ကင္မရာ ခၽြတ္ယြင္းခ်က္ရိွေသာ iPhone 6 Plus အခ်ိဳ႕ကို Apple အခမဲ့ ျပင္ဆင္ေပးမည္

11899908_10153146785142825_7996982038503555068_n.jpg

ဓာတ္ပံု႐ုိက္ကူးရာတြင္ မႈန္ဝါးသည့္ ဓာတ္ပံုမ်ားကိုသာ ရရိွေစႏိုင္ေသာ iPhone 6 Plus အခ်ိဳ႕၏ ကင္မရာကို Apple က အခမဲ့ အစားထိုးလဲလွယ္ေပးမည္ဟု သိရသည္။

အဆိုပါ iSight ကင္မရာ ခၽြတ္ယြင္းခ်က္သည္ iPhone 6 Plus ရာခိုင္ႏႈန္း အနည္းငယ္တြင္သာ ျဖစ္ပြားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း Apple မွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကင္မရာ ခၽြတ္ယြင္းခ်က္ရိွေသာ iPhone 6 Plus အမ်ားစုသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ စက္တင္ဘာလမွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီအတြင္း ေရာင္းခ်ခဲ့ေသာ ထုတ္ကုန္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း Apple မွ ဆိုခဲ့သည္။

သံုးစြဲသူမ်ား အေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ iPhone 6 Plus တြင္ ကင္မရာခၽြတ္ယြင္းခ်က္ ရိွမရိွကို ဖုန္း၏ serial number ထည့္သြင္းကာ သိရိွႏိုင္ေစရန္အတြက္ Apple က ဝက္ဘ္ဆိုက္တစ္ခုကို လႊင့္တင္ေပးခဲ့သည္။

iPhone 6 Plus ကင္မရာ ခၽြတ္ယြင္းခ်က္ရိွသူမ်ား အေနျဖင့္ အဆိုပါ ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ တည္ေနရာႏွင့္တကြ ေဖာ္ျပထားေသာ Apple store သို႔မဟုတ္ authorized service provider ထံသို႔ သြားေရာက္ကာ အခမဲ့ ျပင္ဆင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

iPhone 6 Plus ကို စက္တင္ဘာလကုန္တြင္ iPhone 6 ႏွင့္အတူ ေရာင္းခ်ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၎တို႔သည္ ၿပိဳင္ဘက္ Samsung ၏ ေအာင္ျမင္မႈရရိွခဲ့ေသာ screen အရြယ္အစားႀကီးမားသည့္ စမတ္ဖုန္းမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္ ပထမသံုးလပတ္တြင္ အေမရိကန္၌ 6 Plus က အေရာင္းရဆံုး phablet အျဖစ္ ရပ္တည္ခဲ့သည္။

Ref: CNET