Battle Riders

Battle.jpg

ကားေမာင္းၿပိဳင္ရင္း တစ္စီးႏွင့္တစ္စီး ယွဥ္ၿပိဳင္တိုက္ခိုက္ရမည့္ ဂိမ္းအမ်ိ ဳးအစား ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ Battle Riders game တြင္ ကစားသူသည္ မိမိအေရွ႕ရွိကားကို တိုက္ခိုက္ေဖာက္ခဲြပစ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ဂိမ္းတြင္ မတူညီသည့္ လက္နက္ငါးမ်ိ ဳး တပ္ဆင္ထားၿပီး မိမိစိတ္ႀကိဳက္ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ဂိမ္းကို iTunes တြင္ ယခင္က ကန္ေဒၚလာ ၁.၉၉ ေပးသြင္းမွ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ယခုအခါ အခ်ိန္အကန္႔အသတ္ျဖင့္ အခမဲ့ download ျပဳလုပ္ခြင့္ ေပးထားသည္။ iOS version 4.3 ႏွင့္အထက္တြင္ ထည့္သြင္းကစားႏိုင္မည့္ ဂိမ္းျဖစ္သည္။ အခမဲ့ download ရယူလိုသူမ်ားအတြက္ ဒီေနရာကို ႏွိပ္ပါ။