Idle Fitness Gym Tycoon – Workout Simulator Game

ကစားသူက အားကစားရုံ gym ကို စီမံကိန်းခန့်ခွဲပြီး လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးဖြစ်ေအာင် လုပ်ကိုင်ရပါမယ်။ Download ပြုလုပ်လိုသူများ ဒီနေရာကို နှိပ်ပါ။

-စိုးထက်