တ႐ုတ္ကုမၸဏီ Momo ၏ Blupe လူမႈေရးမီဒီယာသစ္ကုိ အေမရိကန္၌လႊင့္တင္

MoMo.jpg

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ တတိယအႀကီးဆုံးလူမႈေရး မီဒီယာ Momo သည္ Blupe အမည္ရွိသည့္ လူမႈေရးကြန္ရက္ကို အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၌ လႊင့္တင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Blupe app သည္ ဝါသနာႏွင့္ စိတ္ဝင္စားမႈတူညီသည့္ အနီးအနားရွိ လူမ်ားကို ရွာေဖြႏိုင္ေသာ function မ်ားကိုထည့္သြင္းေပးထားသည္။ Blupe သည္ Momo ၏ ကုမၸဏီခြဲတစ္ခုျဖစ္ၿပီး Momo အေမရိကန္ အဖြဲ႕ႏွင့္ အမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ္ကို ဦးေဆာင္မႈေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း TechNode မွေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ယခုအခါ Apple App Store တြင္ Blupe ကုိအခမဲ့ ရယူႏိုင္ကာ မၾကာမီအခ်ိန္အတြင္း Android အတြက္ ထြက္ရွိလာမည္ဟုဆိုသည္။ ၎ app ကုိသုံးစြဲလိုသူမ်ား အေနျဖင့္  Facebook account မ်ားျဖင့္စာရင္းေပးသြင္းရမည္ ျဖစ္သည္။  ထို႔ေနာက္အဖြဲ႕မ်ားအတြင္း ဝင္ေရာက္ျခင္း၊ ဖန္တီးျခင္းႏွင့္ စကားေျပာဆုိျခင္း တို႔ ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္။ သုံးစြဲသူမ်ားသည္ ၎၏ GPS တည္ေနရာ မိုင္ ၆၀ ပတ္လည္ရွိ အဖြဲ႕မ်ားထဲသို႔ ဝင္ေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

အေမရိကန္ႏိုင္ငံအေျခစိုက္ app မ်ားတြင္အျခားသူမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ဝါသနာမ်ားႏွင့္ စိတ္ဝင္စားမႈမ်ားကို ရွာေဖြေပးသည့္ Blupe ကဲ့သို႔ app မ်ိဳးမရွိေသးေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ေစ်းကြက္ အတြင္းျဖစ္ ေပၚေန သည့္ ေနရာလြတ္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ေသာ Blupe သည္ ေအာင္ျမင္ဖြယ္ ရွိေနသည္။

-စိုးထက္ (Ref: TechInAsia)