ျပည္တြင္း Facebook Account အသစ္ဖြင့္သည့္ အေရအတြက္ ငါးပတ္အတြင္း ၈ သိန္းရိွၿပီး စုစုေပါင္းသံုးစြဲသူ ေျခ

12000871_10207292709257189_5156693912118620913_o.jpg

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ရက္သတၱပတ္ ငါးပတ္အတြင္း၌ Facebook လူမႈကြန္ရက္ account အသစ္ျပဳလုပ္သူ အေရအတြက္ ၈ သိန္းအထိရိွခဲ့ၿပီး လက္ရိွအခ်ိန္တြင္ အသံုးျပဳသူဦးေရ ၆ သန္းအထိ ရိွလာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း Amara Digital Marketing Agency မွ သတင္းရရိွသည္။

ျပည္တြင္း Facebook သံုးစြဲမႈ အေျခအေနသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ေနာက္ဆံုးပတ္တြင္ ၅.၂ သန္းရိွခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ Facebook သံုးစြဲသူ အေရအတြက္သည္ ၆ သန္းအထိ ရိွလာေသာ္လည္း account အတု အေရအတြက္သည္ သန္းႏွင့္ခ်ီ၍ ရိွႏိုင္ေၾကာင္း ကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အခ်ိဳ႕က သံုးသပ္ေျပာဆိုသည္။