ဖုန္းအား သြင္းႏိုင္မည့္ ေနေရာင္ျခည္ စြမ္းအင္သံုး ဂ်ာကင္ မ်ားကို Tommy Hilfiger မိတ္ဆက္

10850211_10152555628172825_588214502601846859_n.jpg

ဖုန္းႏွင့္ tablet အျပင္ iPod ႏွင့္ လက္ကိုင္ဂိမ္းစက္မ်ား အားကုန္သြားသည့္အခါ အားျပန္သြင္းေပးႏိုင္မည့္ ေနေရာင္ျခည္ စြမ္းအင္သံုး ဂ်ာကင္မ်ားကို Tommy Hilfiger မွ မိတ္ဆက္ေပးခဲ့သည္။

Tommy Hilfiger ၏ ေနေရာင္ျခည္ စြမ္းအင္သံုး ဂ်ာကင္မ်ားတြင္ ဆိုလာကုမၸဏီ Pvilion မွ ထုတ္လုပ္သည့္ ဆုိလာျပားမ်ားကို အသံုးျပဳထားသည္။ အမ်ိဳးသားဝတ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးဝတ္မ်ား အျဖစ္ ထုတ္လုပ္ထားသည့္ အဆိုပါ ဂ်ာကင္မ်ားတြင္ ပါဝင္ေသာ ဆိုလာျပားမ်ားသည္ ေနေရာင္ျခည္ စြမ္းအင္ကို ရယူကာ ဝတ္ဆင္သူ၏ gadget မ်ားကို အားျပန္သြင္းေပးမည္ ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ဂ်ာကင္မ်ားကို ေရာင္စံုအကြက္ ဒီဇိုင္းမ်ားျဖင့္ ရရိွႏိုင္ၿပီး ေရစိုဒဏ္ခံႏိုင္သလို ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ရိွေသာ ဆိုလာျပားမ်ားကိုလည္း အလြယ္တကူ ျဖဳတ္ႏိုင္/တပ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ဂ်ာကင္၏ အေရွ႕ဘက္အိတ္ကပ္ တစ္ခုရိွ ဘက္ထရီႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ cable ႀကိဳးတစ္ခုတြင္ USB port ႏွစ္ခု ပါဝင္ေသာေၾကာင့္ ထုတ္ကုန္ႏွစ္ခုကို တစ္ၿပိဳင္နက္ အားသြင္းႏိုင္သည္။

ဂ်ာကင္တြင္ ပါဝင္သည့္ ဘက္ထရီကို ေနေရာင္ျခည္ စြမ္းအင္မွတစ္ဆင့္ အားအျပည့္သြင္းထားသည့္အခါ ၎ဘက္ထရီက 1,500 mAh ထုတ္ကုန္တစ္ခုကို ေလးႀကိမ္အထိ အားသြင္းေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

ေနေရာင္ျခည္ စြမ္းအင္သံုး ဂ်ာကင္မ်ားကို အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၉၉ ျဖင့္ Tommy Hilfiger ဝက္ဘ္ဆိုက္ႏွင့္ ကမ႓ာေျမာက္ဘက္ျခမ္းရိွ သတ္မွတ္ထားေသာ စတိုးမ်ားမွ ဝယ္ယူႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ Ref: CNET