးစြဲလ်က္ရိွၿပီး ၇၃ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ Kitkat ႏွင့္ Jellybean ကို အသံုးျပဳၾကေၾကာင္း ၾသဂုတ္လ ပထမအပတ္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ သိရသည္။

Ref: CNET