တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ စမတ္ဖုန္း သံုးစြဲသူဦးေရ သန္း ၅၂၀ နီးပါးရိွလာ

china.jpg

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ လက္ရိွစမတ္ဖုန္း သံုးစြဲသူဦးေရသည္ ၅၁၉.၇ သန္းရိွေၾကာင္း Emarketer မွ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ အခ်က္အလက္ သစ္အရသိရသည္။

ထို႔အျပင္ တ႐ုတ္စမတ္ဖုန္း သံုးစြဲသူဦးေရသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ၅၇၄.၂ သန္းအထိ ျမင့္တက္လာဖြယ္ရိွၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ သန္း ၇၀၀ ေက်ာ္အထိ ရိွလာႏိုင္ေၾကာင္း Emarketer မွေဖာ္ျပခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ထိပ္တန္း search engine ျဖစ္ေသာ Baidu က ႏိုင္ငံအတြင္း Android အသံုးျပဳသူ ဦးေရ ၃၈၆ သန္းရိွေၾကာင္း မၾကာေသးမီက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ေစ်းႏႈန္းသက္သာသည့္ ျပည္တြင္းထုတ္ Android ဖုန္းမ်ားျဖစ္ေသာ Xiaomi, Coolpad ႏွင့္ Huawei တို႔ေၾကာင့္ စမတ္ဖုန္း ဝယ္ယူသူအမ်ားစုက Google ၏ operating system ကို ဦးစားေပး ေရြးခ်ယ္လာခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

အိႏၵိယ၏ မိုဘိုင္း ေစ်းကြက္သည္လည္း အလ်င္အျမန္ တိုးတက္လ်က္ရိွေသာေၾကာင့္ ေစာင့္ၾကည့္ရမည့္ ေစ်းကြက္တစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း Emarketer  မွဆိုခဲ့သည္။ အဆိုပါ အဖြဲ႕၏ သီးျခားအစီရင္ခံစာ တစ္ရပ္အရ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ အိႏၵိယသည္  အေမရိကန္ကို ေက်ာ္တက္ကာ ကမ႓ာ့ဒုတိယ အႀကီးဆံုး စမတ္ဖုန္းေစ်းကြက္ ျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ စမတ္ဖုန္း သံုးစြဲသူဦးေရ သန္း ၂၀၀ ေက်ာ္ရိွလာမည္ဟု သိရသည္။

Ref: TechInAsia