ရန္ကုန္ကို Smart City ျဖစ္ေစေရး အားလံုးပူးေပါင္း ပါဝင္ရန္လို

ရန္ကုန္ကို Smart City ျဖစ္ေစေရး အားလံုးပူးေပါင္း ပါဝင္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ကရင္တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရး ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ေနာ္ပန္းသၪၨာမ်ိဳးက ေျပာပါတယ္။

ဇန္နဝါရီ ၁၃ ရက္က က်င္းပခဲ့တဲ့ Smart City ႏွင့္ အနာဂတ္ရန္ကုန္ေဆြးေႏြးပြဲမွာ ေျပာၾကားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ “အဆင့္ျမင့္ နည္းပညာေတြကိုသံုးဖို႔၊ စမတ္ဖုန္းေတြကို သံုးဖို႔ဆိုရင္ သက္လတ္ပိုင္း၊ သက္ႀကီးပိုင္းေတြက အင္မတန္ေၾကာက္ရြံ႕တာမ်ိဳးေတြရွိတယ္၊ ျပည္သူေတြဘက္က ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ လုပ္ေဆာင္ရမွာျဖစ္သလို အစိုးရပိုင္းကလည္း အေျခခံ အေဆာက္အဦပိုင္းဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ရမွာေတြရွိတယ္၊ Smart City လို႔ဆိုလိုက္တာနဲ႔ နည္းပညာတစ္ခုတည္းကို တန္းမျမင္ဘဲနဲ႔ အရာအားလံုးကိုျမင္မိပါတယ္၊ ျပည္သူေတြရဲ႕ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈအတြက္ အစိုးရတစ္ရပ္က ျပည္သူေတြကို ပူးေပါင္းပါဝင္ေအာင္ ဘယ္ေလာက္အထိ လႈံ႕ေဆာ္ႏိုင္မလဲဆိုတာ အေရးႀကီးပါတယ္” လို႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

အစိုးရဝန္ႀကီးဌာနမွာရွိတဲ့ ဝန္ထမ္းေတြအေနနဲ႔ အိုင္စီတီနည္းပညာဆိုင္ရာကို ဘယ္ေလာက္အထိ ရင္းႏွီးေနၿပီလဲ၊ ႏိုင္ငံက ဘယ္ေလာက္အထိ အဆင္သင့္ျဖစ္ၿပီလဲ ဆိုတဲ့အခ်က္ကို Smart City အေကာင္အထည္ ေဖာ္မယ့္ေနရာမွာ ေတြ႔လာရမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေကာင္အထည္ ေဖာ္တဲ့ေနရာမွာ အစိုးရနဲ႔ျပည္သူႏွစ္ရပ္လံုး ပူးေပါင္းပါဝင္ဖို႔ လိုအပ္မွာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိမွာ ရန္ကုန္ကို Smart City အျဖစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ Smart Nation အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ဖို႔ လုပ္ငန္းရွင္ေတြ၊ ပညာရွင္ေတြက ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔နဲ႔ လာေတြ႔ၾကတာမ်ိဳးေတြ ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

“Smart City ဆိုတဲ့ေနရာမွာ ကြ်န္မတာဝန္ ထမ္းေဆာင္ရတဲ့ ႏွစ္ႏွစ္တာကာလပတ္လံုးမွာ ခဏခဏ ၾကားေနရပါတယ္၊ Smart City လုပ္မယ္၊ Smart Nation လုပ္မယ္၊ အဲဒါလုပ္ဖို႔ ရန္ကုန္တိုင္းကို ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲ ဆိုၿပီး လုပ္ငန္းရွင္ေပါင္းမ်ားစြာ၊ ပညာရွင္ေပါင္းမ်ားစြာ ကြ်န္မတို႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔နဲ႔ လာေတြ႔ၾကတာရွိပါတယ္” လို႔ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

Smart City အျဖစ္ ရန္ကုန္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ေနရာမွာ နံပါတ္တစ္အေနနဲ႔ အေျခခံအေဆာက္အဦ လိုအပ္မွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ လမ္းတံတား အိုးအိမ္အေဆာက္အဦေတြ Hardware ပိုင္းဆိုင္ရာ အေျခခံအေဆာက္အဦ ေတြအျပင္ ဒီဂ်စ္တယ္ပိုင္းဆိုင္ရာ နည္းပညာပိုင္းရာ အေျခခံအေဆာက္အဦေတြလည္း လိုအပ္လာမွာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ထြန္းထြန္း