ျပပြဲအတြင္း ပါဝင္ျပသမည့္ ကုမၸဏီမ်ား၏ ပ႐ိုမိုးရွင္း အစီအစဥ္မ်ား

_DSC0463.jpg

ျပပြဲက်င္းပမည့္ေနရာ ။  ။ တပ္မေတာ္ခန္းမ ၊ ဦးဝိစာရလမ္း ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕

ျပပြဲက်င္းပမည့္ရက္ ။   ။  ၂ဝ၁၅ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာ ၄  ရက္မွ ၆  ရက္

ျပပြဲက်င္းပမည့္အခ်ိန္ ။  ။ ေန ့စဥ္နံနက္ ၉ နာရီမွ ညေန ၅ နာရီ

ျပပြဲတြင္ဝင္ေရာက္ ျပသမည့္ ကုမၸဏီႏွင့္ ျပခန္းအေရအတြက္ ။   ။ ကုမၸဏီ ၅၆ ခု ၊ ျပခန္းေပါင္း ၁၅၀ ေက်ာ္

ျပပြဲက်င္းပ ျပဳလုပ္ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ Mobile, Tablet ႏွင့္ IT က႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ယင္းက႑မ်ားကို အထူးစိတ္ဝင္စားေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ မန္ေနဂ်ာမ်ား၊ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား လူငယ္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုတုိ႔အား ကြန္ပ်ဴတာပစၥည္းမ်ား၊ ကြန္ပ်ဴတာဆက္စပ္ အပိုပစၥည္းမ်ား၊ ေနာက္ဆံုးေပၚ အီလက္ထေရာနစ္ ပစၥည္းမ်ား၊ ဆက္သြယ္ ေရးကိရိမ်ား၊ Mobile နည္းပညာ ႏွင့္ ပစၥည္းမ်ား၊ ကြန္ပ်ဴတာအသံုးခ် ေဆာ့ဖ္ဝဲ နည္းပညာမ်ားကို တစ္ေနရာတည္းတြင္ ၾကည့္႐ႈေလ့လာႏုိင္ရန္

ျပပြဲအတြင္း ပါဝင္ျပသမည့္ ကုမၸဏီမ်ား၏ ပ႐ိုမိုးရွင္း အစီအစဥ္မ်ား

Gandamar

ျပပြဲတြင္ Konica Minolta အမွတ္တံဆိပ္  Color & B/W Laser Printer ႏွင့္ Copier, Digital ပုံႏွိပ္စက္၊ Panasonic အမွတ္တံဆိပ္ Projectors မ်ား၊ Casio Cash Register & POS machines မ်ားႏွင့္ အျခားအမွတ္တံဆိပ္ ႐ံုးသုံးစက္ပစၥည္းမ်ားကို ဝယ္ယူအားေပးေသာ Customers မ်ားကို 1Year Part & Service ႏွင့္အတူ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း Discount မ်ားျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပပြဲသို႔လာေရာက္ ၾကည့္႐ႈ၀ယ္ယူမယ့္ ေစ်းဝယ္သူမ်ားကို ေက်းဇူးတုံ႔ျပန္ေသာ အေနျဖင့္ ေန႔စဥ္ Laser Printer ႏွစ္လုံးႏွင့္ All-in-one 1 Laser Printer တစ္လုံးကို ေငြက်ပ္ ၁၀၀၀ တန္ ကူပြန္၀ယ္ယူ၍ ကံစမ္းမဲ ေဖာက္ေပးျခင္းအျပင္ ေငြက်ပ္ ၅၀,၀၀၀ အထက္ ဝယ္ယူအားေပးေသာ ေစ်းဝယ္သူမ်ားကိုလည္း ဗလာမပါကံ စမ္းမဲမ်ား ထည့္သြင္းေပးထားျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

KMD

ျပပြဲတြင္ Lenovo မွ Silver Sponsor အျဖစ္ ပူးေပါင္းပါဝင္ သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ Lenovo မွ ဇူလိုင္လတြင္ မိတ္ဆက္ျပသခဲ့ေသာ နည္းပညာႏွင့္ Product အသစ္မ်ားကို ျပပြြြဲတြင္ ထပ္မံျပသသြားမည္ျဖစ္ၿပီး Special Sales အစီအစဥ္အျဖစ္ Lenovo Mobile မွ ထပ္မံမိတ္ဆက္သြားမယ့္ Mobile Product အသစ္မ်ားကို Pre-Order အေနျဖင့္မွာ ယူႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ အနည္းဆုံး အာမခံတစ္ႏွစ္ပါဝင္ေသာ Lenovo ၏  IT ႏွင့္ Mobile Product မ်ားကိုလည္း ေစ်းႏႈန္းခ်ိဳသာစြာျဖင့္ ဝယ္ယူႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Softcom

KMD မွ တရားဝင္ အေရာင္းကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္တင္သြင္းျဖန္႔ျဖဴး ေရာင္းခ်ေပးလ်က္ရွိေသာ Asus, be , Fujifilm, Intel security(McAfee), Microsoft, NEC ႏွင့္ PROLiNK စသည့္ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္အတူ ပါဝင္ျပသသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Asus အေနျဖင့္ ေနာက္ဆုံးေပၚ Notebook ႏွင့္ Desktop မ်ားကို ျပသေရာင္းခ် သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ be အေနျဖင့္ Microsoft ႏွင့္ Intel တို႔ပူးေပါင္း၍ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ရည္ရြယ္ထုတ္လုပ္ထားၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဦးဆုံး ကိုယ္ပိုင္ 2 in 1 Hybrid Tablet ျဖစ္ေသာ be Tab 10 Pro ကို ရွင္းလင္းျပသ ေရာင္းခ်သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ Security Software ျဖစ္ေသာ Intel Security (McAfee) မွ ၎တို႔၏ ထုတ္ကုန္မ်ားျဖစ္ေသာ Internet Security, Anti-Virus ႏွင့္ Mobile Security မ်ားကို ရွင္းလင္းျပသ ေရာင္းခ်ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Microsoft အမွတ္တံဆိပ္ Software မ်ား၊ နည္းပညာ ဒီဇိုင္းသစ္မ်ားႏွင့္ Microsoft Keyboard and Mouse မ်ားကိုလည္း ျပသေရာင္းခ် ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အမွတ္တံဆိပ္ျဖစ္ေသာ NEC မွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသုံး PC, Notebook ႏွင့္ Projector မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ Fujifilm မွ ဓာတ္ပုံခ်က္ျခင္း ႐ိုက္ခ်က္ျခင္း ဓာတ္ပံုရယူႏိုင္ေသာ Instax Camera မ်ား၊ Smartphone ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ ဓာတ္ပုံမ်ားကို ခ်က္ခ်င္းထုတ္ယူႏိုင္ေသာ Instax Share Smartphone Printer မ်ားကို ျပသေရာင္းခ် ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ စင္ကာပူႏိုင္ငံ အမွတ္တံဆိပ္ျဖစ္ေသာ PROLiNK မွ IT ႏွင့္ Mobile ဆက္စပ္ ပစၥည္းမ်ားျဖစ္ေသာ Monitor, UPS, Accessories ႏွင့္ Peripherals မ်ားအျပင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ Networking Solution Products မ်ားႏွင့္ Solar Solution Product မ်ားကိုပါ ရွင္းလင္းတင္ျပ၍ ေရာင္းခ်ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Alliance Stars Co.,Ltd

Alliance Stars Co.,Ltd မွ ျဖန္႔ျဖဴးလ်က္ရွိေသာ Brother အမွတ္တံဆိပ္ Printer မ်ား၊ Label Machine မ်ား၊ ပန္းထိုးစက္မ်ား၊ အိမ္သုံးစက္႐ုံသုံး အပ္ခ်ဳပ္စက္မ်ားႏွင့္ InFocus Projector (USA Brand) မ်ားကို အထူးေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ အသစ္ဝင္ေရာက္လာေသာ ကုန္က်စရိတ္ အထူးသက္သာေစမယ့္ 2015 New Model Super High Yield Tank Series Printer မ်ားကို အဓိကထား ေရာင္းခ်ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Printer ၏အတြင္းထဲတြင္ Ink Tank တစ္ပါတည္း ပါရွိေသာေၾကာင့္ ေနရာစားသက္သာႏိုင္သလို မွင္ျဖည့္တဲ့အခါမွာလည္း အဆင့္သုံးဆင့္ျဖင့္ လြယ္ယူစြာ ျဖည့္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ Apple, Android စသည္တို႔ျဖင့္ Wireless Print, Scan အသုံးျပဳႏိုင္ေသာ Tank Series Model မ်ားကိုလည္း ျပသေရာင္းခ် ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ Wi-Fi အသုံးျပဳႏိုင္ေသာ Model မ်ားတြင ္စာရြက္ေရ ၆၀၀၀ ရရွိသည့္ မွင္ဘူးႏွစ္ဘူး ပါဝင္သည့္အတြက္ စာရြက္ေရ ၁၂၀၀၀ ထုတ္ႏိုင္ၿပီး ကုန္က်စရိတ္ကို သက္သာေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပပြဲတြင္ ဝယ္ယူေသာ Customer မ်ားကို ေငြသားလက္ေဆာင္မ်ား၊ အထူးလက္ေဆာင္မ်ားႏွင့္ Special Lucky Draw မ်ားျပဳလုပ္ ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Daw Aye Electronic & Mobile Shop

ျပပြဲကာလအတြင္း AGT ႏွင့္ E2 Brand Mobile Phone မ်ားဝယ္ယူပါက Discount မ်ားကို ရရွိႏိုင္မည့္အျပင္ ကံစမ္းမဲ အထူးလက္ေဆာင္ မ်ားကိုလည္း ရရွိႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အျခားေသာ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားျဖစ္သည့္ Line Phone, Fax Phone, PABX ႏွင့္ Digital Camera မ်ားကိုလည္း အထူးေလွ်ာ့ေစ်းမ်ားျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးသြားမည့္အျပင္ ဝယ္ယူေသာ တန္ဖိုးေပၚမူတည္၍ လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကိုလည္း ေပးအပ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လံုၿခံဳေရး ကင္မရာမ်ားကိုလဲ Fully Service ျဖင့္ေရာင္းခ် ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ASIA TECH  IT & Mobile Sales and Service center

ျပပြဲရက္အတြင္း Laptop ဝယ္ယူသူမ်ားအေနျဖင့္ $ 10 မွ $50 အထိရရွိႏိုင္မည့္ Lucky draw special discount, Flash drive (8GB,16GB,32GB) Lucky Drad, 1 year Licensed Antivirus ႏွင့္ လက္ေဆာင္ ၁၀ မ်ိဳး ရရွိႏိုင္မည့္ အခြင့္အေရးေလးမ်ိဳးကို ရရွိႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထို႔အျပင္ Delux, Crome, Neolution အမွတ္တံဆိပ္ Keyboard,Mouse,Speaker,Powerbank, Extension Connector မ်ားကိုလည္း Up to 30% အထူး Discount ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Shwe La Min Nagar

ေရႊလမင္းနဂါး (Acer) မွ စက္တင္ဘာလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ EarlyBird Program ကို ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ ပ႐ိုဂရမ္တြင္္ Acer Z200 smart phone ကို ၄၅,၀၀၀ က်ပ္ျဖင့္ အေရအတြက္ အကန္႔အသတ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထို႔အျပင္ Acer B1-830 Tablet ကိုလည္း ေငြ ၂,၀၀၀ က်ပ္ျဖင့္  ကူပြန္ဝယ္ယူရံုျဖင့္ ကံစမ္းရယူႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေငြ ၂,၀၀၀ က်ပ္ျဖင့္ Acer B1-830  Tablet ကိုပိုင္ဆိုင္ႏိုင္မယ့္ ကံထူးရွင္မ်ားကို ညေန ၄ နာရီခြဲတြင္ မဲေဖာက္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Acer Aspire E5-473 (i3) Notebook ကို ပံုမွန္ေစ်းထက္ အနည္းဆံုးUSD 40 ေလွ်ာ့၍ ေန႔စဥ္အေရအတြက္ ၁၀ လံုးျဖင့္ အကန႔္အသတ္ထားကာ ေရာင္းခ်ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ စက္တင္လာဘ ၅ ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ EarlyBird Program တြင္္လည္း Acer Z200 smart phone ကို ၄၅,၀၀၀ က်ပ္ျဖင့္ အေရအတြက္ အကန္႔အသတ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထို႔အျပင္ Acer ES1-131 (Cel) Notebook ကိုေငြ ၃,၀၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ကူပြန္ဝယ္ယူကာ ကံစမ္းရယူႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါသည္။ ေငြ ၃,၀၀၀ က်ပ္ျဖင့္ Acer Aspire ES1-131 (Cel) Notebook ကိုပိုင္ဆိုင္ႏိုင္မည့္ ကံထူးရွင္မ်ားကို ညေန ၄ နာရီခြဲတြင္ မဲေဖာက္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Acer Aspire E5-473 (i3) Notebook ကိုလည္း ပံုမွန္ေစ်းထက္ အနည္းဆံုးUSD 40 ေလွ်ာ့၍ ေန႔စဥ္အေရအတြက္ ၁၀ လံုး ျဖင့္ အကန႔္အသတ္ထားကာ ေရာင္းခ်ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ စက္တင္ဘာလ ၆ ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ EarlyBird Program တြင္လည္း  Acer Z200 smart phone ကို ၄၅,၀၀၀ က်ပ္ျဖင့္ အေရအတြက္ အကန္႔အသတ္ထားကာ ေရာင္းခ်ေပးကာ ေရာင္းခ်ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အထိုပါေန႔တြင္ Acer Aspire E5-471PG Notebook ကို ေငြ ၅,၀၀၀ က်ပ္ျဖင့္  ကူပြန္ဝယ္ယူကာ ကံစမ္းရယူႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေငြ ၅,၀၀၀ က်ပ္ျဖင့္ Acer Aspire E5-471PG Notebook ကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္မည့္ ကံထူးရွင္မ်ားကို ညေန ၄ နာရီခြဲတြင္ မဲေဖာက္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Acer Aspire E5-473 (i3) Notebook ကို ပံုမွန္ေစ်းထက္ အနည္းဆံုး USD 40 ေလ်ာ့၍ ေန႔စဥ္ အေရအတြက္ ၁၀ လံုးျဖင့္ အကန္႔အသတ္ထားကာ ေရာင္းခ်ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အထက္ပါ အစီအစဥ္မ်ားအျပင္ Cash Back USD 20 မွစတင္၍ USD 100 အထိ သတ္မွတ္ထားေသာ Model အလိုက္ထပ္ေဆာင္း ေပးအပ္မည့္အျပင္ ၊ တစ္ႏွစ္စာလိုင္စင္ Antivirus မ်ားကိုလည္း လက္ေဆာင္အျဖစ္ ထည့္သြင္းေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အထူးအခြင့္အေရးအေနျဖင့္ Acer Aspire V Nitro Corei5 Notebook ႏွင့္ Core i7  Notebook ဝယ္ယူေသာ customer မ်ားအာ းေဒၚလာ ၁၀၀ ႏွင့္ ေဒၚလာ ၁၀၀ တန္ နာမည္ေက်ာ္ LAMBORGHINI HeadPhone ကို ထပ္ဆင့္ေပးအပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Contents Hub  Co., Ltd

Contents Hub ကုမၸဏီသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေျခစိုက္ Mobile Contents ကုမၸဏီ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး၊ မိုုဘုုိင္းဖုုန္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ထပ္ေဆာင္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ မုိဘုိင္းဖုန္းသံုးစြဲသူ ျပည္သူမ်ားထံသုိ႔ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးလ်က္ရွိပါတယ္။ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္း၏ မုိဘုိင္းထပ္ေဆာင္း ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိထားေသာ ကုမၸဏီမ်ားတြင္ တစ္ခုအပါအဝင္ ျဖစ္ပါတယ္။ Yangon ICT Fair 2015 ျပပြဲတြင္ Contents Hub ကုမၸဏီအေနျဖင့္ လာေရာက္ၾကည့္႐ႈေသာ ဧည္သည္ေတာ္မ်ားကို ဥာဏ္စမ္းပေဟဠိေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ ဂိမ္းၿပိဳင္ပြဲမ်ားကို က်င္းပျပဳလုပ္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ဆုလက္ေဆာင္မ်ား ကိုခ်ီးျမွင့္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။  ထို႔အျပင္ Contents Hub ကုမၸဏီ၏အမွတ္သား Logo ကို ေနာက္ခံထားကာ ဓါတ္ပံု႐ိုက္ၿပီး Contents Hub Facebook ေပၚတြင္ တင္ေပးျခင္းျဖင့္ ကံထူးရွင္အား ေရြးခ်ယ္ကာ ဆုေငြမ်ားခ်ီးျမႇင့္ ေပးအပ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Concordia International Co.,Ltd

ျပပြဲအတြင္း ပ႐ုိမိုရွင္း အစီအစဥ္အေနျဖင့္ Fuji Xerox A3 Colour/B/W Copier ဝယ္ယူေသာ သူမ်ားကို B/W Printer တစ္လုံးလက္ေဆာင္ ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။။ Printer တစ္လုံး ဝယ္ယူပါက ေငြသား Cash Back အျဖစ္ ၇,၀၀၀ မွ ၁၅,၀၀၀ က်ပ္ကို ေက်းဇူးတုံ႔ျပန္ေသာ အေနျဖင့္ ျပန္လည္ေပးအပ္ သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ထို႔အျပင္ မည္သည့္အမ်ိဳးအစား ဝယ္ယူသည္ျဖစ္ေစ အျခားလက္ေဆာင္ ပစၥည္းမ်ားလည္း ျပန္လည္ေပးအပ္ သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

Technoland

Technoland Computer Trading Co.Ltd အေနျဖင့္ စက္တင္ဘာလ ၄ မွ ၆ ရက္အထိ တပ္မေတာ္ခန္းမတြင္ ျပဳလုပ္မည့္ Yangon ICT Fair (computer & Mobile) တြင္ Booth No.C3 မွာ ပါဝင္ျပသ ေရာင္းခ်သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပ႐ိုမိုးရွင္း အစီအစဥ္တြင္ Acer, Dell, Lenovo, Apple Macbook မ်ား ဝယ္ယူပါက ဗလာမပါ ၁၅,၀၀၀၊ ၂၀,၀၀၀၊ ၂၅,၀၀၀၊ ၃၀,၀၀၀ က်ပ္တန္ Discount Coupon မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ Brand မ်ားမွ လက္ေဆာင္မ်ားကို ေပးအပ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

MobiTel Communication Co.,Ltd

MobiTel Communication Co.,Ltd သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ASUS ZenFone မ်ားကို တရားဝင္တစ္ဦးတည္း ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ျဖန္႔ခ်ိလ်က္ရွိေသာ 
ကုမၸဏီျဖစ္ၿပီး ျပပြဲတြင္ ASUS မွ ထုတ္လုပ္ေသာ ZenFone Handset မ်ားကို ခင္းက်င္းျပသ သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ASUS ၏ အေအာင္ျမင္ဆံုးျဖစ္ေသာ ကမၻာ့ပထဆံုး 4 GB RAM ဖုန္းျဖစ္သည့္ ZenFone 2 ကိုလည္း ခင္းက်င္းျပသ ေရာင္းခ်သြားမွာ ျဖစ္ပါသည္။  MobiTel Communication Co.,Ltd မွ ZenFone ဝယ္ယူအားေပးေသာ မိတ္ေဟာင္း၊ မိတ္သစ္မ်ားကို  ZenFone T-Shirt, 4GB Memory Card ႏွင့္ Screen Protector မ်ားကို အခမဲ့ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထို႔အျပင္ ကံစမ္းမဲအေနျဖင့္ စိတ္ခ်ယံုၾကည္၍ တာရွည္ခံေသာ ASUS Power Bank တစ္လံုး၊  
ZenFone T-Shirt ႏွင့္ နံပါတ္လွ MPT SIM Card ၂ ကတ္တို႔အား ေန႔စဥ္မဲေဖာက္ ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Firewall Technology Co.,Ltd

စက္တင္ဘာလ ၄ ရက္မွ ၆ ရက္အထိ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ ICT ျပပြဲအတြင္း USA  Brand  Molex အမွတ္တံဆိပ္ Networking Products ႏွင့္ ACTAtek အမွတ္တံဆိပ္ Perimeter Security Products မ်ားကုိ   ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း Discount ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Techno Visions Co.,Ltd

Techno Visions Company မွ ျမန္မာျပည္ တစ္ဦးတည္းကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ တင္သြင္းေသာ Sonicgear, Powerlogic, Ammaggeddon ႏွင့္ အျခား Romoss, Zeisic, Remax အမွတ္တံဆိပ္ Product မ်ားကုိ ျပပြဲရက္အတြင္း ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း Discount ျဖင္႔ ပ႐ိုမိုးရွင္းျပဳလုပ္ကာ ေရာင္းခ်ေပးသြားမည္ ျဖစ္သလို လာေရာက္ဝယ္ယူေသာ Customer မ်ားကုိလည္း လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ား ေပးအပ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

MNT Co.,Ltd

ျပပြဲကာလအတြင္း D-Link မွ Hight Speed Mobile Broadband ပစၥည္းမ်ား၊ The Ideal IP Camera And Do-ir-all Recording & Storage Solution မ်ား၊ Powerline ပစၥည္းမ်ား၊ Entire Home WiFi Coverage မ်ားျဖစ္ေသာ Wireless AC မ်ား၊ Leader in Networking Technology မ်ားအျပင္ Managed & Unmanaged Switch မ်ားစသည့္ ပစၥည္းမ်ားကို ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း Discount ျဖင့္ေလွ်ာ့ခ် ေရာင္းခ်ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Cyber Plus Trading Co.,Ltd

ျပပြဲကာလအတြင္း လာေရာက္ဝယ္ယူ အားေပးေသာ  Customer မ်ားကို ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ အထူးေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးမည့္အျပင္၊ Item အလိုက္ကိုလည္း အထူးေလွ်ာ့ေစ်းမ်ားျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Royal Ayeyarwaddy Co.,Ltd

Pqi, MiO, Nippon အမွတ္တံဆိပ္ ပစၥည္းမ်ားကို အထူးေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Special Promotion အေနျဖင့္ Pqi Power Bank တစ္လုံး ဝယ္ယူပါက Pqi memory Stick 8 GB တစ္ေခ်ာင္းကို လက္ေဆာင္၊ MiO Car Black Box တစ္ခုဝယ္ယူသူမ်ားကို Micro SD 32GB တစ္ကတ္ ေမတၱာလက္ေဆာင္အျဖစ္ ေပးအပ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အာမခံအေနျဖင့္ Pqi Product မ်ားအနက္ Micro SD ႏွင့္ Memory Stick မ်ားကို Life time Warranty ေပးထားၿပီး၊ Pqi Product မ်ားအနက္ Power Bank ကို တစ္ႏွစ္အာမခံႏွင့္ MiO Car Black Box မ်ားကို တစ္ႏွစ္အာမခံ ေပးထားပါတယ္။

ERA Technology Co.,Ltd

ျပပြဲကာလအတြင္း ဝယ္ယူအားေပးေသာ customer မ်ားကို ေက်းဇူးတုံ႔ျပန္ေသာ အေနျဖင့္ Smart Electronic ပစၥည္းတစ္ခု ဝယ္ယူသူတိုင္းကို တစ္ခုေမတၱာလက္ေဆာင္ အေနျဖင့္ ေပးအပ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Geocomp Myanmar Limited

ျပပြဲကာလအတြင္း Geocomp Myanmar Limited မွ GPS Survey, Stake Out Survey, Detailed Topographic Survey, Road Design & Rail Track Design, Modeling & Earth Work Calculation, 3D Laser Scanning Services စသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ Leica အမွတ္တံဆိပ္ Geosystems မ်ားကို ျပသေရာင္းခ် ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

MRS

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အမွတ္တံဆိပ္ SATO မွ Barcode Labeling & Printing ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ Printer မ်ား၊ Label ႏွင့္ Ribbon မ်ား၊ Solution မ်ားကို ရွင္းလင္းျပသ သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ စက္မႈစုံထုတ္လုပ္ေရး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ၊ လက္လီလက္ကား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ ေဆး႐ံု၊ ေဆးခန္းမ်ား အစရွိေသာ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ အသုံးျပဳလ်က္ရွိေသာ Barcode Labeling ႏွင့္ Printing Solution မ်ားအတြက္ Hardware ပိုင္းႏွင့္ Software ပိုင္းႏွစ္မ်ိဳးစလုံးကို SATO အမွတ္တံဆိပ္မွ ဝန္ေဆာင္မႈ အျပည့္အဝေပးလ်က္ ရွိပါတယ္။ ပစၥည္းအရည္အေသြး စိတ္ခ်ရၿပီး Parts and Service Warranty အနည္းဆုံး တစ္ႏွစ္ပါဝင္ေသာ SATO Barcode Printer မ်ားကို KMD မွ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တစ္ဦးတည္းေသာ အေရာင္းကိုယ္ စားလွယ္အျဖစ္ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ် ေပးလ်က္ရွိသည့္အျပင္ SATO Authorized Service Centre အျဖစ္ ပါဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။

Smart Computer

Smart Computer အေနျဖင့္ ICT ျပပြဲတြင္ Computer & Accessories မ်ားကို ေစ်းႏႈန္းခ်ိဳသာစြာျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပပြဲအတြင္း Notebook ဝယ္ယူသူမ်ားကို Inkjet Printer တစ္လုံးအျပင္၊ လက္ေဆာင္ပစၥည္း ၁၀ မ်ိဳး၊ System ဝယ္ယူသူမ်ားကို Memory Stick 32GB (သုိ႔မဟုတ္) ေငြသား ၁၀,၀၀၀ အျပင္ လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကိုလည္း ေပးအပ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Royal  Thanlwin

Digital E Poster, ViewSonic Monitor, Projector မ်ားကို အထူးေလွ်ာ့ေစ်းမ်ားျဖင့္ ျပသေရာင္းခ် ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အာမခံအေနျဖင့္ ViewSonic Monitor ကို 3Years Parts and Service Warranty, ViewSonic Projector ကို 1Years Parts and Service Warranty ေပးထားပါတယ္။ Projector တစ္လုံးဝယ္ယူပါက Projector Screen 6 ေပတစ္ေခ်ာင္းကို ေမတၱာလက္ေဆာင္အျဖစ္ ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္သလို Digital Photo Frame တစ္ခုဝယ္ယူသူတိုင္းကို Micro SD 8GB တစ္ကတ္ကို လက္ေဆာင္အျဖစ္ ေပးအပ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Winner Crystal Co.,Ltd

ျပပြဲအတြင္း CCTV Camera,Digital Video Recorder မ်ားအျပင္ Spy Camera ,Door Lock ,Finger Print ,Metal Detector Gate,Fire Alarm ႏွင့္ Security ပစၥည္းမ်ားကို ခင္းက်င္းျပသသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဝယ္ယူအားေပးေသာ Customer မ်ားကိုလည္း အထူးပ႐ိုမိုးရွင္းမ်ားႏွင့္အတူ လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကိုလည္း ေပးအပ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Trust Net Solutions Co.,Ltd.

Trust Net Solutions Co.,Ltd. (IT & Telecommunications Services) မွ Cloud Base IP Video Surveillance Solutions , GPS Tracking Solutions , Wireless Network Solutions ,Fiber Point to Points Solutions & Points to Multi Point Solutions , Fiber FTTx  Solutions တို႔ကို လက္ခံေဆာင္ရြက္ ေပးလ်က္ရွိပါတယ္။ အဆိုပါ Solutions ႏွင့္ Servies မ်ားကို ျပပြဲကာလတြင္ Register လုပ္ထားရံုျဖင့္ မည္သည့္ကာလတြင္မဆို 5% Discount  အထူးေစ်းႏႈန္းျဖင့္ လက္ခံေဆာင္ရြက္ ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။  အျခားIT Products မ်ားကိုလည္း အထူးေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Xan IT Solutions Co.,Ltd

Xan IT Solutions Co.,Ltd မွ Xan Digital Bookstore(ebook.xan.com.mm) eCommerce website ကို ဝင္ေရာက္ျပသသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ebook.xan.com.mm တြင္ စာဖတ္ဝါသနာ ရွင္မ်ားအတြက္ သုတ၊ ရသ၊ ပညာရပ္၊ က်န္မာေရး အစရွိသျဖင့္ စာေပအမ်ိဳးအစား အစံုအလင္ႏွင့္ ebook မ်ားအျပင္ နာမည္ႀကီး Magazine ႏွင့္ Journal မ်ားျဖစ္ေသာ Food Magazine,7Day News, The Politics, First Weekly တို႔၏ Digital Version eJournal၊ eMagazine မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ ထုတ္ေဝသူႏွင့္ စာေရးဆရာမ်ား၏ တရားဝင္အက်ိဳးတူ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈႏွင့္ Xan Digital Bookstore ၏အဆင့္ျမင့္ Printed to Digital နည္းပညာမ်ားျဖင့္ စာဖတ္၀ါသနာရွင္ စာခ်စ္သူပရိတ္သတ္မ်ားအတြက္ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ် လ်က္ရွိပါတယ္။ ebook.xan.com.mm တြင္ ေရာင္းခ်ေသာ ebook စာအုပ္မ်ားမွာ သာမာန္ PDF စာအုပ္မ်ားႏွင့္မတူဘဲ အဆင့္ျမင့္ နည္းပညာျဖင့္ ဖန္တီးျပဳလုပ္ထားေသာ ePub format စာအုပ္မ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ Device Screen အႀကီးအေသး ျပႆနာမ်ား၊ စာလံုးFont မ်ားကို Zoom ဆြဲၾကည့္ရေသာ ျပႆနာမ်ားမရွိဘဲ စာဖတ္သူအေနျဖင့္  တကယ့္စာအုပ္အစစ္ ဖတ္ရေသာ အေတြ႕အႀကံဳႏွင့္ ရသမ်ိဳးကို အနီးစပ္ဆံုးအထိ Xan Digital Bookstore မွ eBook မ်ားက ေပးစြမ္းႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေစ်းႏႈန္းအေနျဖင့္လည္း Printed စာအုပ္မ်ားထက္ အလြန္သက္သာစြာ ဝယ္ယူႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး စာအုပ္မ်ားကို အဆင္ေျပစြာ ဖတ္႐ႈႏိုင္ရန္ အတြက္လည္း ePub Viewer(Window, Android) မ်ားကို ebook.xan.com.mm တြင္ အခမဲ့ download ျပဳလုပ္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Xan Digital Bookstore မွ နာမည္ႀကီး Online Payment Gateway တစ္ခုျဖစ္ေသာ MyanPay ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ျပပြဲလာ မိဘျပည္သူမ်ားအတြက္ အထူးအစီအစဥ္မ်ား ျပဳလုပ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပပြဲေန႔မ်ားတြင္ MyanPay account registration ႏွင့္ Xan ebookstore account registration မ်ားကို Xan ebookstore ၏ booth တြင္ ျပဳလုပ္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထို႔အျပင္ ျပပြဲေန႔မ်ားအတြင္း MyanPay account ျပဳလုပ္ပါက account အတြင္း အနည္းဆံုးခ်န္ရမည့္ ၁၀၀၀ က်ပ္ကို Gift အျဖစ္ ထည့္သြင္းေပးမည္ျဖစ္ၿပီး၊ MyanPay Online Payment စနစ္ျဖင့္ Xan Digital Bookstore မွ eBook အနည္းဆံုး ၁၀၀၀ က်ပ္ ဖိုး ဝယ္ယူသူတိုင္းကို ေနာက္ထပ္ ၁၀၀၀ က်ပ္ Gift အျဖစ္ ထပ္မံထည့္ေပးမည္ျဖစ္ကာ စုစုေပါင္း ၂၀၀၀ က်ပ္ အထိ လက္ေဆာင္ရရွိႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လူဦးေရကန္႔ သတ္ထားျခင္းမရွိဘဲ ျပပြဲကာလအတြင္း လာေရာက္ျပဳလုပ္သူ အားလံုးကို ျပဳလုပ္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထို႔အျပင္အျခား အမွတ္တရလက္ေဆာင္ ပစၥည္းမ်ားကိုလည္း ေပးအပ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Ability Software Service Co.,ltd

Ability Software Service Co.,ltd  မွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားနွင့္ ကုမၸဏီမ်ား၏ စာရင္းဇယားမ်ားကို တိက်မွန္ကန္စြာ အခ်ိန္နွင့္တေျပးညီ သိရွိနိုင္မည့္ လုပ္ငန္းသံုး Packaged Software မ်ားျဖစ္သည့္ Bussiness Accounting System ၊ HR Management System ၊ Hotel Management System ၊ Restaurant Management System မ်ားအျပင္ စတိုးဆိုင္နွင့္Mini Market မ်ားအတြက္ Point of Sale System၊ အေပါင္ဆိုင္ လုပ္ငန္းမ်ား အသံုးျပဳရန္အတြက္ Mortgage Management System ၊ ႏိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္ျခင္းဆိုင္ရာ Money Changer Management System ႏွင့္ Beauty Salon ဆိုင္မ်ားအတြက္ Beauty Salon Management System၊ မိမိလုပ္ငန္း၏ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ report မ်ားကို မည္သည့္ေနရာ ေရာက္ေရာက္ Web Page ေပၚမွ ၾကည့္႐ႈႏိုင္ၿပီး စီမံခန္႕ခြဲႏိုင္မည့္ Web Any Where System မ်ားကိုလဲ ျပသေရာင္းခ် ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဆိုပါ Software မ်ားကို ျပပြဲရက္အတြင္း အခန္းအမွတ္ H1 တြင္ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း Discount ျဖင့္ေရာင္းခ် ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Thiri Nay Chi

သီရိေနျခည္ ကုမၸဏီလီမီတက္မွာ  သင္ေထာက္ကူ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အျခားစက္ကိရိယာမ်ားကို တင္သြင္းျဖန္႔ခ်ိေသာ ကုမၸဏီျဖစ္ၿပီး စက္တင္ဘာ ၄ ရက္မွ ၆ ရက္အထိ တပ္မေတာ္ျပခန္းတြင္ က်င္းပမည့္ အိုင္စီတီျပပဲြတြင္ ကုန္ပစၥည္း အမ်ိဳးအမည္ႏွစ္ဆယ္ခန္႔ကို ပါဝင္ျပသသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဓိကအေနျဖင့္ အီလက္ထေရာနစ္ ဝါသနာရွင္လူငယ္မ်ား၊ နည္းပညာ စိတ္ပါဝင္စားသူ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားအား ရည္ရြယ္တင္သြင္းထားေသာ သင္ေထာက္ကူ ပစၥည္းနည္းပညာ အေထာက္ကူျပဳ ကိရိယာမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။  ထိုင္ဝမ္ႏိုင္ငံထုတ္ K and H အမွတ္တံဆိပ္ သင္ေထာက္ကူ ပစၥည္းမ်ားျဖစ္ေသာ Digital Analog Training System, Computer Servicing Tool Kit, Solderless Breadboard, Advance Solderless Breadboard, Logic Probe, Logic Pulser စသည့္ ပစၥည္းမ်ားကို ျပသမွာျဖစ္ပါတယ္။ K and H အမွတ္တံဆိပ္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားထဲမွ GL-12 , Project Board မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေစ်းကြက္တြင္ လူသိမ်ားၿပီးျဖစ္ေသာ ကုန္ပစၥည္းျဖစ္ပါတယ္။     K and H အမွတ္တံဆိပ္ သင္ေထာက္ကူ ပစၥည္းမ်ားအေၾကာင္းကို http://www.kandh.com.tw/ မွာ အေသးစိတ္ ဝင္ေရာက္ေလ့လာ ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ နည္းပညာ အေထာက္အကူျပဳ ပစၥည္းအျဖစ္ ထိုင္ဝမ္ႏိုင္ငံထုတ္ ကုန္ပစၥည္းျဖစ္ေသာ Fayalab အမွတ္တံဆိပ္ကို ျပသမည္ျဖစ္ၿပီး Small computer ဟုေခၚဆိုၾကေသာ Arduino card မ်ားႏွင့္ ၄င္း Arduino card မ်ားႏွင့္ တဲြဖက္အသံုးျပဳမည့္ ပစၥည္းမ်ားျဖစ္ေသာ Leaf ေခၚ Sensors, Led, Motor အစရွိတဲ့ Accessories မ်ား ပါဝင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ နည္းပညာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား ၊ အီလက္ထေရာနစ္ ဝါသနာရွင္မ်ား ၊ လက္ေတြ႕သံုး ကိရိယာတည္ေဆာက္မည့္ သူမ်ားအတြက္ အသံုးဝင္ေသာ Arduino ကတ္အမ်ဳိးမိ်ဳးႏွင့္ ခ်က္ျခင္းတည္ေဆာက္ အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ  kit မ်ား၊ တည္ေဆာက္ထားၿပီး project မ်ားကိုလည္း ျပသမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Fayalab  မွ ထူးျခားစြာ တင္ဆက္ျပသမယ့္ ျပကြက္မွာ 3D printer တည္ေဆာက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ Fayalab ပစၥည္းမ်ားထဲမွ FRUSA Kit သည္ 3D printer တည္ ေဆာက္ပံုကို ေလ့လာႏိုင္ျခင္း၊ 3D printer က အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္း၊ Fayalab ပစၥည္းမ်ားအသံုးျပဳ၍ 3D printer အားထပ္ပြား တည္ေဆာက္ႏိုင္ျခင္းစသည့္ ထူးျခားစိတ္ဝင္စား ဖြယ္ရာမ်ားကို ျပသမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Fayalab ပစၥည္းမ်ားကို http://www.fayalab.com/ သို႔ ဝင္ေရာက္၍ အေသးစိတ္ ေလ့လာႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Design Printing Services  Co., Ltd

ျပပြဲကာလအတြင္း Design Printing Services  Co., Ltd မွ GPS စက္မ်ား၊ GIS software, Vinyl + Photopaper plotting Map မ်ားကို ေရာင္းခ်ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Yadanarbon Fibre Services Co., Ltd

Yadanarbon Fibre Services Co., Ltd ကို ၂၀၀၉ ခုနစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး  ရန္ကုန္၊ ေနျပည္ေတာ္၊ မႏၱေလး Fibre Backbone၊ Internal Fibre Cable မ်ား ခင္းက်င္းေပးျခင္း၊  ဖိုင္ဘာေကဘလ္ႏ်င့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားကို ျပည္တြင္းထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ိ တင္သြင္းေရာင္းခ်ျခင္းအျပင္ VOIP Gateway , VOIP Server, Video Conference, IP PBX, PABX, CCTV, NVR, DVR ႏွင့္ ေနာက္ဆုံးထြက္ရွိလာေသာ HCVI Camera, HCVI DVR, H.265  IP CAMERA မ်ား တပ္ဆင္ေရာင္းခ် ေပးလ်က္ရွိပါတယ္။ ျပပြဲရက္အတြင္း Register  ျပဳလုပ္သြားေသာ Customer မ်ားကို ျပပြဲအထူး Promotion အေနျဖင့္  ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း Discount ေပးအပ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အထူးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အေနျဖင့္ Optical Time domain Reflectometer (EXFO), Light Source-(EXFO), Power Meter- (EXFO), Splicer – Sumitomo, VOIP Gateway – PATTON, VOPTECH, VOIP SERVER – AARENET, VIDEO CONFERENCE     – LIFE SIZE, IP PBX – PATTON, VOPTECH, 3CX, CCTV- DAHUA, CANTONK မ်ားကို ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Maximize  Myanmar Co.,Ltd

ျပပြဲတြင္ ပထမဦးဆုံး ဝယ္ယူမယ့္ Customer အေယာက္ ၅၀ အတြက္ ေမတၱာလက္ေဆာင္အေနျဖင့္ cover မ်ား ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္သလို ေငြက်ပ္တစ္ ေသာင္းဖိုးႏွင့္ အထက္ဝယ္ယူသူတိုင္းကို REMAX Cable မ်ား ေမတၱာလက္ေဆာင္အျဖစ္ ေပးအပ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Royal SmartCo., Ltd.

ျပပြဲရက္အတြင္း HP ၏ Partner ဆိုင္ႀကီးမ်ားတြင္ HP Notebook, Desktop, AIO ဝယ္ယူသူတိုင္း HP Special Gifts& Special Cash Back (Discount 15$ to 25$ + HP Fancy Gift Box) တို႔ကိုသတ္မွတ္ Model အလိုက္ေပးအပ္ ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး Pavilion i7 Notebook ဝယ္ယူပါကRAM 4GB Free Upgrade ထပ္မံတိုးျမႇင့္ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကမာၻေက်ာ္ ဇိမ္ခံကားႀကီးမ်ားတြင္သာ အသံုးျပဳေသာ ၾကည္လင္ျပတ္သားသည့္ အသံစနစ္ B&O (BRAND & OLUFSEN) နည္းပညာကို အသံုးျပဳထားသည့္အတြက္ အရမ္းကိုၿပီးျပည့္စံုတဲ့ အသံထြက္ကို ခံစားရရွိႏိုင္မည့္ HP Pavilion Series မ်ားျဖစ္ေသာ HP Pavilion 550-042l DT PC (i5), HP Pavilion 550-043l DT PC (i7), HP Pavilion 23-q041d (i5/Touch), HP Pavilion 23-q037d (i7/Touch) မ်ားကို ျပပြဲအတြင္း HP နည္းပညာမ်ားႏွင့္အတူ မိတ္ဆက္ျပသ ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။